REGGELI DÍCSÉRETEK

2006. ELSŐ NEGYED

Tartalomjegyzék Összesítőlap Főoldal

 

2006.  január

“Én vagyok a világ világossága...” (Jn 8:12)

1. V.

Jn 4:14

Az élet vize

2. H.

Jn 3:36

Üdvösség a Fiúban

3. K.

Jn 5:24

Örök élet Istenben

4. Sz.

Jn 6:32

Az igazi mennyei kenyér

5. Cs.

Jn 6:54

Krisztus teste és vére

6. P.

Jn 7:38

Élő víznek folyamai

7. Sz.

Jn 8:12

A világ világossága

Naplemente: 16:09

 8. V.

Jel 22:12

Mindenkinek a cselekedete szerint

  9. H.

Jel 22:7

A prófétai beszéd

10. K.

Jel 3:11

Maradj meg a hitben!

11. Sz.

Jel 3:5

A győztesek ruhája

12. Cs.

Jel 3:12

A menny oszlopai

13. P.

Jel 3:20

Nyisd meg az ajtót!

14. Sz.

Jel 3:10

A próbák során

Naplemente: 16:17

15. V.

Jn 8:51

Az örök élet

16. H. 

Jn 10:16

Juhok más aklokból

17. K.

Jn 11:25

Jézus a feltámadás és az élet

18. Sz.

Jn 12:32

Jézus hatása

19. Cs.

Jn 14:3

Együtt akar lakni velünk

20. P. *

Jn 14:12

A hit cselekedetei

* Adventista félóra 13.30 -kor

A Kossuth rádióban

21. Sz.

Jn 15:5

Az igazi szőlőtő

Naplemente: 16:27

22. V.

Jel 2:7

A győztesek és az élet fája

23. H.

Jel 2:10

Az élet próbája

24. K.

Jel 2:17

A győztesek jutalma

25. Sz.

Jel 2:26

Isteni hatalommal

26. Cs.

Jel 3:21

Isten királyi székében

27. P.

Jel 3:3

Emlékezzetek és vigyázzatok!

28. Sz.

Jel 3:19

Légy buzgóságos, és térj meg!

Naplemente: 16:37

29. V.

Jn 16:16

Jézus az Atyához ment

30. H.

Jn 15:7

Kérjetek és adatik!

31. H.

Jn 15:26

A Vigasztaló bizonysága

 

2006.  február

“Vigyázzatok, álljatok meg a hitben...!” (1Kor 16:13)

1. Sz.

Mt 10:22

Aki mindvégig megáll, az megmarad

2. Cs.

1Kor 10:12

Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék!

3. P.

1Kor 16:13

Legyetek erősek!

4. Sz.

Ef 6:11

Csak az Isten fegyverzetében vagyunk védettek

Naplemente: 16:48

5. V.

Kol 4:12

Isten akaratában állva

  6. H.

2Thess 2:15

Tartsátok meg a tudományt!

  7. K.

Róm 12:12

Örvendezők, tűrők, állhatatosak legyetek!

  8. Sz.

Mt 24:13

Legyetek állhatatosak!

  9. Cs.

ApCsel 11:23

Állhatatosan az Úrban

 10. P.

1Kor 7:35

Végig kitartással

11. Sz.

Kol 4:2

Igazságosan és méltányosan

Naplemente: 16:59

12. V.

Ef 6:18

Imádkozván minden időben

13. H. 

Róm 2:7

Kitartással a jó cselekedetekben

14. K.

1Pt 5:10

Tökéletességben és szilárdságban

15. Sz.

Mk 13:13

Aki kitart, megmarad

16. Cs.

Zsid 12:1

Bizonyságok fellege

17. P. *

Jak 1:4

Legyetek fogyatkozás nélküliek!

* Adventista félóra 13.30 -kor

A Kossuth rádióban

18. Sz.

Jak 1:12

Az Isten által ígért korona

Naplemente: 17:10

19. V.

Jak 1:3

A hitpróba kitartást ereményez

20. H.

Jak 5:10

A próféták példája

21. K.

Jel 14:12

A szentek békességes tűrése

22. Sz.

Jel 13:10

Ki mint vet, úgy arat

23. Cs.

Lk 8:15

A jó földbe esett mag

24. P.

Lk 21:19

A hívők béketűrése

25. Sz.

Róm 8:25

Amit nem látunk, de remélünk

Naplemente: 17:21

26. V.

Róm 15:4

A régiek tanulsága

27. H.

1Thess 1:3

Jézus felől való reménység

28. H.

2Thess 3:5

Az Úr igazgassa a szíveteket!

 

2006.  március

“Várván ama boldog reménységet...” (Tit 2:13)

1. Sz. .

Zsolt 62:6

Istentől van reménységünk

2. Cs.

Róm 5:5

A reménység nem szégyenít meg

3. P.

Kol 1:27

Az isteni titok

 4. Sz.

Ef 1:18

Isten világosítsa meg elménket!

Naplemente: 17:32

5. V.

1Tim 1:1

Kirendelt reménység

6. H.

Mt 12:21

A pogányok reménysége

7. K.

Ef 1:12

Mi vagyunk Isten magasztalása

  8. Sz.

1Tim 4:10

Isten minden ember megtartója

  9. Cs.

1Pt 1:13

Tökéletes reménységgel éljünk!

10. P.

2Thess 2:16

Isten ajándéka

11. Sz.

1Pt 1:3

Reménységre születtünk újjá

Naplemente: 17:42

12. V.

1Pt 1:21

A hitünk egyben reménység is

13. H. 

Gal 5:5

Hittel várjuk az igazságot

14. K.

Zsid 7:19

Jobb reménységünk van

15. Sz.

Róm 5:2

Kegyelemben állunk

16. Cs.

Tit 2:13

Várva Jézus megjelenését

17. P. *

1Kor 13:13

A szeretet a legnagyobb

* Adventista félóra 13.30 -kor

A Kossuth rádióban

18. Sz.

Róm 8:24

Bár nem látjuk, de hisszük

Naplemente: 17:52

19. V.

Kol 1:5

Mennyei reménységünk

20. H.

ApCsel 24:15

Végül mindenki feltámad

21. K.

Tit 1:2

Isten ígérete szerint

22. Sz.

Tit 3:7

Isten örököseivé váltunk

23. Cs.

2Kor 3:12

Bátran hirdetve az evangéliumot

24. P.

ApCsel 2:26

A feltámadás reménységében

25. Sz.

Róm 12:18

Békés életet élve

Naplemente: 18:02

26. V.

1Jn 3:3

Tisztuljatok meg!

27. H.

Róm 15:13

Teljetek meg reménységgel!

28. H.

Zsid 6:18

Ragadjátok meg az ígéretet!

29. Sz.

Róm 4:18

Mindenkor reménykedve

30. Cs.

Róm 5:4

A türelem megtermi gyümölcsét

31. P.

Róm 8:20–21

Amikor minden újjá lesz