Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

III. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

El ne hitessenek benneteket

  5. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Az elhagyatott templom

(Mt 23:37 - 24:2)

Tanultunk Jézus hűséges tanítványainak munkájáról az Ő Mennybe való visszatérése után. Nagyon hiányzott nekik Jézus, de örömmel hirdették visszajövetelének ígéretét. Bár minden tanítvány meghalt, az örök életre való feltámadás ragyogó reményében haltak meg. A tanítványok sem mindig értették meg a jövőben bekövetkező eseményeket. Ebben a tanulmányban visszatérünk az időben, hogy Jézusnak még a halála előtt adott néhány nagyon fontos utasítását tanulmányozzuk.

Mit mondott Jézus a farizeusoknak és írástudóknak, amikor a tanítványokkal együtt utoljára elhagyta a templomot? Mt 23:38-39.

Ez valami újdonság volt. Soha azelőtt nem nevezte a templomot az ő házuknak. Hogyan nevezete azelőtt? Jn 2:16.

Mit mondott Jézus néhány perccel később, mivel a templom elhagyatottá válásának gondolata nem volt elég hogy felkeltse a tanítványok figyelmét? Mt 24:2.

Mint a legtöbben, a tanítványok is kíváncsiak voltak, mit hoz a jövő. Abban a reményben kérdezték meg Jézustól, mi várható, hogy azt mondja majd, akkor rögtön felállítja az Ő országát a Földön. Jézus viszont tudta, hogy három nap múlva meg fog halni és tanítványai nagyon csalódottak lesznek.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Vajon miért engedi meg Isten a saját templomának elpusztítását? Egyszer már megtörtét ez. A következő igeversek segítenek megérteni, miért ismétlődik meg: 2Kor 36:14-19. Akik elutasították Jézust, mivel Sátánra hallgattak és hagyták, hogy ő vezesse őket, gonosszá és kegyetlenné váltak a többiekkel. Isten nem tudta már tovább megóvni őket és Sátán azt tehette velük, amit mindenkivel akar, elpusztította őket.

HÉTFÖ

Két fontos kérdés

(Mt 24:3.)

A gyönyörű templom pusztulásának gondolata túl sok volt a tanítványoknak. Gondolataikba merülve, csendben követték Jézust a templomból és a városból kifelé az Olajfák hegyére. Össze voltak zavarodva. Tudták, hogy Jézus a Messiás. De hogyan uralkodhatna a Messiás Dávid trónján, és hogyan állíthatná helyre Izrael országát, ha a templom elpusztul?

Mit csináltak végül is a tanítványok? Mk 13:3-4.

Nagyon fontos megjegyeznünk, Jézus azt akarja, hogy minden kérdésünkkel hozzá forduljunk. Ő nem akarja, hogy zavaros elképzeléseink legyenek a jövő felől.

A tanítványok nem értették, amit Jézus a templomról mondott. Hogyan lehet valamit, ami ilyen nagy, csak úgy ledönteni? És hogyan engedheti meg Isten, hogy valamit, ami ennyire fontos, ledöntsenek? Végül is a templom Isten háza volt, ugye? Jézus azonban „a ti házatoknak” nevezte. Vajon mit jelenthet mindez?

Olvassuk el a Mt 24:3. igeverset! Mit kérdeztek a tanítványok Jézustól? A tanítványok össze voltak zavarodva. Azt hitték egy kérdést tettek fel, holott valójában kettőt. Azt hitték, a templom nem dőlhet romba a világ végezetéig.

Jézus ismerte a választ a kérdésükre, de azt is tudta, hogy még nem készültek fel mindannak megértésére, amit mondani akart nekik. Hiszen még azt sem értették meg, hogy Őt néhány napon belül keresztre fogják feszíteni. Hogyan is érhették volna meg akkor, hogy Jeruzsálem pusztulása és a világ vége között még évszázadok telnek majd el? Jn 16:12.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mondták már neked a szüleid, vagy más felnőttek, hogy „most nem mondhatom el, miért, mégis szót kell fogadnod!” ? Nehéz volt elfogadni, hogy vannak dolgok, amiket még nem tudsz megérteni? Engedelmeskedtél mégis?

KEDD

El ne hitessenek benneteket

(Mt 24:4-8.)

 

 

 

 

Mit felelt Jézus először, amikor a tanítványok a jövő felől érdeklődtek tőle? Mt 24:4.

El ne hitessenek titeket! De honnan tudhatjuk, hogy nem vagyunk félrevezetve? Kit kell ismernünk, hogy ne legyünk megtévesztve? Jn 14:6.

Sokakat nem nagyon izgat manapság az „igazság”.Gyakran hallani ilyesmit: „Amíg jól élek, biztos vagyok benne, hogy Isten megáld engem.” Ám ha valaki nem tudja, hogy Isten szerint mi az igazság, akkor honnan tudja egyáltalán, hogy jó életet él-e? A példabeszédek könyve 23:23. verse szerint „Szerezz igazságot, és el ne adj” Vajon miért? Mert a hazugság és megtévesztés Sátán kedvenc módszere Isten népének megtámadására. Nézzük csak meg, hányszor figyelmezteti erre Jézus a tanítványokat csupán egyetlen fejezetben! Mt 24:5, 11, 24.

A tanítványok azt várták, hogy Jézus hamarosan felállítja földi királyságát, éppen ott, Jeruzsálemben. A zsidók többsége várta az eljövendő Messiást és a boldog békeidőt, amikor minden ellenségük legyőzetik és gazdaságban élnek majd. Annak ellenére, hogy a tanítványok nagyon sokat tanultak Jézustól az elmúlt három és fél esztendő során, még mindig e téveszmék befolyása alatt álltak. Ezért kellett Jézusnak figyelmeztetnie őket, hogy csalódni fognak. Mi következik rájuk a béke és gazdagság helyett? 6-8. v.

Sok hatalmas, büszke uralkodó gondolta már, hogy csodálatos, biztonságos hellyé teheti a világot, valóságos földi paradicsommá, akár a Menny. Jézus azonban figyelmeztet, hogy a szörnyűségek egészen addig fogytatódnak, amíg a bűn jelen van világunkban.

Jézus számára természetesen az egyetlen válasz erre, megszabadulni a bűntől és újrateremteni a világot. Egészen addig úgy gondolhatunk ezekre a dolgokra, mint a „sok nyomorúságnak kezdetére”.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Hogyan ne rémüljünk meg, amikor annyi szörnyűség történik szerte a világban? Ez nem azt jelenti, hogy ne törődjünk a természeti katasztrófák, vagy háborúk áldozataival. Megkönnyíti a választ, ha összehasonlítjuk a következő két igeverset. Mt 24:6 és Lk 21:9.

SZERDA

Az eljövendő üldöztetés

(Mt 24:9-22.)

A tanítványoknak fogalmunk sem volt arról, hogy a templom pusztulása és a világ vége között legalább kétezer esztendő telik majd el. Azt hitték, hogy a két esemény egyszerre következik be, és mindez már nagyon közel van.

Jézus tudta, hogy tanítványai nem értenék meg az egész választ, ezért Jeruzsálem pusztulásának képével mutatta be azt a még nagyobb rombolást, amit a bűn végez az egész világon az idők végezete felé. Mindkét időszakra vonatkozik sok minden, amiről Jézus akkor beszélt nekik.

Miről szólt Jézus a természeti katasztrófák és a háborúk után? Mt 24:9-13.

Ezek az igeversek kifejezetten Jézus követőinek szólnak. Az üldözés nem véletlenül történik, Isten népét szándékosan üldözik ellenségei. A tanítványok pedig egyáltalán nem ezt várták a Messiás eljövetele után!

Jézus ezután néhány különleges, bátorító tanácsot adott, melyek megfogadása később keresztények ezreinek életét mentette meg. Lk 21:20-24.

Amikor a római seregek felvonultak pogány zászlóikkal a városfalak alá és ostromgyűrűbe zárták Jeruzsálemet, minden kereszténynek eszébe jutottak Jézus utasításai.

Éppen amikor a római seregek bevették volna a várost, meghalt a római császár és a katonák egy rövid időre eltávoztak. Ez lehetőséget adott a keresztényeknek Jeruzsálem elhagyására. Mindnyájan megmenekültek még mielőtt a rómaiak visszatértek volna befejezni a háborút és lerombolni a várost. Egyetlen keresztény ember sem maradt a városban!

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mit gondolsz, ha Isten kivezette népét a városból Jeruzsálem pusztulása előtt, vajon a világ pusztulása előtt, Jézus eljövetelekor is meg fogja menteni őket? Zsolt 34:15, 17.

CSÜTÖRTÖK

Jézus eljöveteléről

(Mt 24:23-31.)

Jeruzsálem pusztulásának leírása után Jézus az Ő második eljövetelét megelőző, főbb eseményekről kezdett beszélni.

Jézus tudta, hogy követői izgatottan várják majd visszatérését és a megtévesztés veszélye fenyegeti majd őket. Mit mondott Jézus a hitetőkről, akik Jézusnak állítják majd magukat? Mt 24:23-26.

Hogyan írta le Jézus a visszajövetelét, hogy megóvja tanítványait a megtévesztéstől? 27, 30-31. v.

Sajnálatos módon azonban Jézusnak ezeket a hamis krisztusokról és hamis prófétákról szóló intéseit gyakran figyelmen kívül hagyták. Sokakat megtévesztettek a magukat Krisztusnak állító csalók. E hitetők közül egyetlen sem jött úgy, mint a villámlás, ami napkelettől napnyugatig látszik az égen, úgy, hogy mindenki láthatja. Érted mát, mennyire fontos Isten igéjének minden egyes részletére figyelni?

Manapság is sokan vallanak zavaros nézeteket Jézus második eljöveteléről. Annak ellenére, hogy az Újszövetség több száz igéje beszél róla, egyes magukat kereszténynek valló emberek egyáltalán nem hisznek Jézus visszajövetelében!

Jézus azt mondta, hogy második eljövetelekor az égboltot angyalok serege tölti be oly ragyogó fénnyel, mint a villámlás, és mindenki látni fogja Őt. Elmondta, hogy olyan hangos trombitaszó hallatszik majd, hogy még a halottak is meghallják. Mégis sokan hiszik, hogy Jézus eljövetelekor az embereket titokban viszik majd a mennybe (titkos elragadtatás).

 Alkalmazd a gyakorlatban: Csoda-e hát, hogy Jézus ezt mondta: „Vigyázzatok, hogy senki el ne hitessen titeket!” Egyedül a Biblia segíthet megértenünk az igazat. Gyakorolod, hogy alaposan tanulmányozd igéit?

PÉNTEK

(Mt 24:37-44.)

Jézus leírta, milyen lesz a világ közvetlenül az Ő eljövetele előtt. Bizonyára nagyon szomorú volt. Mindannak ellenére, amit az emberekért tett és ma is tesz, folyamatosan, a legtöbben nem akarják Őt elfogadni és engedelmeskedni az igazság igéjének. Vagy ami még rosszabb, olyanok is úgy döntenek, elfordulnak tőle, akik egyszer már szerették Őt. Milyen tevékenységek kötik le a legtöbb embert Jézus szerint közvetlenül az Ő eljövetele előtt? Mt 24:37-39.

Helytelen dolog enni, inni, vagy megházasodni? Nem az. Jézus maga is részt vett a kánai menyegzőn. Sőt az első nyilvános csodatételét is ott vitte véghez, amikor a közönséges vizet szőlőlévé változtatta.

Mire utalt akkor itt Jézus? Miért volt baj Noé idejében, hogy az emberek ettek és ittak? Noé idejében az emberek nem egyszerűen csak ettek-ittak, házasodtak, hanem annyira lekötötték gondolataikat ezek a dolgok, hogy nem törődtek Noé figyelmeztetésével és „nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá.”

Bennünket is fenyeget ez a veszély. Gondoljuk csak át azt a sok mindent, amit nap, mint nap teszünk! Akad közöttük olyasmi, ami annyira leköti a figyelmünket, hogy félő, nem marad időnk a Jézus szerint számunkra fontos dolgokról tanulni? Hasznos feltenni magunknak a kérdést: Valóban fontos dolgokkal töltöm az időmet nap, mint nap? Mivel töltöm meg a lelkemet, az elmémet? Filippi 4:8.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Egyetlen módja van csak a háborúk és földrengések megállításának, egyetlen módja van az üldözés és kegyetlenség megállításának és egyetlen módja van Sátán csalásai megállításának. És az, az Isten országáról szóló evangélium hirdetése az egész világon. És „akkor jó el a vég”, és „meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.” Te „vigyázol”? Jó példát mutatsz a többieknek? Felkészülsz? Mt 24:42-44.

Megjegyzés: későbbi tanulmányainkban megismerjük majd Jézus eljövetelének azon jeleit, amelyek már beteljesedtek.

 

 

Feladatok:

1. Igaz, vagy hamis? Karikázd be a megfelelő betűt!

a.)   I / H   Jézus halálának idejére a templom már nem volt többé Isten háza.

b.)   I / H   Jézus megjövendölte, hogy a templomot le fogják rombolni.

c.)   I / H   Jézus mindent elmondott tanítványinak, amit a jövőről tudott.

d.)   I / H   Engedelmeskednünk kell Istennek, még akkor is, ha nem tudjuk miért.

e.)   I / H   Lesznek emberek, akik Jézusnak adják ki magukat az Ő valódi eljövetele előtt.

f.)    I / H   A hamis krisztusok csodákat fognak művelni.

g.)   I / H   Egyedül Isten képes csodákat tenni.

h.)   I / H   Jézus titokban jön majd el. Senki sem fogja tudni, mikor.

i.)    I / H   Jézus eljövetele olyan fényes és mindenütt látható lesz, mint a villámlás.

j.)    I / H   Mindenki látni fogja Jézus eljövetelét. Senki sem a hírekből értesül róla.

k.)   I / H   Jézus eljövetele olyan lesz, mint a tolvajé, amikor senki sem várja.

l.)    I / H   Jézus csendben jön el, csak az igazak fognak tudni róla.

m.)  I / H   Jézus azt mondta, hogy ne együnk, ne igyunk, ne házasodjunk az Ő eljövetele előtt.

n.)   I / H   Mindennapi dolgaink visszatarthatnak minket a Biblia tanulmányozásától és az imádságtól.

o.)   I / H   Jézus azt mondta, hogy mindenkinek meg kell térnie az Ő eljövetele előtt.

p.)   I / H   Sátán rá akar venni, hogy addig halogassuk a felkészülést, amíg már túl késő lesz.

 

2. Ki mondta, és kinek?

a.)  „Ímé, pusztán hagyatik néktek a ti házatok.” Máté 23:1, 38.

        _______________________ mondta ___________________________-nak.

b.)  „Mondd meg nékünk, mikor történnek meg ezek?” Márk 13:3.

        ____________, __________, __________, és _________kérdezte ________-tól.

c.)  „Ne tegyétek az én Atyám házát kalmárság házává!” János 2:16.

        _______________________ mondta ______________________________-nak.

 

3. Ismerd meg a Bibliát! Kösd össze a leírásokat a megfelelő igehely számával!

a.) A gonoszok megpróbálnak majd elbújni. Jelenések 6:16

b.) Jézus angyalok kíséretében jön el. Máté 24:27

c.) Hangos trombitaszó hallatszik majd. Lukács 21:27

d.) Váratlan lesz Jézus eljövetele. Jelenések 1:7

e.) A halottak feltámadnak. Máté 24:31

f.) Hatalommal és dicsőséggel jön el. Lukács 12:40

g.) Minden szem látni fogja Jézust. Máté 24:31

h.) Jézus eljövetele látható lesz, mint a villámlás. 1Thess 4:16