tanítói melléklet

3. tanulmány   −  2008  Október 11 - 17.

A bűnbeesés

A lecke rövid áttekintése

                        ALAPIGE: Róma 7:24

A TANULÓ CÉLJA:

A TANULMÁNY VÁZLATA:

I. Válaszfal emelkedése (1Mózes 1–3)

 1. Isten egyetlen dolgot kért Ádámtól és Évától: kerüljék el a fát (1Móz 2:15-17). Engedetlenségük válaszfalat emelt az emberiség és Isten közé.

 2. Isten nem vádolta haragosan Ádámot és Évát helytelen tettükért (1Móz 3:8-13). Hogy használhatnánk fel ezt a példát arra, hogy Isten szeretetérõl és haragjáról beszéljünk valakinek, aki nem keresztény?

II. Leereszkedõ sötétség

  A bûn megrontja az értelmünket és a felfogóképességünket (Róm 8:7). Ha az ember bûnben él, olyan mintha egy sötét veremben lenne. Hasonlítsuk ezt össze azzal a gondolattal, hogy Jézus a világ Világossága. Hogyan hat a bûn ránk, miközben Krisztus ingyen ajándékát, az üdvösséget próbáljuk megérteni? Miért kell bûnösként hittel elfogadni ezt az ajándékot?

III. Hûség vagy lázadás

  Soroljunk fel három bibliai szereplõt, akik az engedelmesség helyett a lázadást választották! Hasonlítsuk õket össze három másikkal, akik az engedelmességet választották! Beszélgessünk az engedelmesek jellemzõirõl, és arról, mi vezette õket közelebb Istenhez! Miért annyira fontos az engedelmesség?

  Összefoglalás:

  Még ha a kertben történtek félelmetesnek is tûnnek, Isten lehetõséget ad, hogy a lelkek ellenségéhez való hûség helyett a hozzá való hûséget válasszuk.

TANULÁSI ÚTMUTATÓ

1. LÉPÉS: MOTIVÁLJ!

Amikor Ádám elutasította Isten útját, reménytelenségre és mélységes sötétségre ítélte az egész teremtett világot, amelynek fejedelme volt. A bûn megjelenése egészen felforgatta a Paradicsomot. A meghitt kapcsolat, összhang, boldogság és bõvölködõ, örömmel teli élet helyett elválás, széthúzás, szégyen, félelem, nyomorúság és halál vette kezdetét. Képtelenek vagyunk megmenteni saját magunkat, és ez az ítélet örökre szólna, ha Isten nem ígérte volna meg a “kiutat”, az egyetlen kiutat, azzal, hogy a büntetést magára vállalta. Beszélgessünk a bûn reménytelenségének bizonyítékáról, és arról, hogy egyedüli reménységünk Krisztusban, a Megváltóban van!

Alternatív: Tegyük fel, hogy összetörünk egy tojást egy lábasban, majd megnézzük, mi lett belõle. Ezt tette világunkkal a bûn: végképp tönkretette. Valaki újból egésszé tudná tenni? Beszélgessünk arról, hogy mire volna szükség ehhez! Nekünk mi kell ahhoz, hogy újból teljessé váljunk?

2. LÉPÉS: FEDEZD FEL!

                        BIBLIAKOMMENTÁR

I. Lázadás a Paradicsomban (Tekintsük át 1Móz 3:23-24 verseit!)

Sátán éppen azzal kísértette meg Évát, amire õ maga vágyott: “Olyanok lésztek, mint az Isten” (1Móz 3:5). Ugyan mi lehet ártalmas abban, ha valaki megkíván egy olyan szép és ízletes gyümölcsöt, mint ami az Isten által teremtett fán nõtt, vagy ha olyan akar lenni, mint Isten? Azonban a törvényszegés felé az lehet az elsõ lépés, ha valaki elkezdi fontolgatni, hogy megszerez valamit, amit Isten nem ajánlott fel. A gondolatot csakhamar tett követte.

Gondold át: Soroljuk fel Ádám és Éva bûnének következményeit 1Móz 3:23-24 alapján! A kezdeti lista egész jelentéktelennek tûnik, miként az elsõ bûn is. Mégis, mi minden lett õsszüleink bûnének valós következménye?

II. Fejedelembõl rabszolga (Tekintsük át Róm 5:12 versét!)

Ádám azt választotta, hogy inkább Sátánra hallgat, mint Istenre. E döntésével lemondott uralmáról, amit Sátán vett át, így az egész teremtett világ az õ rabja lett. Mind Jézus, mind Sátán elismerte ezt (Jn 12:31; Mt 4:8-9). Ennek ellenére, még ha Sátán is lett a föld ura, Mihály a Fejedelmünk, aki védelmez (Dán 10:12-14; Júd 9).

Gondold át: Mibõl látszik, hogy Isten nem hagyott magunkra a reménytelen rabszolgaságban, Sátán uralma alatt? Lásd 1Móz 3:15; Ef 1:4; 1Pt 1:20!

III. A bûn következménye a lelki halál (Tekintsük át Róm 3:9-20 szakaszát!)

A bûnös természet nem eldobható, mivel ez valós lényünk, gyógyír nélkül. Olyan, mint az összetört tojás, csak az újjáteremtés segíthet rajtunk.

Gondold át: Az újjáteremtés milyen ígéretei adnak reményt? (Lásd Ez 11:19-20; Róm 8:31-39!)

IV. A bûn következménye a fizikai, örök halál (Tekintsük át 1Móz 2:17 versét!)

Sátán azt állította, hogy az Istennel szembeni engedetlenségnek nem halál lesz a vége (1Móz 3:4). Kezdve attól, hogy Ádám és Éva leveleket szaggatott le mezítelenségük eltakarására, majd Isten állatok bõrébõl készített ruhát nekik, a halál évezredek óta pusztít ezen a bolygón. Az élet minden formája, legyen az fa, virág, madár vagy csecsemõ, a halálos ítélet alatt jön létre.

Gondold át: Milyen reménysugarait láthatjuk a halál feletti gyõzelemnek? Tanulmányozzuk 1Kor 15:20-27, 54-56 verseit!

V. Isten válaszol a bûn kihívására (Tekintsük át Ézs 57:17-21 verseit!)

Gondold át: Mi Isten terve a bûnnel? “Békére és gyógyulásra… csak azok számíthatnak, akik megszívlelik a megváltás üzenetét. A gonoszok nem találnak békességet, mert visszautasítják az egyetlen eszközt, amely által ezt elérhetnék” (SDA Bible Commentary. 4. köt. 304. old.).

3. LÉPÉS: GYAKOROLJ!

Van egy régi angol népdal, “A hóhér”, ami többféle változatban is ismert. Az egyik verzió szerint akasztani visznek egy fiatal lányt, akinek tartozása volt. Kéri a hóhért, hogy várjon még, mert épp az apját látja közeledni. Megkérdezi az édesapját, hogy van-e aranya, amivel ki tudná fizetni az adósságát, de nincs neki. Az apa csak nézheti, ahogy a lányát felakasztják. A lány látja édesanyját, testvéreit és igaz szerelmét is közeledni, de egyiküknek sincs aranya, amivel megmenthetnék. Õk sem tehetnek mást, csak nézik, ahogy a lányt akasztani viszik. Majd meglátja Jézust közeledni, aki azt mondja, hogy aranya ugyan nincs, de vállalja, hogy Õt akasszák fel a lány helyett.

Csak tanítóknak: Ez az ének valójában arról szól, hogy bármennyire szeretnénk is segíteni magunkon és szeretteinken, ez teljesen reménytelen. Bíznunk kell abban, hogy Jézus képes megtenni azt, amire mi képtelenek vagyunk! Érdemes errõl elbeszélgetni a csoportban!

Kérdések az alkalmazáshoz:

 1. Hasonlítsuk össze Éva, Ádám és Sátán lépéseit a bûn útján. Milyen személyes tanulságot vonhatunk le a három bûneset példájából?

 2. A fa és annak gyümölcse kívánatosnak tûnt Éva számára, és nagyobb bölcsességre is vágyott. “Amikor így nézett a fára, vágyakozva, hogy egyen annak gyümölcsébõl, már engedetett Sátán késztetésének. Gondolatban máris áthágta az isteni parancsot: ’Ne kívánd!’ (2Móz 20:17). A gyümölcs leszakítása és elfogyasztása csak a természetes következménye volt annak, hogy a vétkezés útjára lépett” (SDA Bible Commentary. 1. köt. 230. old.). Miért olyan fontos a gondolatainkra vigyázni? Soroljunk fel néhány példát a mindennapi életbõl!

 3. A káros szenvedélyek a bûn rabszolgaságának bizonyítékai. Milyen káros szenvedélyek tûnnek megszokottnak számunkra? Milyen kritikai betekintést enged a Biblia a káros szenvedélyek követésével kapcsolatban (Róm 7:14–8:4)?

4. LÉPÉS: ALKALMAZD!

“Sátán uralmának következményei – mind az emberekre, mind angyalokra gyakorolt hatása meg fogja mutatni, milyen gyümölcsöt terem az isteni tekintély mellõzése. Ez fogja tanúsítani, hogy Isten kormányzatával szorosan összefügg a Teremtõ minden alkotásának jóléte. Így e lázadás rettenetes történetének minden szent lényt örökké védenie kell, hogy a törvényszegés jellegét megmutatva meggátolja becsapásukat; hogy megõrizze õket a vétkezéstõl és a büntetéstõl” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. 16. old.).

Gondold át: Beszélgessünk a következõ javaslatokról az elõttünk álló hétre!

 1. John Miltonnak az Elveszett Paradicsom címû, 1667-ben kiadott mûve egy epikus költemény, tele képekkel, amely Sátán, Ádám és Éva bukását taglalja. Ha tehetjük, olvassunk el belõle részleteket!

 2. A bûn milyen következményeit láthatjuk Isten teremtésében? A jelek mellé soroljuk fel Isten ígéreteit, miszerint helyre fogja állítani mindazt, ami elromlott (pl. Ézs 55:12-13)!