Nagy tanulságok a kis próféták írásaiból

Írta: Zdravko Stefanovic

keressétek az Urat, és éltek!

Összesítőlap

Főoldal

Hívatkozások

Válaszd ki a megfelelő anyagot és formátumot

2013  II. negyed

 

TANULMÁNY

 

BIBLIAVERS

 

E. G. White

 

hanganyag

 

Jegyző-

könyv

Tanulmányok címei

html

word html word html word Letölthető, meghallgatható
1

Lelki paráznaság (Hóseás)

Biblia

fejezet

1 1 1  
2

Szeretet és ítélet: Isten dilemmája (Hóseás)

2 2 2  
3

A szent és igazságos Isten (Jóel)

3 3 3  
4

Minden nép Ura (Ámósz)

Biblia

fejezetek

4 4 4  
5

Keressétek az Urat, és éltek! (Ámósz)

Biblia

fejezet

5 5 5  
6

Megbocsátó Isten (Jónás)

6 6 6
7

Az Úr népe (Mikeás)

7 7 7
8

Isten jóságában bízva (Habakuk)

Biblia

fejezetek

8 8 8
9

Az Úr napja (Zofóniás)

9 9 9
10

Fontossági sorrend (Haggeus)

10 10 10
11

Reménységben (Zakariás)

Biblia

fejezetek

11 11 11
12

A menny legdrágább ajándéka (Zakariás)

Biblia

fejezetek

12 12 12
13

Nehogy elfeledjük  (Malakiás)

Biblia

fejezetek

13 13 13

 

A Biblia tanulmány nyomtatott változata megrendelhető:  Advent Kiadó