E L Ő S Z Ó

Fiatal hívő emberként a prófécia volt az, ami először magával ragadott Isten Igéjéből. Csodálattal szívtam magamba Isten előrelátó bölcsességébõl fakadó kinyilatkoztatásait, melyekben határozott vonalakban vázolta fel a még meg sem történt eseményeket több száz, esetenként több ezer évvel elõbb. Csodálattal értettem meg, hogy Isten nemcsak következtetésekre hagyatkozik, mint Verne Gyula, aki a tudomány fejlődését látva, már elõre elgondolta, hogy mi mindenre lesz képes az ember. Verne nem tudott időpontot adni, nem tudta, hogy az általa elképzelt dolgokat mikor lesz képes az ember megvalósítani. Isten azonban nemcsak az eseményeket látja elõre, hanem tudja azt is, hogy a történelem idősíkjában mikor fognak beteljesedni az általa megmondott események, és ha szükségesnek látta, akkor az esemény megjelentetésével együtt a történés időpontját is kinyilatkoztatta. Ezért mondja Péter apostol: "Igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben." (II. Pét. 1,19.) Számomra is ez a biztos prófétai vezetés adta az elsõ kapaszkodót a Jézussal való kapcsolatomban. Így támadhatott fel egyre erősebben szivemben az igazi "hajnalcsillag", azaz Jézus Krisztus. (Jel. 22,16.)

Régóta dédelgetett vágyam valósult meg azzal, hogy elkészült ez az anyag, amely tartalmában is, de főként jellegében más, mint az összes előtte megjelent magyarázó írat a Dániel és a Jelenések könyveiről. Elkészítése különböző külső nyomások hatására történt. Először is azoknak a testvéreknek a késztetésére fogtam hozzá, akik ismerve a próféciák iránti érdeklődésemet és elkötelezettségemet, újra és újra kéréseikkel ostromoltak ennek érdekében. Ugyanakkor felmerült annak a szükségessége is, hogy a Budapest terézvárosi gyülekezetben a péntek esti istentiszteletek keretében egy átfogó sorozatot tartsak a Jelenések könyvéről. Így született meg az elhatározásom, hogy a prédikációs vázlatomat olyan részletességgel fogom megírni, hogy az mások számára is használható legyen. Mivel pedig a Jelenések könyvében adott próféciák tanulmányozásához elengedhetetlen a Dániel próféta könyvének ismerete, ezért láttam szükségesnek azt, hogy a két próféta könyvéről készült jegyzeteim összekötve, egységes tanulmányként kerüljenek az érdeklődők kezébe.

Írásmagyarázati szemléletemben inkább a hagyományos irányzathoz tartozónak vallom magam. Semmi újat sem tudok elfogadni csupán azért, mert azt egy neves személy mondta az Egyházban, vagy mert izgalmas és okosnak látszó dolgokat mondott az adott témában. Az adventista úttörőkkel együtt én is azt vallom nagyon határozottan, hogy "nem felel meg Isten prófétai módszerének az, hogy egy bizonyos időben egy határozott bizonyságot teszünk, és később azután pontosan az ellenkezőjét tanítjuk a korábban mondottaknak."(Y.N. Loughborough: Kérdések az elpecsételés üzenete felől. 4. oldal.) Ezért minden új próféciamagyarázatot előbb egy szigorú vizsgálatnak kellene alávetni, mielőtt elfogadjuk. Különösen pedig azokat, amelyek ellentétes értelmet adnak egy-egy szakasznak a korábban megértett és elfogadott magyarázattal szemben.

Könyvem vázlatos szerkezete könnyen áttekinthetővé teszi egy-egy szakasz mondanivalóját. A tartalomjegyzék segítségével pedig pillanatok alatt meg lehet találni a keresett bibliai részhez kapcsolódó magyarázatot. Ezért kézikönyvként is használható a Dániel és a Jelenések könyvének tanulmányozása közben.

Ajánlom ezt a könyvemet azoknak a lelkész társaimnak, akik foglalkoznak azzal a gondolattal, hogy a Dániel vagy a Jelenések könyvéről prédikációs sorozatot tartsanak a gyülekezeteikben. Ajánlom azonban a gyülekezet minden tagjának is, mindazoknak, akik nem elégszenek meg felszínes ismeretekkel, mindazoknak, akik hiszik, hogy mi prófétai nép vagyunk, és ezért illő, hogy ismerjük is a próféciákat.

Természetesen nem gondolom azt, hogy a teljesség jegyében állt össze ez az anyag. Bizonyára nagyon sokan tudnak majd még hozzátenni. Én magam is szívesen újra írnám az egészet, ha az időm és a munkám ezt lehetővé tenné, hiszen a kézirat elkészülte óta elég sok új gondolat és szempont került a figyelmem előterébe, amit jó lett volna beleépíteni. Hiszem azonban azt, hogy így is segítséget fog jelenteni sokak számára.

Kívánom, hogy Isten áldása kísérje útján ezt a tanulmányt, és szeretném, ha ezt az áldást mindazok megtapasztalhatnák, akik ennek segítségével a prófétai üzenet mélyebb ismeretére szeretnének eljutni.

Háló Sándor  1996