NYITÓOLDAL

HANGOS BIBLIA

Károli Gáspár fordítása, felolvassa: Háló Sándor

BIBLIAI IGEMORZSÁK

SZÖVEGES BIBLIA

ÓSZöVETSéG

Mózes I. könyve 
Mózes II. könyve 
Mózes III. könyve 
Mózes IV. könyve 
Mózes V. könyve 
Józsué könyve 
Bírák könyve 
Rúth könyve 
Sámuel I. könyve 
Sámuel II. könyve 
Királyok I. könyve 
Királyok II. könyve 
Krónika I. könyve 
Krónika II. könyve 
Ezsdrás könyve 
Nehémiás könyve 
Eszter könyve 
Jób könyve 
Zsoltárok könyve 
Példabeszédek könyve 
Prédikátor könyve 
Énekek Éneke 
Ésaiás próféta könyve 
Jeremiás próféta könyve 
Jeremiás siralmai 
Ezékiel próféta könyve 
Dániel próféta könyve 
Hóseás próféta könyve 
Jóel próféta könyve 
Ámós próféta könyve 
Abdiás próféta könyve 
Jónás próféta könyve 
Mikeás próféta könyve 
Náhum próféta könyve 
Habakuk próféta könyve 
Sofóniás próféta könyve 
Aggeus próféta könyve 
Zakariás próféta könyve 
Malakiás próféta könyve 

ÚJSZöVETSéG

Máté evangéliuma 
Márk evangéliuma 
Lukács evangéliuma 
János evangéliuma 
Apostolok cselekedetei 
Rómabeliekhez írt levél 
Korinthusbeliekhez irt I. levél 
Korinthusbeliekhez irt II. levél 
Galátziabeliekhez irt levél 
Efézusbeliekhez irt levél 
Filippibeliekhez irt levél 
Kolossébeliekhez irt levél 
Thessalonikabeliekhez irt I. levél 
Thessalonikabeliekhez irt II. levél 
Timótheushoz irt I. levél 
Timótheushoz irt II. levél 
Titushoz irt levél 
Filemonhoz irt levél 
Zsidókhoz irt levél 
Jakab apostol levele 
Péter apostol I. levele 
Péter apostol II. levele 
János apostol I. levele 
János apostol II. levele 
János apostol III. levele 
Júdás apostol levele 
Jelenések könyve 

Zsoltárok könyve

 1. fejezet 
2. fejezet 
3. fejezet 
4. fejezet 
5. fejezet 
6. fejezet 
7. fejezet 
8. fejezet 
9. fejezet 
10. fejezet 
11. fejezet 
12. fejezet 
13. fejezet 
14. fejezet 
15. fejezet 
16. fejezet 
17. fejezet 
18. fejezet 
19. fejezet 
20. fejezet 
21. fejezet 
22. fejezet 
23. fejezet 
24. fejezet 
25. fejezet 
26. fejezet 
27. fejezet 
28. fejezet 
29. fejezet 
30. fejezet 
31. fejezet 
32. fejezet 
33. fejezet 
34. fejezet 
35. fejezet 
36. fejezet 
37. fejezet 
38. fejezet 
39. fejezet 
40. fejezet 
41. fejezet 
42. fejezet 
43. fejezet 
44. fejezet 
45. fejezet 
46. fejezet 
47. fejezet 
48. fejezet 
49. fejezet 
50. fejezet 
51. fejezet 
52. fejezet 
53. fejezet 
54. fejezet 
55. fejezet 
56. fejezet 
57. fejezet 
58. fejezet 
59. fejezet 
60. fejezet 
61. fejezet 
62. fejezet 
63. fejezet 
64. fejezet 
65. fejezet 
66. fejezet 
67. fejezet 
68. fejezet 
69. fejezet 
70. fejezet 
71. fejezet 
72. fejezet 
73. fejezet 
74. fejezet 
75. fejezet 
76. fejezet 
77. fejezet 
78. fejezet 
79. fejezet 
80. fejezet 
81. fejezet 
82. fejezet 
83. fejezet 
84. fejezet 
85. fejezet 
86. fejezet 
87. fejezet 
88. fejezet 
89. fejezet 
90. fejezet 
91. fejezet 
92. fejezet 
93. fejezet 
94. fejezet 
95. fejezet 
96. fejezet 
97. fejezet 
98. fejezet 
99. fejezet 
100. fejezet 
101. fejezet 
102. fejezet 
103. fejezet 
104. fejezet 
105. fejezet 
106. fejezet 
107. fejezet 
108. fejezet 
109. fejezet 
110. fejezet 
111. fejezet 
112. fejezet 
113. fejezet 
114. fejezet 
115. fejezet 
116. fejezet 
117. fejezet 
118. fejezet 
119. fejezet 
120. fejezet 
121. fejezet 
122. fejezet 
123. fejezet 
124. fejezet 
125. fejezet 
126. fejezet 
127. fejezet 
128. fejezet 
129. fejezet 
130. fejezet 
131. fejezet 
132. fejezet 
133. fejezet 
134. fejezet 
135. fejezet 
136. fejezet 
137. fejezet 
138. fejezet 
139. fejezet 
140. fejezet 
141. fejezet 
142. fejezet 
143. fejezet 
144. fejezet 
145. fejezet 
146. fejezet 
147. fejezet 
148. fejezet 
149. fejezet 
150. fejezet 
  

Copyright (c) 2019. Minden jog fenntartva!