SZELÍDSÉG -- A Szentlélek gyümölcse

"Igazságban járatja a szelídeket és az Ő útjára tanítja meg a szelídeket."

(Zsolt. 25,9. (angol ford.))


Jézus szereti az ifjakat... Megparancsolja nekik, hogy tanulják meg Tőle a szelídséget és alázatosságot. Ezen értékes kegyelmi ajándék ritkán látható a jelenkor ifjúságában, még azokban is, akik keresztényeknek vallják magukat. Saját útjuk helyesnek látszik szemeik előtt. Mikor elfogadják Krisztus nevét, nem fogadják el az Ő jellemét, nem veszik fel az igáját, ezért semmit sem tudnak azon örömről és békéről, amely az Ő szolgálatában talalható. /YI - 1883. nov. 21./
A szelídség egy értékes kegyelmi ajándék, amely kész arra, hogy némán szenvedjen és eltűrje a próbákat. A szelíd ember türelmes és arra törekszik, hogy boldog legyen minden körülmények között. A szelíd ember mindig hálás és megteremti boldogságának énekeit és Istennek szívében is dallamokat ébreszt. A szelídek elszenvedik a csalódást és a rosszat megtorlás nélkül. /3T 335./ A szelíd és csendes lélek nem mindig a maga boldogságát keresi, hanem igyekszik elfelejteni önmagát és boldog megelégedést és kielégülést talál mások boldogításában. /3T - 335./
Istennek szemében nem az tesz téged naggyá, hogy igyekszel magasra felkapaszkodni, hanem a jóság és hűség élete, amely biztosítja számodra a mennyei angyalok különös védelmét... Mintaképünk Jézus... majdnem 30 évet élt az ismeretlen galileai városban, elrejtve a dombok között. Az egész angyali sereg készen állt parancsainak teljesítésére, de Ő mégsem törekedett nagyságra vagy felmagasztaltatásra... Bérért dolgozó ács volt, azoknak szolgája, akiknek dolgozott. Ez által megmutatta, hogy a menny nagyon közel lehet hozzánk az élet közönséges munkáinak végzése közben, és hogy az angyalok vigyáznak azoknak lépéseire, akik Isten parancsai szerint élnek. /Notebook Leaflet No. 24 - 1, 2./
A hitnek tökéletes gyümölcse: a szelídség és szeretet, gyakran legjobban a viharfelhők és sötétség közepette érnek meg. /COL - 61./