NYITÓOLDAL

HANGOS BIBLIA

Károli Gáspár fordítása, felolvassa: Háló Sándor

BIBLIAI IGEMORZSÁK

SZÖVEGES BIBLIA

ÓSZöVETSéG

Mózes I. könyve 
Mózes II. könyve 
Mózes III. könyve 
Mózes IV. könyve 
Mózes V. könyve 
Józsué könyve 
Bírák könyve 
Rúth könyve 
Sámuel I. könyve 
Sámuel II. könyve 
Királyok I. könyve 
Királyok II. könyve 
Krónika I. könyve 
Krónika II. könyve 
Ezsdrás könyve 
Nehémiás könyve 
Eszter könyve 
Jób könyve 
Zsoltárok könyve 
Példabeszédek könyve 
Prédikátor könyve 
Énekek Éneke 
Ésaiás próféta könyve 
Jeremiás próféta könyve 
Jeremiás siralmai 
Ezékiel próféta könyve 
Dániel próféta könyve 
Hóseás próféta könyve 
Jóel próféta könyve 
Ámós próféta könyve 
Abdiás próféta könyve 
Jónás próféta könyve 
Mikeás próféta könyve 
Náhum próféta könyve 
Habakuk próféta könyve 
Sofóniás próféta könyve 
Aggeus próféta könyve 
Zakariás próféta könyve 
Malakiás próféta könyve 

ÚJSZöVETSéG

Máté evangéliuma 
Márk evangéliuma 
Lukács evangéliuma 
János evangéliuma 
Apostolok cselekedetei 
Rómabeliekhez írt levél 
Korinthusbeliekhez irt I. levél 
Korinthusbeliekhez irt II. levél 
Galátziabeliekhez irt levél 
Efézusbeliekhez irt levél 
Filippibeliekhez irt levél 
Kolossébeliekhez irt levél 
Thessalonikabeliekhez irt I. levél 
Thessalonikabeliekhez irt II. levél 
Timótheushoz irt I. levél 
Timótheushoz irt II. levél 
Titushoz irt levél 
Filemonhoz irt levél 
Zsidókhoz irt levél 
Jakab apostol levele 
Péter apostol I. levele 
Péter apostol II. levele 
János apostol I. levele 
János apostol II. levele 
János apostol III. levele 
Júdás apostol levele 
Jelenések könyve 

Jeremiás siralmai

 
Copyright (c) 2019. Minden jog fenntartva!