REGGELI DÍCSÉRETEK

2006. HARMADIK NEGYED

 

2006.  július

“...A NÉPEKNEK IS VILÁGOSSÁGUL ADTALAK...” (Ésa. 49,6)

 1. Sz.

Péld 9:10

Igazi bölcsesség

Naplemente: 20:45

2. V.

Lk 16:10

A hűség mércéje

3. H.

Mt 6:24

Melyik úrnak szolgálok?

4. K.

Péld 2:6

Istentől jövő bölcsesség

  5. Sz.

2Tim 4:3-4

Meséket vagy igazságot követek?

  6. Cs.

Zsid 12:5-6

Fenyítés szeretetből

  7. P.

Fil 2:12-13

Engedelmesen éljünk, még ha senki sem figyel!

 8. Sz.

Zsolt 50:23

Az igazi áldozat

Naplemente: 20:43

  9. V.

1Kor 13:1

Szeretet nélkül minden értéktelen

10. H. 

Róm 13:11-12

Itt az ébredés ideje!

11. K.

1Pt 5:8

Nincs okunk félni, csak éljünk józanul!

12. Sz.

Róm 16:17

Óvjuk az egységet!

13. Cs.

2Kor 9:

Isten kegyelme mindenre elég

14. Cs.

Zsolt 126:5-6

Vetés és aratás

15. Sz.

Tit 2:11-12

Isten üdvözítõ kegyelme

Naplemente: 20:38

16. V.

1Pt 1:18-19

Megváltásunk ára

17. H.

2Kor 12:9

Az erõtlen ereje

18. K.

1Pt 2:23

Krisztus példája

19. Sz.

Ézs 49:6

A népek világossága

20. Cs.

Zsolt 150:1-6

Dicsérjétek az Urat!

21. P.

Lk 10:2

Arató munkások

22. Sz.

1Pt 1:3-4

Új élet reménység

Naplemente: 20:32

23. V.

Jak 2:5

Hitbéli gazdagság

24. H.

Ézs 30:21

Ezen az úton járjatok!

25. K.

1Kor 6:19-20

A Szentlélek temploma

26. Sz.

Lk 17:20-21

Hol van Isten országa?

27. Cs.

2Pt 3:9

Hosszan tûr az Úr üdvösségünkért

28. P.

Zsolt 119:130, 133

Isten Igéje vezet

29. Sz.

ApCsel 4:11-12

Nincs másban üdvösség

Naplemente: 20:24

30. V.

1Jn 2:14-15

Az Atya szeretete vagy a világé?

31. H.

Zsid 1:14

Az angyalok szolgálata

 

2006.  augusztus

“MINDEN GONDOTOKAT ŐREÁ VESSÉTEK...” (1Pt 5:7)

1. K.

Ef 4:13

Érett férfiúság

2. Sz. .

1Pt 5:2-3

Isten nyájának pásztorai

3. Cs.

1Pt 5:5-6

Engedelmesség és alázat

4. P.

1Pt 5:7

Gondja van ránk az Úrnak!

5. Sz.

Mt 5:16

Világíts!

Naplemente: 20:14

 6. V.

Jak 1:6

Hittel kérni

 7. H.

Mt 23:25

Ne legyünk képmutatók!

 8. H.

1Pt 4:7

Közel a vég!

 9. Sz.

Ézs 59:19

Hirtelen jön el az Úr

10. Cs.

Zsid 4:2

Hisszük-e amit hallunk?

11. P.

Mt 23:8

Mind testvérek vagyunk

12. Sz.

Jn 17:22-23

Tökéletes egység

Naplemente: 20:03

13. V.

Mt 13:13

Miért mondott Jézus példázatokat?

14. H.

Fil 3:9-10

Igazság hit által

15. K.

Lk 6:12

Imádkozással töltött éjszaka

16. Sz.

Fil 2:5-7

Krisztusi indulat

17. Cs.

2Kir 6:17

Láthatatlan védelem

18. P.

Róm 12:5-6

Egy test tagjai

19. Sz.

2Kor 5:19

A békéltetés szolgálata

Naplemente: 19:51

20. V.

2Tim 3:16-17

Istentõl ihletett írás

21. H. 

ApCsel 1:8

Krisztus tanúi

22. K.

Jób 23:10

Isten jól tudja minden dolgunkat

23. Sz.

1Jn 5:10-12

Hit Isten Fiában

24. Cs.

Mt 10:7-

10 Krisztus küldetésében járva

25. P. *

1Kor 3:11

Jézus Krisztus a fundamentum

* Adventista félóra 13.30 -kor

A Kossuth rádióban

26. Sz.

Mt 9:29

Legyen a hitetek szerint

Naplemente: 17:45

27. V.

Gal 6:9-10

Jó cselekedetek

28. H.

Péld 22:6

Tanítsd a gyermeket!

29. K.

Zsolt 144:12

Az Úr áldása a gyermekeken

30. Sz.

1Tim 6:20-21

Õrizd meg, ami rád van bízva!

31. Cs.

Ézs 8:20

A tanításra és a bizonyságtételre hallgassatok!

 

2006.  szeptember

“AZ IGÉNEK PEDIG MEGTARTÓI LEGYETEK...” (Jak 1:22)

 1. P.

Ézs 5:20-21

Jaj annak, aki a gonoszt jónak mondja!

 2. Sz.

Ézs 5:20-21

Jaj annak, aki a gonoszt jónak mondja!

Naplemente: 19:25

 3. V.

Ézs 58:6

Az igazi böjt

 4. H.

Zsolt 19:14

Szándékos bûnök

 5. K.

Fil 3:9

Nem a saját igazságom számít

 6. Sz.

Fil 3:20-21

Mennyei országunk

 7. Cs.

Jel 3:17

Gazdag vagy nincstelen?

 8. P.

Jel 3:18-19

Légy buzgó és térj meg!

 9. Sz.

Ézs 49:15

Nem feled el az Úr

Naplemente: 19:11

10. V.

1Kor 2:14

Lelki dolgok

11. H. 

Fil 3:13-14

Céltudatos élet

12. K.

Róm 12:12

Állhatatosság

13. Sz.

1Thessz 5:16, 18

Öröm és hála

14. Cs.

Ef 4:12

Krisztus testének építése

15. P. *

2Kor 5:21

Krisztus magára vette bûneinket

* Adventista félóra 13.30 -kor

A Kossuth rádióban

16. Sz.

Mal 3:2

Ki állhat meg Isten elõtt?

Naplemente: 18:57

17. V.

1Kor 4:9

Látványossága lettünk a világnak

18. H.

1Pt 4:8

A szeretet sok vétket elfedez

19. K.

Jak 2:8

Királyi törvény

20. Sz.

Jak 1:5

Bölcsességet is kérhetünk!

21. Cs.

Mt 24:14

Isten evangéliuma az egész világon

22. P.

Róm 6:13

Szánjátok oda magatokat Istennek!

23. Sz.

Jak 1:22

Az ige megtartói legyetek!

Naplemente: 18:42

24. V.

Zsolt 89:18-19

Pajzsunk és erõsségünk az Úr

25. H.

Zsolt 32:8

Isteni vezetés

26. H.

Ézs 8:19

Ne jövendõmondókhoz forduljunk, csak az Úrhoz!

27. Sz.

Jak 4:4

Mit választok?

28. Cs.

Mk 2:17

Jézus a bûnösökhöz jött

29. P.

Ám 5:14

A jót akarjuk, ne a rosszat!

30. Sz.

Lk 9:23

Jézus követése és önmegtagadás

Naplemente: 18:28