Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

III. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

Hűséges misszionáriusok

  13. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A kelta kereszténység

A Patrikhoz hasonló hűséges misszionáriusok munkájának köszönhetően Kr.u. 600-ra már Európa nagy részén, beleértve a brit szigeteket is, elterjedt a kelta (eredetileg Írországból származó) kereszténység. Ez nagyon felzaklatta azokat, akik csak a római kereszténységet akarták elfogadni.

A kelta és a római kereszténység ugyanis teljesen különbözött egymástól. Különböző alapokra épültek, különböző módon dolgoztak és a tanításuk is eltért egymástól. Egészen biztos volt, hogy idővel összetűzésre kerül sor közöttük.

A kelta istentisztelet terjedésének megállítására Gergely pápa végezetül Angliába küldte az Ágoston nevezetű püspököt. Vajon miért jelentettek számukra veszélyt Patrik és követői? Hiszen nem gyilkoltak, vagy loptak. Kapzsik sem voltak. Ha valamit, akkor inkább túlzott nagyvonalúságukat lehetett volna felróni nekik. Mi volt akkor a baj velük? Miben tértek el Róma elvárásaitól?

Az egyik különbség, ami leginkább feldühítette Rómát, az volt, hogy a kelta keresztények a szombatnapot szentelték meg. Többek között lényeges különbség volt még a Jézus valóságos második eljövetelében való hit, ragaszkodás a Tízparancsolatnak való engedelmességhez, az érdemeink általi üdvözülés elutasítása, a bemerítéses keresztség gyakorlása és a pápa mindenekfölött valóságának elutasítása.

Ezek a dolgok háborították fel Rómát. Sajnálatos módon végül Róma győzedelmeskedett. A megtévesztés és az üldözések eredményeképpen Kr.u.777-re az utolsó kelta keresztény gyülekezet is eltűnt a brit szigetekről.

Az emberek lelkéből azonban nem veszett ki a kelta kereszténység tanítása. A Római katolikus egyház évszázadokon át üldözte és elítélte a régi kelta kereszténység gyakorlóit. Az emberek mégis továbbra is tisztelték Patrik és munkatársai áldozatos munkásságát és tanításait.

Mintegy ötszáz esztendővel Patrik halála után fordulat történt. Róma nem üldözte tovább a kelta misszionáriusokat. Helyette inkább „szentté avatta” őket. A szombatot és más különbségeket viszont többé meg sem említették. Sőt, Róma azt terjesztette Patriktól, hogy sárkányölő volt és a pápát szolgálta.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A legősibb feljegyzések ma is bizonyítják, hogy Patrik és a kelták kizárólag bibliai igazságokat tanítottak. A történetírók sokszor hazudhatnak is, ugye? Hiteles történelmileg a Biblia? Zsolt 119:160. Mit tennél, ha rájönnél, hogy amiben eddig hittél, az nem egyezik a Biblia tanításaival?

HÉTFÖ

Keresztények Észak-Olaszországban

Nyomon követtük, hogyan terjedt kelet felé Kínába és Indiába, valamint nyugat felé Galliába (Franciaország), sőt egészen Írországig a szíriai egyház hatása. Láttuk, hogyan tért vissza Európába a kelta missziós iskolák növendékei által, akik Franciaországba, Németországba és Svájcba is elvitték a jó hírt.

Az észak-olaszországi Milánó szépséges városa lett az összekötő kapocs a keleti és az európai egyházak között. A gyülekezetek vezetői gyakran összejöttek Milánóban. E fontos megbeszélések hatása több évszázadon át élt.

Sajnálatos módon azonban Millánó püspöke, Ambrose nem volt elég bátor. Kijelentette, hogy Milánóban szombatot ünnepel, Rómában viszont vasárnapot. Az őszinte hívők, akiket Ambrosenak vezetnie kellett volna, hűségesebbek voltak Jézushoz, mint ő. Vajon biztonságos bárkinek is Ambrose példáját követni? Lk 12:1; 16:10; Jób 27:8.

Milánó lakosai azonban a püspök gyengesége ellenére is még legalább 400 éven át (791-ig) folytatták a szobaünneplést. Hogy honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy a Római Katolikus egyház felszólította őket, hogy hagyják abba!

Ahogyan a régi Római Birodalomban egyre romlottak a közállapotok, a milánói és az észak-olasz Alpokban élő keresztények kapcsolata fokozatosan megszakadt a világ más tájain élő hívőkkel. A Római egyház részéről is egyre több támadás érte őket. Azok, akik Ambrose-zal ellentétben nem tagadták meg az igazságot, egyre magasabbra költöztek az Alpok hegyeinek biztonságába.

Néhány esztendővel Ambrose halála után, Kr u.397-ben egy világlátott katolikus tisztségviselő, név szerint Vigilantius Leo rádöbbent, hogy nyugodt lelkiismerettel nem követheti tovább a Római Katolikus egyház hitéleti gyakorlatát. Csatlakozott inkább az Alpokban élő keresztény hívőkhöz. Írásai miatt hamarosan a hegyekben élő „eretnekek” leghíresebbje és legyűlöltebbje lett.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Vigilantiusnak megvolt mindene, pénze, pozíciója, intelligenciája és befolyásos barátai, akik fényes sikereket biztosíthattak volna neki az egyház berkeiben. Vajon miért dobta el mindezt, hogy Jézus igaz egyházához csatlakozhasson? Zsid 11:24-27; Zsolt 84:10.

KEDD

Vigilantius Leo

Annak ellenére, hogy Vigilantius Leo az írásairól híres, semmi sem maradt fenn tőle, egyetlen, könyv, egy röpirat, egy bekezdés, egyetlen szó sem. Azt viszont tudjuk, hogy ellenezte a Római Katolikus egyházban egyre inkább teret nyerő pogány szokásokat. Rámutatott, hogy a Biblia sehol sem tanítja, hogy a keresztényeknek tisztelniük kellene a „szentek” csontjait, vagy imádkozniuk kellene a halottakért. Azt is állította, hogy Istent nem befolyásolhatjuk a templomokban gyújtott gyertyák égetésével.

Hogy honnan tudhatjuk mindezt? Onnan, hogy Jeromos, a katolikus hittudós újra meg újra nagyon erősen kihangsúlyozta, hogy Vigilantius tévedett ezekben a kérdésekben.

Vigilantius arra is rámutatott, hogy a Biblia nős diakónusokról és gyülekezeti vénekről is beszél. 1Tim 3:12. Ez különösen dühítette Jeromost, mert szerinte az egyház papjai nem házasodhatnak meg. A Biblia állítása helyett végül mégis Jeromos elgondolása vált a Római katolikus papokra mind a mai napig érvényes hivatalos szabállyá.

A katolikus egyház megőrizte Jeromos írásait, miközben Vigilantius írásait a szíriai egyház által megőrzött, más felbecsülhetetlen értékű iratok ezreivel együtt megsemmisítették. Ám az Alpokban élő emberekre gyakorolt befolyását senki sem tudta elpusztítani. Olyan sokat segített nekik és olyan sokakat ösztönzött csatlakozásra, hogy a Katolikus egyház „Leonitáknak” kezdte nevezni őket Vigilantius keresztneve után.

Az évszázadok során több különböző névvel is illették ezeket az Alpok hegyei közt élő hívőket és leszármazottaikat. Legtöbbször gúnynevekkel, de úgy tűnt, ezeket a hűséges embereket ez egyáltalán nem érdekli. Egyszerűen mindent megtettek, hogy az egyetlen névhez, ami számít, a keresztény megnevezéshez méltó életet éljenek.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Vagy az igazságot szeretjük, vagy Sátán hazugságait. 2Thess 2:10-11. Lelkünk természettől fogva Sátán sugallatai felé hajlik, egyedül a Szentlélek képes minket az igazság szeretetére vezetni.

SZERDA

Misszionárius kereskedők

A leonitákat valdenseknek is nevezték, vagy völgylakóknak, mert sokan a magas hegyek között meghúzódó völgyek biztonságában éltek. De nem voltak hajlandók csupán a völgyekben maradni, míg mások elutasították a jó hírt, amit annyira szerettek.

Misszionáriusok sokasága indult folyamatosan a völgyekből a környező területekre. Általában kettesével indultak neki, egy fiatalember és egy idősebb, tapasztaltabb misszionárius dolgozott együtt. Egyes fiatalembereket Franciaországba, Párizsba küldtek, az egyetemre tanulni. Nagyon körültekintően tették ezt, mert tapasztalatból tudták, mennyire veszélyes ellenségek a nem Isten alapelvei szerint működő oktatási intézmények.

A Szentírás alapos, gondos tanulmányozása nagyon fontos része volt a felkészülésnek bármilyen munkára, amire csak Isten elhívhatja őket. A völgyek iskoláiban úgy a fiúk, mint a lányok megtanultak írni és olvasni. Hosszú idézeteket tanultak meg a Szentírásból kívülről és csoportokban dolgoztak, hogy biztos legyen, ha esetleg valaha elveszítenék a Biblia összes írott példányát, emlékezetből ismét papírra tudják vetni.

Tudták, hogy mindenütt óvatosnak kell lenniük, ahová csak mennek. A nem megfelelő helyen, vagy alkalmatlan időben kimondott szavak könnyen az életükbe kerülhettek volna. Egyes becslések szerint a misszionáriusok negyedét valóban el is fogták és kivégezték. Mégis mindig újabbak indultak neki. Jn 15:12-13, 18-20.

A valdens misszionáriusok gyakran kereskedőként utaztak, faluról falura házalva portékáikkal. Ám a kelméknél és konyhai eszközöknél sokkal értékesebb dolgot is kínáltak a vásárokon: a Szentírás teljes, vagy töredékes másolatait, melyeket nagy gonddal és titokban készítettek és gyakran ruházatuk titkos zsebében szállítottak. Ha olyanokkal találkoztak, akik befogadó szívűnek tűntek, és a körülmények is biztonságosnak látszottak, szívesen ajánlották figyelmükbe Isten igéjét. A legtöbb ember számára ez az aranynál is ritkább kincs volt. Miután együtt imádkoztak és talán egyes részeket el is magyaráztak a Bibliából, a misszionáriusok továbbmentek egy másik városba.

Ily módon az igazságok, amikről azt hisszük, hogy később, a reformáció állította helyre őket, valójában már évszázadokkal korábban is jelen voltak Európában.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Van saját Bibliád? A Biblia sok otthon könyvespolcán megtalálható. Micsoda áldás ez! Számunkra azonban csak akkor válik áldássá, ha tanulmányozzuk, és meg is tartjuk szavát.

CSÜTÖRTÖK

A valdensek

A völgylakó misszionáriusok hatása Dél-franciaországban és Észak-Olaszországban volt a legerősebb, de jóval messzebbre is elhatott. Sok ország területén dolgoztak és sokféle elnevezéssel illették őket. Igazság szerin oly sok néven nevezték ezeket a bibliai igazságokat hirdető embereket, hogy az kissé össze is zavarhat bennünket, Ma valdesekként ismerjük őket.

Kr.u. 1200 után a legelterjedtebb magyarázat az volt, hogy Peter Waldo, egy gazdag kereskedő után kapták nevüket, aki miden pénzét és erejét Isten munkájának szentelte. Különösen szorgalmazta a Valdens latin Biblia fordítását különböző nyelvekre, és mindennapi használatra. Minden bizonnyal nem ő volt az „eretnekség” forrása, hiszen hűséges keresztények ugyanezeket a bibliai igazságokat hirdették már Peter Waldo kora előtt is, a Jézus földi élete óta eltelt több mint ezer esztendőn át.

A Római Katolikus egyház azt állította magáról, hogy a Jézus és tanítványai által alapított korai keresztény egyház örököse és folytatója. Azt próbálták elhitetni az emberekkel, hogy a valdensek tanítása „újabb, jelenkori” eretnekség. Valójában azonban a valdensek voltak azok, akik a tiszta evangéliumot megőrizték egészen Jézus kora óta.

Akármilyen névvel is illették őket, a Római katolikus egyház mindig is bajkeveréssel és eretnekséggel vádolta a valdenseket. Évszázadokon át ugyanazzal a „bűnnel” vádolták a sok ezer megkínzott, elítélt és kivégzett valdens igehirdetőt. Vajon hogy lehet ez? Úgy, hogy mindnyájan a Biblia tanításában hittek és aszerint is éltek.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mit mond a Biblia arról, ahogyan az emberek gondolkodnak rólunk? Lk 6:26.

Vajon miért nem olyan erős ma a keresztények üldözése a világ egyes részein? Jn 7:7. Hasonlítsuk össze a Jn 15:19. igeverssel!

PÉNTEK

Csodálatos szabadulások

A valdensek történetei a szent irodalom legizgalmasabb feljegyzései. Gyakran támadták meg völgyeiket eltökélt francia és olasz hadseregek, hogy egyszer s mindenkorra eltöröljék őket a föld színéről. S bár ezerszám pusztították kegyetlenül őket, Isten mindig megőrzött egy kis maradékot, akik továbbvitték munkáját.

Az egyik legismertebb támadás ellenük 1488-ban történt, amikor is egy hatalmas sereg kiűzte a valdenseket a Louis-folyó völgyéből. A völgy békés lakóinak ezrei menekültek egy nagy barlang biztonságába, de felfedezték búvóhelyüket. A katonák óriási tüzet raktak a barlang bejáratánál, melynek füstjével mindnyájukat megölték.

A pápai képviselő elégedett volt sikerével és újabb völgyhöz vezette seregét, hogy befejezze a munkát. A valdensek itt is a visszavonulást választották a küzdelem helyett és egy Pra del Tor nevű, magas sziklán épült fellegvárba menekültek. A támadó sereg követte őket, így csapdába estek, onnan már nem volt hová menni.

A menekülők rádöbbentek, hogy az imádság az egyetlen reménységük. Miközben a támadó sereg egy szűk kanyonban vonult feléjük, egy apró fehér felhő jelent meg a hegytetőn. A hadseregnek ez mit sem jelentett, a valdenseknek azonban a szabadulás jele volt.

Hálás ámulattal figyelték, ahogy a felhő egyre növekszik, sötétedik és leereszkedik a kanyonra, ahol a támadó sereg kapaszkodott felfelé. Látván, hogyan munkálkodik értük Isten, a valdensek megfordultak és üldözőikre támadtak. A zűrzavarban a katonák pánikba estek, egymás ellen kezdtek harcolni és a szűk ösvényről az alattuk kanyargó folyóba zuhantak. Nagyon kevesen élték túl.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Olvassuk el: Zsid 11:32-40! A valdensek csatlakoztak a hit hőseihez és hősnőihez. Szeretnél te is Isten hithőse lenni?

 

 

Feladatok:

1. Hogyan szenvedték el?

Olvasd el a Zsid 11:24-27. verseit! Hogyan döntött Mózes? Ugyanúgy döntöttek a valdensek is? Te is ugyanígy döntöttél? Tedd sorrendbe a bibliai idézet szövegét! Írd a sorszámokat a vonalra!

a.) _____ Egyiptom kincsinél nagyobb gazdagságnak tartván

b.) _____ hogy a fáraó leánya fiának mondják,

c.) _____ mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét;

d.) _____ Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett,

e.) _____ Krisztus gyalázatát,

f.) _____ mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant.

g.) _____ mert a megjutalmazásra tekintett.

h.) _____ Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást,

i.)  _____ Hit által hagyta oda Egyiptomot, nem félvén a király haragjától;

 

2. Igaz, vagy hamis? Karikázd be a megfelelő betűt!

a.) I / H   Milánó lakói a hetedik napi szombatot ünnepelték még Kr.u.791-ben, mintegy 760 esztendővel Jézus halála után is.

b.)  I / H   Peter Waldo alapította az „eretnekséget”, mellyel ellenségeik a valdenseket vádolták.

c.)  I / H   Peter Waldo szorgalmazta, hogy a bibliát korának hétköznapi nyelvére fordítsák.

d.)  I / H   A valdensek rettegtek a mártírhaláltól.

e.)  I / H   Isten soha nem engedte meg, hogy akár egyetlen valdenst is meggyilkoljanak.

f.)   I / H   Isten nagyon szeretné, ha a gonoszok elfordulnának bűnös útjaiktól és megmenekülnének.

g.)  I / H   Minden korban élt néhány ember a Földön, akik hűségesek voltak Istenhez és a valódi szombatnapot ünnepelték.

h.)  I / H   Róma célja az volt, hogy megszabaduljon minden „eretnektől” és annak minden bizonyítékától, hogy bárki is másképp gyakorolja hitét.

i.)   I / H   A valdenseknek már évszázadokkal a reformáció kezdete előtt volt saját anyanyelükön írott Bibliájuk.

 

3. Ismételjük át aranyszövegünket! (Mt 10:16)

A képek segítségével egészítsd ki az igevers szövegét!

„Ímé, én, elbocsátlak titeket, mint _______ a ________közé; legyetek azért okosak, mint a _______, és szelídek mint a _________.”