Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

I. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Még több ígéret és Szeretet Törvények

  13. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP - HÉTFÖ

Előző leckénkben megtanultuk, hogy milyen fontosak a törvények. A jó törvények segítenek bennünket, ugye? És a dolgok, melyeket Jézus alkotott mindig gyönyörű, tökéletes szabályok szerint működnek. (Vessünk fel egy témát) Ha elengedem ezt a ……, mi fog történni vele? A levegőben marad, vagy leesik a földre? Ha leesel egy hídról, fel fogsz-e repülni a levegőbe? Nem. Le fogsz esni a vízbe és csurom víz leszel, vagy a földre esel és megsérülsz. Isten törvénye, ami a dolgokat fenntartja, mindig működik. Isten minden egyes törvénye működik. Ha mi engedelmeskedünk az Isten által alkotott törvényeknek, megmenekülünk attól, hogy a gonosz Sátán elpusztítson bennünket.

A törvényeket más szóval szabályoknak is nevezzük. Ha valaki túl gyorsan hajt, vagy nem áll meg a stoptáblánál, megszegi a közlekedési szabályokat, ugye? Megbüntetheti őt a rendőr? Igen, mert megszegte a KRESZ szabályait.

Izrael gyermekei a Sínai-hegyre nézve azt látták, hogy sűrű, fekete felhő borítja az egészet. Isten, az Atya és Jézus, aki a Fiú Isten azért voltak ott a hegyen, mert nagyon fontos találkozójuk volt a néppel. Az emberek azonban nem láthatták őket, mert a felhő belsejében az Őket körülvevő dicsőséges fény ragyogása olyan erős volt, hogy megölte volna az embereket!

Isten, a Szentlélek is ott volt az emberekkel. Ő szólt minden egyes ember értelméhez, mialatt nézték és hallgatták a félelmetes eseményeket. Nagyon ünnepélyes és fontos esemény volt, egy találkozás, amit soha nem felejthetnek el.

Mivel az izraeliták olyan sokáig éltek Egyiptomban, hozzászoktak a sok istenhez, amiket az egyiptomiak tiszteltek.  Az egyiptomiak azt hiték, hogy isteneik hatalmasak; és sok izraelita utánozta a dolgokat, amiket az egyiptomiak tettek. Milyen szomorú!

Az izraeliták azt gondolták, hogy Istent is tisztelik. Megígérték, hogy bízni fognak benne és engedelmeskednek neki. De bíztak-e igazán Jézusban? Nem. Aggódtak, zúgolódtak és panaszkodtak és Mózest vádolták minden alkalommal, amikor azt hitték bajban vannak. Isten számtalan esélyt adott nekik, hogy gyakorolják a Benne való bizalmat, de ők még mindig nem bíztak eléggé. Bár azt hitték, ismerik Istent, valójában alig ismerték Őt.

Isten rendkívül türelmes volt. Tudta milyen fontos népe számára megtudni, milyen is Ő valójában. Meg kell tudniuk, hogy senki nem engedelmeskedhet Sátánnak és Istennek egy időben. Soha nem lehetnek valóban szabadok, anélkül, hogy megtanulnának az igaz Istenben bízni és engedelmeskedni neki. Még mindig Sátánnak fognak engedelmeskedni és Isten nem tudja bevinni őket arra a gyönyörű földre, ahol az új otthonuk lesz. Először azt kell választaniuk, hogy szeretik Őt és bíznak benne. Meg kell tudniuk, hogy Ő erőt akar nekik adni a Tízparancsolat, a szeretet törvények megtartásához.

KEDD - SZERDA

 

Az izraeliták figyeltek, hallgattak és vártak a lángoló, füstölgő Sínai-hegy lábánál. A látvány és az ijesztő hangok miatt mindenki remegett és félt. Aztán hirtelen a vihar összes hangja, a villámlások és kürtzengés is abbamaradt. Amikor teljes csend lett Jézus, aki a Fiú Isten szólalt meg. A hangja nem hasonlított semmilyen más hangra, amit valaha is hallottak. Nagyszerű volt. Mindenki érthette minden egyes kiejtett szavát. Jézus először emlékeztette őket, hogy mennyire szereti őket és hogyan szabadította ki őket a kegyetlen egyiptomiak rabszolgaságából. 2Móz 20:1-2.

Azután Jézus elmondta mind a tíz Boldogság Törvényt. Nem volt nehéz tíz szabályt megérteni, mégis mire Isten befejezte a törvények ismertetését, a nép annyira félt, hogy elhátráltak a hegytől. Könyörögtek Mózesnek, hogy ő beszéljen helyettük Jézussal. Attól féltek, hogy meghalnak, ha Jézus tovább beszél hozzájuk. 18-19. v.

 Mózes elmagyarázta nekik, hogy Isten nem akarja, hogy féljenek Tőle. Azt akarja, hogy a Tízparancsolatnak való engedetlenségtől féljenek. A Tízparancsolat megrontása bűn. És a bűn az oka az emberek szörnyű, „örök” halálának. Engedelmeskedni a Tízparancsolatnak, annyi, mint tíz csodálatos ígéretben bízni. Azonban csak Jézus tud segíteni nekünk megtartásában, csak Ő tud visszatartani minket a bűnök elkövetésétől, 20. v.

Azután Jézus szólt Mózesnek, hogy menjen föl a hegyre. Az emberek nézték, ahogy Mózes bement a hegyet borító felhőbe. A felhőben Mózes figyelmesen meghallgatta Jézus szavait arról, hogy hogyan segítsen az izraelitáknak megérteni a Szeretet Törvényeit. Ez nagyon fontos volt, mert a törvények megértése és betartása olyan lesz, mint egy erős fal körülöttük, amely megvédi őket Sátán bántalmazásától. És ezek a törvények számunkra is ezt jelentik! Ha Jézus velünk van és segít Isten törvényeinek megtartásában, akkor biztonságban vagyunk Sátántól.

Most olvassuk el az első parancsolatot! Olyan rövid, hogy könnyen megtanulhatjuk kívülről. 2Móz 20:3.

Mik azok a „más istenek”? Lehetnek a pogány bálványok „más istenek”? Igen, lehetnek.„Más istenei” voltak a fáraónak? Ó, igen! Bálványokat imádott, ugye? A Nílus folyót is tisztelte.

Az első parancsolat valójában azt mondja: „Kérlek, ne tarts Istennél fontosabbnak senkit és semmit. Jézus az, aki teremtett bennünket. Jézus tartja fenn a szívverésünket, Ő tart minket életben. Ő alkotott mindent, amire szükségünk van, az esőt, a napsütést és az egyészségünk megőrzéséhez szükséges élelmiszereket. Angyalokat küld, hogy vigyázzanak ránk. Isten, a Szentlélek szól az értelmünkhöz és emlékeztet bennünket, hogy engedelmeskedjünk a Tízparancsolatnak. Ha kérjük Jézust, Ő segít nekünk ebben. Soha nem engedhetjük, hogy bármi is fontosabb legyen Istennél. Mondjuk el ismét az első parancsolatot kívülről!

CSÜTÖRTÖK - PÉNTEK

 

(Áttekintés. Ismételjük át az első parancsolatot és a kommentárokat!)

A következő boldogság törvény nagyban hasonlít az elsőre. Olvassuk el a Bibliában! 2Móz 20:4-6.

Ez a törvény nagyon hasonlóan hangzik, mint az első, ugye? Ezt teszik az emberek, akik fából, kőből, aranyból vagy ezüstből készült szobrokat, vagy hasonló dolgokat imádnak? Igen, sokan ezt teszik. Tudnak azok a tárgyak bárkinek is segíteni? Nem. Miért tisztelnek az emberek maguk által készített dolgokat Jézus helyett, aki mindent alkotott? Az emberek, akik bálványokat imádnak, valójában Sátánt tisztelik. Még félnek is némelyik bálványuktól. Mennyire más ez, mint szeretni Jézust, benne bízni és Őt tisztelni!

A parancsolat azt mondja, hogy a mi Istenünk féltékeny Isten. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Isten annyira szeret bennünket, hogy azt akarja, kizárólag Őt tiszteljük, hogy meg tudjon menteni minket Sátántól.

Segítenünk kell az embereknek, akik bálványokat imádnak? Beszélnünk kell nekik Jézusról, hogy ők is megtanuljanak bízni Benne és engedelmeskedni Neki? Igen. Hogyan tudunk segíteni nekik, hogy többet megtudjanak Jézusról?

A harmadik parancsolat rövid, de szintén nagyon fontos.  7. v.

Mit jelent a „hiába”? Több mindent is jelent. Azt jelenti, hogy az embernek soha nem szabad káromkodásban, vagy esküdözésben Isten nevét kiejtenie. Időnként halljuk az embereket így beszélni, ha mérgesek. Ám olykor az emberek akkor is kiejtik Isten nevét, amikor hétköznapi dolgokról beszélgetnek. Rossz dolog gondatlanul használni Isten, az Atya, Isten, a Fiú és Isten a Szentlélek nevét.

A legtöbb ember nem is tudja, hogy egyes szavak Isten nevéből származnak. Hallván másoktól ezeket a szavakat, mi is könnyen elkezdhetjük használni őket. Ám ha ezt tesszük, az valójában a harmadik parancsolat megsértése.

Más módon is kiejthetjük Isten nevét hiába. A keresztények azok az emberek, akik hisznek Jézus Krisztusban és Neki engedelmeskednek. A keresztény szó a Krisztus szóból ered. És Krisztus, Jézus.

A valódi keresztények hisznek Jézusban és azt választották, hogy Őt követik és engedelmeskednek parancsolatainak. Olyanná szeretnének válni, mint Jézus. De vajon mindenki, aki kereszténynek tarja magát úgy viselkedik, mint Jézus? Nem, sokan nem úgy cselekszenek, mint Jézus. A legtöbb ember, aki kereszténynek vallja magát, nem engedelmeskedik a Tízparancsolatnak. Gyakran a Biblia tanításait sem hiszik el és tartják meg. Némelyikük még ki is gúnyolja azt, aki hisz a Bibliában, és aki igazán szereti Jézust, és Őbenne bízik.

Jézus mondott egy példázatot két emberről, akik házat építettek. Az egyik engedelmeskedett, de a másik nem. Olvassuk el a történetet, majd mondjuk el, hogy melyik emberre akarunk hasonlítani. Lk 6:46-49.

 

 

 

Történet sarok

Frédi imája a viharban

Átdolgozta: Amy Sherrard

 

 

Frédi édesanyja és apukája misszionáriusok voltak Dél Amerikában. Gyakran utaztak kis missziós hajójukkal az óriási Amazonas folyón. Volt egy hálófülke a hajón, ahol útjaik során alhattak.

Néha Frédi is el tudott menni szüleivel az útra. Ez mindig jó szórakozás volt számára. Mikor megálltak egy-egy falunál a folyóparton, Anya figyelte a krokodilokat és a nagyobb kígyókat, míg Frédi az úszást gyakorolta a folyó vizében.

Frédi szeretett kis barna bőrű barátaival játszani, a különböző helyeken, ahol megálltak. Tény, hogy a játék a napsütésben Frédi bőrét majdnem olyan barnára színezte, mint kis barátaié volt.

Frédi mindig elhívta kis barátait az összejövetelekre, amiket apukája tartott este, sötétedés után. „Lesznek képek, éneklés és történetek.” mondta nekik. „Biztosan gyertek!” És ők elmentek, és a szüleik és a barátaik is.

Az egyik faluban Frédi délutáni szunyókálása után fuvallat támadt, ami hamarosan viharos széllé változott és egyre erősebb lett. Apa attól tartott, hogy a hajó a partnak csapódik. Amint beindította a motort, egy ember ugrott a fedélzetre és így szólt: ”Menjen, kösse ki a hajót ahhoz a nagy kidőlt fához! Ez szörnyű nagy vihar lesz!”

Apának sikerült kikötnie a hajó orrát a fához. A kis hajó hamarosan úgy hánykolódott a nagy hullámokon, mint a parafadugó. A szörnyű hullámzástól Anya rosszul lett, és le kellett feküdnie. Apa a hajó hátuljában egy hosszú póznával próbálta megakadályozni, hogy a hajó fara a partnak ütődjön. Szörnyen süvöltött a szél és Frédi félelemmel nézte a hajó felé közelítő egyre nagyobb hullámokat. „Biztosan nemsokára átcsap rajtunk az egyik nagy hullám.” Gondolta.

Miközben Apa bátran megtett minden tőle telhetőt, hogy a hajót és az életüket megmentse, egy újabb hangot hallott. Nem a szél és nem a hullámok hangja volt az. Frédi imáját hallotta:”Drága Jézus, kérlek, állítsd meg a szelet; gyógyítsd meg Anyát; segíts Apának erősen taratani a hajót, és kérlek, segíts nekem, hogy ne sírjak, Jézus nevében. Ámen.”

„Minden rendben lesz.” mondta anyukájának.”Jézus mindenről tud.”

És Jézus válaszolt Frédi imájára! A szél és a hullámok lecsillapodtak. Két óra tombolás után a vihar véget ért, és a víz ismét nyugodt lett. Anya sem volt már beteg. A hajó biztonságban volt és Apa visszakormányozta oda, ahol az emberek majd az összejövetelre érkeznek.

Azon az estén Frédi az első sorban ült barna bőrű kis barátaival. Anya játszott a kis orgonán és mindenki énekelt. Apa bemutatta a képeket és csodálatos történeteket mesélt a Bibliából, pont, ahogy Frédi megígérte a barátainak.