7.  A világbirodalmak, mint fenevadak

Dániel 7. fejezete   7,1-7. 15-24.

I. Bevezetés a látomáshoz
II. A jelképek azonosítása
III. A szimbolikus állatok
Tartalomjegyzék Főoldal  

I. Bevezetés a látomáshoz

1.  Dániel nem időrendi sorrendben tárja elénk a könyvében leírt eseményeket.

2.  Dániel két szempont alapján rendszerezi és osztja szét a könyvében leírt mondanivalót.

3.  Dániel tulajdonképpen ugyanazt a látomást kapja mint Nabukodonozor, csak a látomás célja és annak szempontjai mások, de tartalma ugyanaz.

II. A jelképek azonosítása

1.  Először "az ég négy irányából támadó szélről" beszél Dániel, de olyan szélről beszél, amelynek nyomában háborúk támadnak.

2.  A másik jelképpel pedig azt akarja kifejezni a prófécia, hogy milyen területen fognak ezek a háborúk támadni.

3.  A tengeren dúló háborúk eredményeként "négy nagy állat" kiemelkedését szemlélheti végig a próféta.

4.  Dániel úgy látta, hogy ezek a jelképes állatok a "tengerből jöttek fel".

5. Végül pedig még azt a megállapítást is teszi Dániel, hogy "az egyik különbözött a másiktól".

III. A szimbólikus állatok

1.  Az első állat egy különös oroszlán, amelyiknek sas szárnyai vannak.

2.  Ezzel az oroszlánnal azonban nagyon különös dolgok történtek.

3.  A második állat egy medve, amelynek fogai között oldalbordák vannak.

4.  Két különös megjegyzést ezzel az állattal kapcsolatosan is tesz Dániel

5.  A próféta másik megjegyzése már sokkal kifejezőbb, hiszen azt mondja, hogy "három oldalborda van a szájában a fogai között".

6.  A harmadik állatban egy párducot vél felismerni Dániel, bár nagyon különös külső adottságokkal.

7.  A négy szárnyon kívül még olyan rendkivüliséget is lát Dániel a párducon, hogy "négy feje volt".

8.  A természet világából nem tudott Isten olyan rettenetes külsejű és természetű állatot bemutatni, amely ezt az új világhatalmat jelképezhette volna.