Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

I. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Víz egy sziklából

  11. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP - HÉTFÖ

Mit mondott Jézus Mózesnek és Áronnak, mit tegyenek a manna egy részével, amit Ő adott az izraelitáknak? 2Móz 16:32-33.

Egy ómer körülbelül 8 csésze (kb.2,2 liter) volt. Mi történt a mannával - péntek éjszaka kivételével -, ha az izraeliták meg akartak tartani belőle másnapra? Megbüdösödött, ugye?  Azzal a mannával azonban, amit Jézus utasítására egy különleges helyen kellett tárolniuk, az Úr csodát tett. Az friss maradt! Soha nem romlott meg!

Segített az izraelitáknak mindig emlékezni arra, hogy a Szombat nagyon fontos. Arra is emlékeztette őket, hogy ha engedelmeskednek, mindig bízhatnak abban, hogy Jézus gondot visel róluk.

Ha egy kislány kap egy kerékpárt, általában tud-e vajon a legelső alkalommal biciklizni felborulás, vagy leesés nélkül? Nem. A gyerekeknek általában szükségük van oldalkerekekre, vagy valakire, aki segít nekik. Sok gyakorlással tanulják meg, hogyan kell kerékpározni.

Ha az emberek zongorázni, vagy például hegedülni tanulnak, vagy bármilyen más hangszeren játszani, sikerül nekik tökéletesen játszani a legelső alkalommal, amikor próbálják? Nem. Gyakorolniuk kell. Ha nem gyakorolnak, nem tanulnak meg jól játszani. Mindig szeretik a gyerekek a gyakorlást? Nem, de azért még szükségük van a gyakorlásra, ugye? Igen, és később örülnek, hogy megtették.

Minden egyes napon gyakorolunk különböző dolgokat. A kisbabák gyakorlással tanulnak meg beszélni és járni. Engedelmeskedni tanulunk, azzal hogy örömmel és gyorsan teljesítjük szüleink kéréseit. Tiszteletteljes viselkedést tanulunk a gyülekezetben azáltal, hogy csöndben vagyunk, és megtanulunk hallgatni.

Izrael gyermekei is gyakorlással tanultak. Azelőtt hosszú ideig rabszolgaként éltek Egyiptomban. Engedelmeskedtek a kegyetlen fáraónak. De most szabadok voltak. Meg kellett tanulniuk Jézusban bízni és engedelmeskedni Neki. Jézus azzal segített nekik, hogy alkalmakat adott nekik a gyakorlásra, hogy bízzanak benne. Bebizonyította már Jézus, hogy szereti őket és bízhatnak Benne? Sokszor bizonyította már, hogy Neki semmit sem nehéz megtenni? Vissza tudsz emlékezni, hány alkalommal? (a csapások, a felhő, a Vörös-tenger, Mára, a fürjek, a manna, és a Szombat csodái)

Jézus már nagyon sok lehetőséget adott nekik a gyakorlásra, de ahelyett, hogy Benne bíztak volna, még mindig zúgolódtak, aggodalmaskodtak és Mózest vádolták. Továbbra is elfelejtették, hogy Jézus az, aki gondoskodik róluk. Az egyetlen mód, hogy megtanuljanak Benne bízni, a gyakorlás volt.

Mikor a babák járni tanulnak, csak ücsörögnek, ha elestek? Nem, újra próbálják, és hamarosan már tudnak járni. Mi lenne, ha egy járni tanuló kisgyerek, aki elesett nem próbálna újra felállni? Soha nem erősödnének meg a lábai, ugye? Soha nem lenne képes járni!

Így van ez a felnőtt emberekkel is, akiknek gyakorlásra van szükségük.

KEDD - SZERDA

Sátán arra csábította Izrael gyermekeit, hogy ne bízzanak Jézusban. Nem akarta, hogy Isten különleges népévé váljanak. Nem akarta, hogy szabadok legyenek az ő kegyetlen hatalmától. Sátán tudta, hogy ha megtanulnak Jézusban bízni, akkor boldogok lesznek. Másoknak is elmondják, hogyan kell boldogan élni.

Elérkezett az ideje, hogy Izrael gyermekei folytassák vándorútjukat Kánaán felé. Jézus megígérte nekik, hogy velük lesz és gondoskodik róluk, ha bíznak benne. Mikor a gyönyörű felhő felemelkedett, mindenki gyorsan készen állt a követésére.

Ezúttal a felhő egy Refidim nevű hely felé haladt. Egy oázis volt Refidimben. Az oázis, egy olyan hely a sivatagban, ahol víz található. Ám most azt tapasztalták, hogy nincsen ott víz. 2Móz 17:1.

Tudta Jézus előre, hogy az oázisban nem lesz víz? Természetesen, tudta. Adott Jézus még egy esélyt népének, hogy bízzanak Benne? Igen! Azt választották, hogy Benne bíznak? Nem. 2.-3. v.

Ugyanúgy hangzik ez, mint ahogy már többször is beszéltek? Igen, csak még rosszabb. Ezúttal olyan felháborodottak voltak, hogy szinte készek voltak megölni Mózest!

Mikor bajban volt, Mózes mindig Jézushoz fordult. Tudta, hogy ő maga nem tud csodát tenni, de bízott Jézusban. Tehát azonnal megkérdezte Jézustól, mitévő legyen. Mit mondott Jézus Mózesnek, mit tegyen? 4.-6. v.

A nép bizonyára kíváncsi volt hová megy Mózes a vénekkel. Nézvén, ahogy elhagyták a tábort, biztosan kíváncsiak voltak, hogy mi fog történni.

Aztán látták, hogy a gyönyörű felhő megállt pontosan egy óriási szikla felett. A felhő mutatta, hogy Jézus ott van. Aztán látták, hogy Mózes felemeli a botját és a sziklára üt vele, pontosan, ahogy Jézus mondta neki. Azonnal víz ömlött ki a sziklából. Zsolt 78:15-16.

 „Víz! Van vizünk!” Kiáltozták az emberek. Valószínűleg a gyerekek kaptak először. Mindnyájan csak ittak és ittak. Senki nem volt már szomjas.  De bíztak-e vajon már igazán? Nem. Zúgolódtak, ahogyan szoktak. Ezért hamarosan újabb lehetőséget kaptak a gyakorlásra. 2Mózz 17:8.

Az izraeliták tudták, hogy az amálekiták gonoszok, kegyetlenek és alávalók voltak. Az amálekiták tudtak a csodákról, amelyeket Jézus tett az izraelitákért. De ők gyűlölték Istent és nem szerették az izraelitákat. Az amálekiták biztosak voltak benne, hogy katonáik elég erősek ahhoz, hogy elűzzék az izraelitákat.

Az izraelitáknak volt egy Józsué nevű bátor katonájuk. Józsué Mózes segítője volt. Mit mondott Mózes Józsuénak, mit tegyen?  9.10. v.

Míg Mózes imádkozott Jézust kérve, hogy segítsen az izraelita katonáknak, karjait az ég felé emelte. Mózes karjai azonban hamarosan elfáradtak. Mi történt, amikor Mózes egy kicsit pihentette őket? 11. v.

Hogyan segített Áron és Húr Mózesnek, hogy az izraeliták megnyerjék aznap a csatát? 12-13. v.

Mit gondolsz, tudták az amálekiták és az izraeliták is mind, hogy miért veszítették el a csatát aznap az amálekiták? Segít nekünk ma is Jézus, ha megkérjük rá?

CSÜTÖRTÖK - PÉNTEK

Izrael gyermekei pontosan azon a helyen voltak, ahol Mózes annak idején negyven évig Jetro juhait őrizte. Mózes feleségül vette Jetro egyik leányát és két fiuk született. Mikor Jézus szólt Mózesnek, hogy menjen vissza Egyiptomba, felesége és gyermekei a nagypapánál maradtak. Most Mózes már elég közel volt családjához. Biztosan nagyon szerette volna meglátogatni őket, de túl elfoglalt volt ahhoz, hogy megtegye. Egy napon aztán üzenetet kapott Jetrotól. Miről szólt az üzenet és mit tett Mózes? 2Móz 18:6-9.

Végre Mózes újra együtt volt családjával. Mit gondolsz, boldog volt? Ó, Igen!

Mózes apósa, Jetro nagyon bölcs ember volt. Alig töltött egy kis időt Mózessel, és már észrevette, hogy Mózesnek változtatnia kell. Sok ember jött Mózeshez a problémájával és tanácsot kérni, mit tegyenek. Mózes reggeltől késő éjszakáig segített az embereknek. 13-16. v.

Jetro azt mondta Mózesnek, hogy ha nem változtat a módszeren, ahogy az embereknek segít, ki fogja meríteni magát. Mózesnek meg kellett osztania munkáját más, bölcs segítőkkel, akik a kisebb gondokkal tudnak majd foglalkozni. Mózes pedig a nagyon komoly problémákkal küzdő embereknek fog segíteni. 17.,18.,21.,22.v.

Egyes vezetők túl büszkék lettek volna, hogy mástól tanácsot fogadjanak el. Mózes is ilyen volt? Nem!

Annak ellenére, hogy milyen fontos személy volt, Mózes alázatos volt és meg akarta tanulni, hogyan lehet jobban csinálni a dolgokat.

Ha idősebb leszel, lehet, hogy vezető lesz belőled. Egyes emberek jó vezetők, mások jó követők, de mindnyájunknak meg kell tanulni együtt dolgozni, ugye? Mi a legjobb hely arra, hogy megtanuljunk jó vezetővé és jó követővé válni, vagy  azt, hogy hogyan boldoguljunk a többi emberrel? Pontosan az otthonunk, vagy az iskola, ahová járunk. Jézusnak mindig szüksége lesz jó vezetőkre, akik jó követők is tudnak lenni. Olyan embereknek kell lenniük, akik megtanultak boldogan együttdolgozni a többi emberrel.

Mit csinálnak a gyerekek ezen a képen? Együtt dolgoznak? Boldognak látszanak? Mit gondolsz, örül Jézus és a gyerekek angyalai? Igen, örülnek. Jézus és a mi őrzőangyalaink is örülnek, ha mi azt választjuk, hogy örömmel segítünk másoknak. Megtanulod, hogyan legyél te is ilyen?

 

 

 

Történet sarok

Jeremiás öszvérei 2. rész

Írta: Yvonne Durst

 

Jeremiás szegény volt, de a két öreg, hűséges öszvére segítségével meg tudta termeszteni a családja és állatai számára szükséges élelmet. Aztán az öszvérek elpusztultak. Egy este, amikor családjával együtt Jézus elé vitték nagy gondjukat, úgy érezték, hogy Jeremiásnak másnap el kell mennie a városi vásárba. Pedig nem volt pénze vásárolni és eladnivalója sem volt.

Egész éjszaka szakadt az eső. Jeremiás napkeltekor elindult és hosszú kilométereken át gyalogolt a sáros úton a városig. A vásárban mindenféle állatot, lovakat, teheneket, malacokat, csirkéket és gabonát, kukoricát és sok minden mást is árultak. Miután körülnézett, úgy döntött, hogy ideje elindulnia, ha még sötétedés előtt haza akar érni. Még mindig nem értette, hogy miért ösztönözte őt Jézus, hogy a vásárba menjen.

Ahogy elhagyta a várost, szemből egy szekeret látott közeledni. Két nagy öszvér húzta. Két másik nagy öszvér pedig a végéhez kötve ballagott utána.  A kocsis megállította a szekeret.

„Helló, Jeremiás!” Kiáltott a kocsis. Jeremiás régi barátja volt az!

„Helló Sanyi, hogy vagy? Hogy van a családod?” Jeremiás és Sanyi már régóta nem látták egymást.

Beszélgettek egy ideig, majd Sanyi így szólt:” Megyek a vásárba a hátra kötött öszvéreket eladni. Nem akarom eladni őket, de nem tudok télire négy öszvért etetni.  Olyan kevés eső esett és a szél is kárt tett a földjeimben a nyáron, hogy alig volt termés! Úgy aggódom, hogy valami alávaló ember veszi meg őket, aki korbácsolni és éheztetni fogja őket. Mégis el kell adnom őket, de bízom az Úrban, hogy rendes emberhez kerülnek.”

Sanyi nagyon szomorúnak látszott. Megkérdezte: „És te Jeremiás, miért gyalogolsz, hol vannak az öszvéreid?”

Jeremiás elmesélte neki, hogy mi történt az öszvérekkel, és hogy csak körülnézni jött el a vásárba.

Sanyi arcán a szomorúság lelkes mosollyá változott. „Jeremiás, ismertem apádat, és tudom, hogy mindig jól bánt az állataival. Tudom, hogy te is így teszel. Kérlek, vedd meg az öszvéreimet te!”

Ó, mennyire szeretett volna Jeremiás igent mondani! Helyette azonban így szólt:” Szeretném őket megvenni tőled Sanyi, de nincsen pénzem, hogy kifizethessem.”

„Nem kell most fizetned, elég, ha jövő nyáron fizeted ki őket.  Neked egyenként öt dollárért adom őket.” Sürgette Sanyi.”Neked adom a hámokat és a köteleket is.”

Sanyi leugrott a szekérről, kikötötte az öszvéreket és a kötelüket Jeremiás kezébe adta.”Erősek, egészségesek és szelídek.” Mondta Jeremiásnak.”Kérlek, fogd őket, tudom, hogy nálad jó helyük lesz.”

Jeremiás most már tudta, miért akarta Jézus, hogy a városba menjen. Felült az egyik öszvér hátára, barátja pedig megfordította a szekerét. A két hálás barát nemsokára búcsút mondott egymásnak és ki-ki a saját tanyája felé vezető útra fordult.

Jeremiás a tíz dollárra gondolt, amivel Sanyinak tartozott. Hogyan fog tudni valaha is olyan sokat megtakarítani?

(Folytatása következik)