Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

I. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Ígéretek és Szeretet Törvények

  12. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP - HÉTFÖ

Izrael gyermekei nem voltak többé rabszolgák! Szabadok voltak! Úton voltak Kánaán földje felé. Jézus a gyönyörű felhőt használta, hogy vezesse őket, és Mózes volt a segítője.

Az izraeliták csak néhány hete hagyták el Egyiptomot. Most a pusztaságban táboroztak, ahol Jézus vizet fakasztott a sziklából. A víz folyamatosan ömlött a sziklából és az embereknek volt már elegendő vizük, amennyire csak szükségük volt nekik és az állataiknak. Elegendő vizük volt inni, fürdeni, főzni és a ruháikat kimosni.

Terem a sivatagban általában sok ennivaló? Nem. Volt azonban az izraelitáknak elegendő ennivalójuk? Ó, igen! Honnan jött az élelem? (Ismételjük át a manna történetét!)

De megtanultak-e Izrael gyermekei igazán bízni Jézusban? Annak ellenére, hogy annyi bámulatos csodát tett értük, sajnos nem.  Mit tettek minden alkalommal, ha gond adódott? Zúgolódtak és panaszkodtak.

Egy gyönyörű felhő vezette az izraelitákat a Sínai-hegyhez. A hegy lábánál felverték sátraikat, mert hosszú ideig fognak ott táborozni. Jézus azt akarta, hogy egy darabig a Sínai-hegynél várakozzanak, mielőtt folytatnák útjukat új hazájuk, a gyönyörű Kánaán felé. Miért? Nos, meg kellett ismerniük a törvényeket.

Szükségük van az embereknek szabályokra? Igen, mindnyájuknak szükségünk van szabályokra. Otthonunkban szabályok vannak. Minden városnak vannak törvényei. Minden országnak vannak törvényei. A törvények nagyon fontosak. Amióta csak a bűn megjelent, az emberek természettől fogva önzőek és a saját útjukat akarják járni. A törvények és szabályok segítenek megvédeni az embereket és gondoskodni róluk.

A vezetők minden országban törvényeket hoznak, amiknek a nép köteles engedelmeskedni. A jó törvények segítenek megóvni bennünket és biztonságunkat. A közlekedési szabályok vajon segítenek a biztonságunk megőrzésében? Segítenek nekünk a biztonsági előírások? Hasznosak-e a hulladékok kezelésével kapcsolatos szabályok? Törvények biztosítják, hogy tiszta vízhez, elektromossághoz és gázhoz juthatunk. Iskolai életünket is törvények szabályozzák. Ha valaki meglopja, vagy bántja a másikat, törvények mondják ki, milyen büntetés jár az elkövetőnek. A törvények nagyon fontosak. Éppen ezért kezdünk már otthonunkban megismerkedni a törvényekkel.

Az izraeliták hosszú évekig rabszolgák voltak. Nem tudták, hogyan kell jó törvényeket hozni. Nem tudták, hogyan váljanak erős nemzetté. Sokkal többet kellett megtudniuk Isten Szeretet Törvényéről. Meg kellett tanulniuk, hogy hogyan engedelmeskedjenek neki. Ha megtanulnak engedelmeskedni neki, ők lehetnek az egész  világ legragyogóbb nemzete. Az egész világ előtt világossá vált volna, hogy a mi Istenünk, az egyetlen igaz Isten. Az egész világ megtanulhatta volna, hogy Isten Törvényének--a Tízparancsolatnak –való engedelmesség az egyetlen módja, hogy biztonságban éljünk és boldogok legyünk.

KEDD - SZERDA

 

Izrael gyermekei a Sínai-hegynél táboroztak, ahol hosszú időt fognak eltölteni. Meg kell tanulniuk, hogyan váljanak csodálatos, erős nemzetté. Jézus el akarta mondani Mózesnek, mik a tervei velük, ezért egy nap Jézus azt mondta Mózesnek, hogy menjen fel a Sínai-hegy tetejére. Jézus beszélt ott Mózessel és elmondta neki, hogy mit fog tenni az Ő különleges népéért. 2Móz 19:3-6.

Milyen csodálatos Ígéret! Volt azonban egy szó, amit nagyon-nagyon fontos volt az embereknek megjegyezniük. Ha nem emlékeznek rá, Jézus nem tudja az ígéretét megtartani. Lássuk, mi az a fontos szó. Ez az ötödik vers harmadik szava. Lássuk megtaláljátok-e. (Lassan olvassátok és számoljátok, az ujjaitokon!)

Anyukátok, vagy apukátok tett már nektek olyan ígéretet, amiben szerepelt ez a rövid szó? Talán ezt mondták:”Ha elrámolod a játékaidat, lesz időnk egy különleges mesére.” Vagy: „Ha morgolódás nélkül megeszed a zöldségeket, kapsz valami finomságot? Vagy:”Ha megígéred, hogy azonnal jössz, amikor hívlak, akkor egy kicsit tovább játszhatsz.” vagy: „Ha nem engedelmeskedsz, meg kell büntetnem téged.” Ez a rövid kis szó, a HA nagyon fontos, ugye?

 Miután Jézus elmondta Mózesnek csodálatos ígéretét, Mózes lejött a hegyről és elmondta az izraelita vezetőknek Jézus szavait. A vezetők a vének voltak, akiket Mózes segítségére választottak ki. Ezek a vezetők gyorsan továbbadták a népnek Jézus nekik adott ígéretét. Ez a szeretetteljes ígéret bizonyára boldoggá tette az embereket. Mit mondtak tehát mindnyájan? 7-8. v.

A nép nagy ígéretet tett. Megígérték, hogy a Tízparancsolat mindegyikének engedelmeskedni fognak. És így is gondolták. Biztosak voltak benne, hogy meg tudják tenni.

Örült szerinted Jézus, hogy engedelmeskedni akarnak Neki? Természetesen örült, nagyon örült. Ám Jézus tudott valamit, amit Izrael gyermekei még mindig nem. Ő tudta, azzal együtt, hogy engedelmeskedni akarnak, nem képesek a Tízparancsolatnak csak a saját erejükből engedelmeskedni. Meg kell tanulniuk Jézusban bízni, hogy az engedelmességhez szükséges erőt Tőle megkapják. Megtanultak-e az eddig eltelt idő alatt bízni Jézusban? Nem, nem tanultak meg.

Előfordult már veled, hogy megígértél valamit, aztán elfelejtetted megtartani az ígéretedet? Talán anyukád megkért, hogy rakj rendet a szobádban. Ezért kitakarítottad. Mindent a helyére tettél. Utána megígérted magadnak, hogy ezentúl mindig rendben fogod tartani a szobádat. Mindig betartod ezt? Valószínűleg nem. Csak ne feledd, Jézus ebben is tud segíteni neked!

Izrael gyermekei úgy gondolták, hogy meg tudják tartani az ígéretüket, és mindig engedelmeskedni fognak a Szeretet Törvényének. Hamarosan rá kellett azonban jönniük, hogy nem tudnak a saját erejükből a Tízparancsolatnak engedelmeskedni.

CSÜTÖRTÖK - PÉNTEK

 

Izrael gyermekei a Sínai-hegynél táboroztak, ahol Jézus egy nagyon különleges találkozót készített el velük. Annyira különleges volt ez a találkozó, olyan volt, mint elkészülni a gyülekezetbe indulásra. Jézus azt mondta nekik, hogy mindenki vegyen fel tiszta ruhát, és mindenkinek nagyon tiszteletteljesnek kellett lennie, mint nekünk a gyülekezetben. 2Móz 19:14.

Sietniük kellett. Csak két napjuk volt, hogy elkészüljenek a különleges találkozásra. Mindnyájan kimosták ruháikat és megfürödtek. Néhány férfi jelzőoszlopokat rakott ki a hegy körül. Mindenki tudta, hogy még az állataik sem léphetik át azt a határt.

A harmadik nap reggelére mindenki elkészült, és várakoztak. A hegytetőre nézve látták, hogy azt sűrű, fekete felhő borítja. A fekete felhő lefelé mozgott a hegyoldalon. Hamarosan az egész hegyet beborította a sűrű, fekete felhő.

Hirtelen ragyogó villámlás és hangos mennydörgés robaja támadt a sűrű, fekete felhőből. Lángnyelvek és füst szállt az ég felé. Nagyon hangos kürtszó hallatszott. A föld remegett és rázkódott. Akárcsak Mózes, Áron és a nép! A kürtszó egyre hangosabbá és hangosabbá vált.

Aztán Mózes szólt Jézushoz. A nagyon erős hangok ellenére Jézus hallotta őt, és Mózes is hallotta az Ő válaszát. Mit mondott Jézus Mózesnek, mit tegyen?  2Móz 19:19; 21.

Gondolod, hogy mindenki odafigyelt? Ó, igen! Senki sem sugdolózott, kuncogott, vagy tekintgetett körbe-körbe.  Mindnyájan figyeltek és hallgattak.

Hirtelen abbamaradt a kürtzengés. A villámlás és a mennydörgés is abbamaradt. A hatalmas fekete felhő még mindig ott volt. De senki nem láthatott a felhő belsejébe. Jézus volt a felhőben, és a világosság, ami Jézust övezte a felhő belsejében fényesebb volt, mint a nap. Ha az emberek meglátták volna, az megölte volna őket.

Mikor minden hang elhalt, olyan csönd lett, hogy a légy zümmögését is meg lehetett volna hallani. Jézus az Ő tökéletes Szeretet Törvényét készült elmondani népének. Mindenki Rá figyelt.

Mindig emlékeznünk kell rá, hogy Jézus egyben Isten. Jézus a mi nagy, hatalmas Teremtőnk, aki mindent alkotott. Szerinted azt akarta Jézus, hogy az emberek féljenek Tőle? Nem. Jézus nem akarja, hogy bárki is féljen Tőle. Mielőtt Jézus elmondta az izraelitáknak az Ő Szeretet Törvényét aznap, emlékeztette őket, hogy ők az Ő nagyon különleges népe, akiket nagyon szeret és gondot visel róluk. 2Móz 20:1-2.

Következő leckénkben elkezdjük a Szeretet Törvények tanulmányozását, amit Jézus azon a napon mondott el. A Tízparancsolat ma ugyanolyan fontos számunkra, mint az Ő népe számára volt aznap, ott a Sínai-hegynél.

 

 

 

Történet sarok

Jeremiás öszvérei 3. rész

Írta: Yvonne Durst

 

 

Mikor Jeremiás két hűséges öreg öszvére elpusztult, nélkülük nem tudta megművelni a földjét, hogy enni adjon családjának és állatainak, és pénze sem volt, hogy gondoskodjon róluk. Ahogy gyalogolt a városból visszafelé, találkozott régi barátjával, Sanyival, akinek szekeréhez hátul két öszvér volt kikötve. Sanyi rávette Jeremiást, hogy vegye meg tőle az öszvéreket, és majd csak később fizessen. Jeremiás hálás volt a szép, fiatal öszvérekért, de nem tudta elképzelni sem, hogy hogyan tudná összegyűjteni a pénzt a kifizetésükre.

Az egyik öszvér hátán lovagolva haladt hazafelé, a másikat kötélen vezette. Majdnem hazaért már, amikor három furcsa tárgyat vett észre maga előtt az úton. Egy kicsit a homokfutókra hasonlítottak, de nem voltak előttük lovak, amik húzhatták volna őket. Elakadtak egy nagy, sárral teli gödörben az út közepén.

Mikor közelebb ért, látta, hogy automobilok. Olvasott már róluk, de mégy soha nem látott egyet sem. Ford T-modell volt a nevük.

Az öszvérek sem láttak még automobilt, ezért nagyon megriadtak, de Jeremiás megnyugtatta őket.

Az autókban ülő emberek mind nagyon finom ruhákba voltak öltözve. Egyikük sem szeretett volna kilépni a sárba.

„Uram, mint láthatja, bajban vagyunk.” Szólította meg Jeremiást az első kocsiban ülő ember. „Sehogy sem tudunk kijutni ebből a sáros gödörből. Magának vannak jó öszvérei, ki tudna húzatni bennünket?”

Jeremiás mosolygott. „Ezer örömmel!” Mondta az embernek.

Jeremiás gyorsan leugrott a sárba. Kötelet kötött az első kocsi elejéhez és az öszvérek könnyedén kihúzták azt. Aztán visszament a gödörhöz és ugyanezt tette a második, majd a harmadik autóval is. Addigra már csupa sár volt, akárcsak az öszvérek. De Jeremiás nem bánta. Örült, hogy segíthetett az autókban ülő embereknek és tudta, hogy amint hazaérnek ő és az öszvérek könnyedén újra tiszták lesznek.

Az autók vezetői és utasai mind nagyon hálásak volta Jeremiásnak. Köszönet mondva mindegyik sofőr adott neki egy-egy dollárt. Hűha! Akkoriban ez sok pénz volt! Jeremiás nem várt fizetséget jó cselekedetéért! Sok pénz volt ez egy ilyen könnyű munkáért.

Aztán a vezetők beindították az autók motorjait és továbbhajtottak az úton. A motorok hangja megijesztette az öszvéreket, de Jeremiás ismét meg tudta nyugtatni őket.

Ahogy Jeremiás hazafelé lovagolt, már pontosan tudta, hogy miért küldte őt Jézus a városba aznap reggel.

Este, miután mindent elmesélt családjának arról a csodálatos napról, együtt megköszönték Jézusnak a két erős, fiatal öszvért. Megköszönték neki az esőt, amitől sáros lett az a nagy gödör. Megköszönték az automobilokat, amik elakadtak a sárban. És tudták, hogy Jézus segíteni fog nekik a többi pénzt is összegyűjteni, amivel tartoztak az öszvérekért, amiket imájukra válaszul küldött nekik.

(Vége)