Bölcsességek és mondások

innen - onnan

Főoldal

 1. Igazság az, ha azt kapjuk, amit érdemlünk.

 2. Irgalom az, amikor többet kapunk, mint amit érdemlünk.

  Kegyelem viszont az, amikor megkapjuk azt, amit nem érdemlünk.

   

 3. Ahhoz, hogy igazán megismerjük egymást, nem egymásról, hanem egymással kell többet beszélgetni.

 1. Az imát nem helyettesítik a tettek,

 2. De az ima olyan tett, amit semmi sem helyettesít.

   

 3. Nem az a legfontosabb, hogy milyen közel van Jézus eljövetele,

 4. hanem az, hogy én milyen közel vagyok Jézushoz.

   

 5. Miután egy darabig jó emberek között voltam, megértettem, hogy Jézus miért részesítette előnyben azt, hogy a bűnösök között legyen. (Mark Twain)

 6.  

 7. Az önzetlen szolgálattal tudjuk képességeinket a legtökéletesebben kifejleszteni. Alkalmassá válunk a mennyre, mivel a mennyet a szívünkbe fogadjuk. (Ellen G. White)

 8.  

 9. Amint a búzaszemek összessége képezi a kalászt,

 10. Miként a szőlőszemek együttese alkotja a szőlőfürtöt,

  Úgy áll össze a hívő egyénekből a gyülekezet közössége

  Ezért úgy a búza, mint a szőlő alkalmas szimbólum arra,

  hogy az Úrvacsorában részesülő gyülekezet egységét kifejezze.

  Ahogy a kenyér sok gabonamag eggyé válásának az eredménye.

  És a bor sok szőlőszem egyesített nedve,

  Úgy kell a közösségnek is eggyé válni Krisztusban.

   

 11. Az alázatosság egy kicsi erény, mert szeret elrejtőzni az árnyékban,

 12. viszont csakis a nagy lelkekben képes megnőni.

   

 13. Mi kell a jó házassághoz?

 14. Jó fejük legyen a házasoknak, mert gyakran kell fejet hajtaniuk egymás előtt.

  Jó foguk legyen, mert egy-egy szót gyakran el kell harapniuk.

  Jó szemük legyen, mert gyakran kell szemet hunyniuk.

  Jó hátuk legyen, mert időnként nagy terheket kell cipelniük.

  Jó válluk legyen, mert semmit sem vehetnek félválról.

  Jó idegeik legyen, hogy önuralommal egyszerre ketten ne legyenek mérgesek.

  Ebből adódóan a türelem az első háziadó, amellyel a házasok egymásnak tartoznak.

   

 15. Az imát nem helyettesítik a tettek,

 16. de az ima olyan tett, amit semmi sem helyettesíthet.

   

 17. Tekintet nélkül arra, hogy másoknak tetszik-e vagy sem,

 18. tekintet nélkül arra, hogy látják-e vagy sem,

  tekintet nélkül arra, hogy lesz-e sikere vagy sem: tedd a jót!

  Tégy minden jót, amit megtehetsz ott, ahol vagy, úgy ahogy teheted;

  akkkorát, amerikkorát tehetsz,

  de mindig, szüntelen az legyen a prgramod. (Sík Sándor)

   

 19. A véletlen a Gondviselés gondolata,

 20. Az evolucionisták egyszer majd felismerik, hogy a véletlent nagy V-vel kell írni.

   

 21. Az emberi szív úgy lett teremtve,

 22. hogy űr marad benne, ha nem az élő Isten tölti be. (Pascal)

   

 23. Az ember zsörtölődése az ördög munkájának a csúcsteljesítése.

 24.  

 25. Aki ajándékot ad nekünk, nem a köszönetünket várja,

 26. hanem sokkal inkább az örömünket az ajándéka felett.

   

 27. A gondviselés olyan, mint a héber Biblia, csak hátulról visszafelé olvasva lehet megérteni.

 28.  

 29. Amit kértem az Úrtól, abból semmit sem kaptam meg.

 30. De amire szükségem volt, azt mind megadta.

   

 31. Álló játékos sohasem kap labdát a pályán.

 32. Isten sem adja a Lélek ajándékát azoknak, akik ölbe tett kézzel várják.

   

 33. Ha nem ismered meg a “Bárányt”

 34. bármennyit tudhatsz a “fenevadról”,

  akkor az ördög meg fog téveszteni. (Márk Finley)

   

 35. Az öröm képezi azt a zászlót,

 36. ami csak akkor van kint szívünk palotájának tetején,

  amikor Jézus, a király bent tartózkodik.

   

 37. “Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek.” (Jn. 15,4.)

 38. Krisztusban lenni

    =   megigazulás

  Krisztus benned

    =   megszentelődés

  Krisztusban lenni

    =   Jogot ad a Mennyben élni

  Krisztus benned

    =   Alkalmassá tesz a mennyei életre

  Krisztusban lenni

    =   Új jövőt nyit előttünk, az örök élet garanciáját adja

  Krisztus benned

    =   Új életet ad, hogy a megváltozott életed fény lehessen másoknak

  Krisztusban lenni

    =   Otthonoddá teszi a Mennyet

  Krisztus benned

    =   Munkaterületeddé teszi a Földet

 1. Egy kanál, csak kanálnyit meríthet a tengerből.

 2. Egy jánosbogár, csak bogárnyit csenhet a napfényből.

  Én ember vagyok, s csak embernyit meríthetek az Istenből.

  (Mécs László: Alázat c. verséből)

   

 3. A nagyságos zsiráf fenn hordta az orrát.

 4. Társait lenézte, mint kényúr a szolgát.

  Külön koszton élt fenn, lombot csemegézett,

  míg odalent mélán legelt a személyzet.

  A világ sok ilyen csúf esetet ismer.

  Így megy, ha magasra kerül fel egy kis fej.

  (Romhányi József: A zsiráf gőgje)

   

 5. Kétféle ember létezik.

 6. Aki a munkát végzi, és aki learatja a babérokat.

  Próbálj az első csoportban maradni, ott nincs akkora konkurencia. (Indira Gandhi)

   

 7. Aki nem teszi a rosszat, még nem teszi a jót.

 8. (“Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak.” Jak. 4,17.)

   

 9. A középutas bizonytalanság a gonoszság felé sodorja az embereket.

 10.  

 11. Önmagunkban mindig elszigetelődünk és eltávolodunk egymástól,

 12. Istenben azonban eggyé tudunk lenni azokkal, akiket szeretünk. (T. Merton)

   

 13. A történelem legnagyobb gonosztetteit nem a legnagyobb gazemberek, hanem a gyávák és a tehetetlenek követték el. (Georges Bernanes)

 14.  

 15. Szeresd azt, amit a gyermek szeret,

 16. és ő is szeretni fogja azt, amit te szeretsz és akarsz. (Don Bosco)

   

 17. Kicsiben itt és most annyit tenni, amennyit csak lehet: ez az nagyság titka (Prohászka)

 18.  

 19. Isten nem veszi el terheinket, de erősíti vállainkat (Franz Grillparzer)

 20.  

 21. Az édesanya szíve megérti gyermekét még akkor is, ha az csak gőgicsélni tud.

 22. (“Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat...

  Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram!”. Zsolt. 139,2. 4.)

   

 23. Krisztus közössége nem az írtott evangéliumokból, hanem a megélt evangéliumokból születik. (A.M.Carré)

 24.  

 25. Aki szegénynek ad, Istennek kölcsönöz. (horvát közmondás)

 26.  

 27. A lélek táplálékot merít abból, amiben örömét találja. (Szent Ágoston)

 28.  

 29. Ha úgy érzed, hogy távol kerültél Istentől, találgass: vajon ki mozdult el?

 30.  

 31. Kevés embernek vagy fontos, de ha megöregszel, még kevesebbnek leszel az.

 32. Istennek azonban egyetlen maradsz mindörökre.

  (felirat a Márianosztrai börtöntemplom faliújságján)

   

 33. Egy édesanya kezét el lehet taszíteni magunktól, de a szívét nem.

 34. (felirat a Márianosztrai börtöntemplom faliújságján)

   

 35. Az Isten azokat a könnyeket is meglátja, amelyeket nem sírnak el és azokat a kéréseket is meghallja, amelyeket nem mernek kimondani.

 36. (felirat a Márianosztrai börtöntemplom faliújságján)

   

 37. Csak a friss kenyér jó, lelki értelemben is; ezért add meg nékünk ma, a mait, s ne az egy évre valót Uram! (Wilhelms Wilms)

 38.  

 39. Ha valaki a jónak cselekvésére adja magát, ne várja, hogy emiatt az emberek eltakarítják az útjából a köveket, hanem arra legyen elkészülve, hogy köveket hengerítnek útjába. (A. Schweitzer)

 40.  

 41. A hűség életében nincs szünet. Mihelyt beáll ez, s valaki azt mondja: ebből elég - a lelke már elveszett. (Augustinus)

 42.  

 43. Az igazi boldogság önzetlen szeretből fakad. Abból a szeretetből, mely olyan mértékben növekszik, amilyen mértékben megoszlik. (T. Merton)

 44.  

 45. Az imában általában csak az ember beszél Istenhez, - a Bibliában viszont Isten beszél az emberhez.

 46.  

 47. A csillagok mindig a tiszta égen fénylenek.

 48. A sarkcsillag sosem mozdul el a helyéről. (észt közmondások)

   

 49. A sötétségben még a kis csillag is ragyog. (finn közmondás)

 50.  

 51. A csillagok nem csapnak zajt. (ír közmondás)

 52.  

 53. Akik őrhelyen állnak, megsokszorozott munkára és éber figyelemre vannak kötelezve. (Márton Áron erdélyi püspök)

 1. A parázs beszéde:

 2. Miért mész gyülekezetbe? - kérdeztek egy négert.

  Válaszul kivett a tűzből egy parazsat és a földre tette.

  Látod? Fekete és hideg lesz - mondta.

  Majd újra visszatette a tűzbe.

  - Látod? Újra izzó és meleg lesz.

  Így van ez velem is, nem élhetek gyülekezet nélkül.

   

 3. Ha nem lettél újjá bensődben, minden külső magad-szépítése mit sem használ; úgy teszel, mint aki bezárja a kaput, de a tolvajt a házban hagyja.

 4.  

 5. Azoknak leszünk leghálásabbak a mennyben, akik itt a földön az igazat a szemünkbe mondták.

 6.  

 7. Sohasem hallottam, hogy aki meggörbíti magát, másokat egyenessé tehet.

 8.  

 9. Hogyha Sátán nem tud téged visszatartani az imádságtól, akkor legyőzni sem tud téged semmiben. Aki győz a térdein, az mindenben győzni fog.

 10.  

 11. Az Istennel együtt járó és együtt munkálkodó férfiak és nők arca mennyei békességet fejez ki. A menny légköre veszi őket körül.. Az ilyen lelkek számára már eljött Isten országa. (Ellen G. White)

 12.  

 13. Az ember mennybe juthat egészség, rang, képzettség és barátok nélkül, de Jézus Krisztus nélkül sohasem.

 14.  

 15. Aki nem rendeli alá magát Istennek, az nem várhatja el, hogy szükség esetén védelmére keljen.

 16.  

 17. Sehol sem lehetsz nagyobb biztonságban, mint amikor teljes odaadással követed Jézust.

 18.  

 19. Emberfélelem veszedelemhez és bukáshoz vezet, de aki az Úrra hagyatkozik, annak oltalomban lesz része.

 20.  

 21. Csak az győz, aki teljes győzelmet arat, amikor a leggyengébb pontján kísértetik.

 22.  

 23. Az ember lehet jobb, mint a hírneve, de sohasem jobb, mint az alapelvei.

 24.  

 25. Aki nem olvassa a Bibliáját, semmilyen előnyben sem részesül azzal szemben, mint akinek nincs Bibliája!

 26.  

 27. A visszaérkező Krisztus előfutárai csak akkor lehetünk, ha most a megfeszített Krisztus követői vagyunk.

 28.  

 29. “Ha az ügy igaztalan, hagyj fel vele; ha pedig igaz, miért hazudtolnánk meg annak ígéretét, aki azt parancsolja, hogy félelem nélkül hajtsuk fejünket álomra?!...Krisztus nem fog hiányozni a jogos és igaz ügy mellől! Ő él, Ő uralkodik, akkor mitől féljünk?” (Luther)

 30.  

 31. Morzsák:

 1. Ha rossz ember igazságtalanságától szenvedsz, bocsáss meg neki, hogy ne legyetek rosszak mind a ketten.

 2.  

 3. A feledékenység emberi tulajdonság, a feledni tudás azonban isteni erény.

 4. A türelmetlenség olyan, mint a bõrgyúlladás, ami csak izgat és éget bennünket, ami ellen dörzsöléssel védekezünk, de ettõl csak tovább terjed. (Zs. Tüdõs Klára)

 5. „Akinek a szíve ott van, az megtalálja a megoldást. Akinek a szíve nincs ott, az megtalálja a kifogást.”