EGY ÉLET MUNKÁJA

"Mivelhogy ilyen ígéreteink vannak, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelődésünket."

(II. Kor. 7,1.)


Az igaz jellem kifejlesztése egy egész élet munkája és imádkozó elmélkedés eredménye, amelyhez egy magasztos cél kapcsolódik. A jellem kiválósága, amivel bírsz, saját erőfeszítésed eredménye. Barátok bátoríthatnak, de nem végezhetik el a munkát helyetted. A vágyakozás, sóhajtozás, álmodozás sohasem tehet téged naggyá vagy jóvá. Küzdened is kell. /RH. - 1884. aug. 26./
Az otthon tűzhelyénél folytatott meghitt beszélgetések, az olvasott könyvek, üzleti ügyek lebonyolítása mind eszközök jellemünk kifejlesztésében, és napról napra eldöntik örök sorsunkat. /YI. - 1893. nov. 23./
A szellemi képesség és a lángész még nem jelent nemes jellemet, mert sokan, akik e tulajdonságokkal rendelkeznek, tökéletlen, fogyatékos jelleműek. A hírnév még nem jelent nemes jellemet. Nemes jellem a lélek kiválósága, amely megnyilatkozik magatartásunkban. /YI - 1886. nov. 3./
Az Isten hasonlóságára átalakult jellem az egyetlen kincs, amit ebből a világból átvihetünk a következőbe. Azok, akik Krisztus iskolájába járnak e világon, magukkal visznek mennyei otthonukba minden szerzett készséget, és a mennyben is állandó előrehaladást mutatnak. /MYP. 100-101./
A nemes jellem értékesebb tőke az aranynál és ezüstnél. Nem befolyásolja a rémítés vagy kudarc; és ama napon, amikor a földi vagyon megsemmisül, gazdag kárpótlást hoz. Feddhetetlenség, szilárdság és kitartás oly erények, amelyeknek elérésére mindenkinek törekednie kell, mert tulajdonosát ellenállhatatlan hatalommal ruházzák fel, amely erőt ad neki a jó cselekedetekre és hogy ellentálljon a gonosnak és elviselje az ellenségeskedést. /CPT. 225 -226./