Forrásművek:

Révai Nagy Lexikona
Vanyó Pál: Ókeresztény írók (sorozat)
Engel Pál: Világtörténet évszámokban
Csató - Jemnitz - Gunst - Márkus: Egyetemes történelmi kronológia
Ürögdi György: Kleopátra
Cambridge Enciklopédia
Bajor László: Dániel könyve
Gyarmati Béla:Próféta - Államférfi
The Seventh-day Adventist Bible Commentary 1-7 kötet
Uriash Smith: Gondolatok a Dániel és a Jelenések könyve felett
Castiglione László: Az ókor nagyjai
Szabó Árpád: Róma jellemei
Wolf Schneider: Városok Úrtól utópiáig
Gergely Jenő: A pápaság története
Bánk József: Jézus közelében
Katolikus Egyház által kiadott füzet: Szeretetláng
Katolikus enciklopédia
A.G.Dániels: Krisztus a mi igazságunk
Edmund Hamer Broadbent: Zarándok gyülekezet
Spicer W.A: Korunk és a világ sorsa
Helmuth von Glasenapp: Az öt világvallás
Xenophón: Kürosz nevelkedése
Gerhard Kroll: Jézus nyomában

Ellen Gold White írásaiból:

Nagy küzdelem
Krisztus példázatai
Jézus élete
Apostolok története
Bizonyságtétel a prédikátorok részére
Testimonies for the church 1-9. kötet
Gondolatok a hegyi beszédről
Tapasztalatok és látomások
Korai és késői eső
Megváltás története
Evangélium szolgái
Keresztény mértékletesség
Schatzkammer 1-3 kötet
Bizonyságtétel a gyülekezet részére