REGGELI DÍCSÉRETEK

2005. MÁSODIK NEGYED

Tartalomjegyzék Összesítőlap Főoldal

 

2005. április

„Jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és ő ismeri a benne bízókat” (Náh 1:7).

1.  P.

1. P. Náh 1:7

A szeretetben nincs félelem

2. Sz.

Mal 3:2–3

Ki állhat meg?

Naplemente: 18.13

3. V.

Jak 1:5

Döntések előtt...

4. H.

Zsolt 32:8

Szemeimmel tanácsollak

5. K.

Jer 33:3

Kihez forduljak?

6. Sz.

Mal 4:1–3

Szabadulásunk közeleg

7. Cs.

Mal 4:5–6

Őrizd a családokat!

8. P.

Zsid 11:24–26

Örök élet beszéde van nálad

9. Sz.

Mt 28:18–20

Mit tehetek másokért?

Naplemente: 18.23

10. V.

2Kor 9:6

Éltem-e lehetőségeimmel?

11.H.

 1Pt 5:8

Légy figyelmes!

12.K.

Mt 13:18

Halld és értsd az Igét!

13.Sz.

Mt 13:24–30

Imádkozzunk testvéreinkért!

14.Cs.

Ésa 41:9–10

Kimondhatatlanul szeret

15.P.

Ésa 35:3–4

Benne bízom, nem félek

16.Sz.

Zsid 3:7–8

Szelíden kérlel

Naplemente: 18.33

17.V.

Kol 3:12–13

Te élj bennem, Uram!

18. H. 

Mt 23:8

Mindenki testvérem!

19.K.

Jn 13:34

Istenben maradni: szeretetben maradni

20. Sz.

 Jn 17:17

Igéjét nekünk adta

21.Cs.

ApCsel 20:32

Eleveníts meg, Uram!

22.P.

 Zsolt 119:105

Igéd világít nekem

23.Sz.

Mt 7:20

A lélek gyümölcse: szeretet

Naplemente: 18.43

24.V.

Jer 9:22–23

Mindent Tőle

25.H.

Zsolt 34:2

Áldván áldom Őt!

26.K.

2Pt 1:3–4

Új élet, új lehetőség

27.Sz.

2Pt 1:5–9

A fényben, szeretetben növekszünk

28.Cs.

Zsolt 37:3

Bízni taníts, Uram!

29.P.

1Pt 2:9–10

Nagyon megbecsül minket

30.Sz.

Zsolt 116:13, 19

Szívemben öröm dalol

Naplemente: 18.53

 

2005. május

„Nem kell néktek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok...” (2Krón 20:17).

1. V.

2Krón 20:17, 20

Hinni taníts, Uram!

2. H.

2Pt 2:21–25

Kövesd Jézust mindenhová!

3. K.

2Kor 11:3

Erősítsük egymást!

4. Sz.

Mt 18:3

Tiszta szívből örülni, szeretni

5. Cs.

2Tim 2:22

Hogyan éljek?

6. P.

Péld 3:11

Áldalak a nevelésért!

7. Sz.

 5Móz 30:19

Válaszd az életet!

Naplemente: 19.02

8. V.

Jn 17:21

Tégy eggyé, Urunk!

9.H.

Ésa 55:7

Őszintén, mentegetőzés nélkül

10.K.

Lk 11:13

Kérjetek és adatik

11.Sz.

 Jn 6:37

Mindig kész megbocsátani

12.Cs.

Jn 14:6

Egyedül Krisztus által

13.P.

Péld 22:29

Ki sokat alszik, keveset él

14.Sz.

1Pt 2:1–3

Mindent megvizsgálni

Naplemente: 19.12

15.V.

1Pt 2:4–8

A rossztól irtózni

16. H. 

1Kor 2:9

Szereteteddel körülveszel

17.K.

Kol 2:8

Ne higgy a világnak!

18. Sz.

1Pt 3:8–12

Kérlek, adj szerető szívet!

19.Cs.

Jn 17:20–23

Szüntelen munkálkodik

20.P.

Mt 7:16–17

Nélküle minden kopár

21.Sz.

Róm 1:20

Gazdagságával teli a föld

Naplemente: 19.20 

22.V.

3Jn 2

Testünk, lelkünk az Övé

23.H.

1Jn 3:1

Szeretem Atyámat, aki fiává tett

24.K.

1Jn 3:2–3

A várva várt találkozásig

25.Sz.

1Jn 3:4–6

Bűneinket elveszi és elveti

26.Cs.

1Jn 3:7–8

A bűn munkáit lerontja

27.P.

Róm 3:21–28

Hit által, érdem nélkül

28.Sz.

Jn 8:12

Szeretete sugárzó, fénylő, vezérlő

Naplemente: 19.28

29.V.

Zsolt 127:1

Ő a növekvő, a Mozgó, az Élet

30.H.

Zsolt 86:16

Engedjük, hogy megtaláljon!

31.K.

Mk 16:15–16

Célja legyen a mi célunk!

 

2005. június

„Adok nékik házamban és falaimon belül helyet, és oly nevet, amely jobb,

mint a fiakban és lányokban élő név; örök nevet adok nékik...” (Ésa 56:5)

1. Sz.

Ésa 56:5

Szavára megdobban a szív

2. Cs.

Mt 6:28

Tankönyvünk a természet

3. P.

Józs 1:6

Légy bátorságos

4. Sz.

1Tim 4:15

Életünk nyitott könyv

Naplemente: 19.35

5. V.

Róm 4:1–5

Mindenkinek, hit által

6.H.

Zsolt 73:28

Közelsége jó nekem

7.K.

Róm 4:13–17

Az önmegváltás lehetetlen

8.Sz.

Róm 5:1–2

Hit, béke, biztonság Jézusban

9.Cs.

 Jn 6:51

Mindennapi lelki kenyerünk

10.P.

Róm 5:3–5

A reménység meg nem szégyenít

11.Sz.

Zsolt 32:5

Többé el nem hallgatom

Naplemente: 19.40

12.V.

Róm 5:6–8

Kié az életem?

13. H. 

Róm 5:9–11

Ellenségekből barátok

14.K.

Ésa 59:19

Az Úr a te Megmentőd

15. Sz.

Zsid 3:12–13

A bűnt még ma elhagyd!

16.Cs.

Jn 6:35

Örök életre: élő kenyér, élő víz

17.P.

 Jn 15:5

Szőlővessző szőlőtő nélkül?

18.Sz.

Zsolt 144:1–4

Boldog vagy?

Naplemente: 19.44

19.V.

Ef 4:4–6

Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség

20.H.

Fil 2:12–13

Engeded-e Őt munkálkodni?

21.K.

1Kor 1:27

Erőtlenségemben erős Krisztus

22.Sz.

Zsolt 145:1–3

Lelkem ujjongva dicsér!

23.Cs.

Zsolt 142:1–3

Mindent elmondhatok Neki

24.P.

Zsolt 131:1–3

Adj csendességet, amelyben Te szólsz!

25.Sz.

1Tim 4:8

Istenfélelmünk: jelenünk, jövőnk

Naplemente: 19.45

26.V.

Róm 8:38–39

Hűsége hűségre indít

27.H.

Dán 12:2

Hogy mindig Vele lehessünk

21.K.

2Kor 3:18

Szemeinkkel dicsőségét látva

22.Sz.

2Kor 4:6

Szívünkben világosságot gyújt

23.Cs.

Jn 1:12

Isten fiának lenni: teljes öröm