Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

I. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Isten megmutatja a hatalmát

  7. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP - HÉTFÖ

Semmi kétség, az izraeliták nem voltak boldogok! A fáraó minden addiginál nehezebb munkára kényszerítette őket. Mózes és Áron beszélt a fáraóval. Sátán mindent megtett, amit csak tudott, hogy megakadályozza Istent ígéretének betartásában, miszerint megszabadítja népét a rabszolgaságból.

Mózes és Áron folyamatosan mondták szegény izraelitáknak, hogy Isten be fogja tartani ígéretét. Elmondták, hogy csapásoknak nevezett szörnyű események fognak bekövetkezni. Azok után mindenki meg fogja tudni, hogy milyen hatalmas Isten, és hogy Ő az egyetlen igaz Isten. Végül a fáraó szabadon fogja engedni Isten népét.

A Biblia szerin Isten megkeményítette a fáraó szívét. Nem szeret vajon Isten mindenkit? Hogyan keményítheti meg valakinek a szívét?

Emlékeznünk kell, hogy Isten mindig mindenkinek megadja a választás lehetőségét. Ha a nap meleg sugara a viaszra süt, a viasz meglágyul, ugye? Ám ha a nap melege a sárra süt, az vajon meglágyul? Nem, az bizony megkeményedik. A napsütés olyan, mint Isten szeretete, ami mindenkire sugárzik. De mi választunk, hogy a szívünk viasszá, vagy sárrá váljon. Mi döntjük el, hogy kemény, vagy lágy legyen-e a szívünk. Mit akar Sátán, milyen legyen a szívünk? Milyen szívet akar nekünk Isten?

Tudtad, hogy Sátán képes varázsolni? Időnként még csodákat is tud tenni! Mikor Mózes és Áron elmentek a fáraóhoz, bemutatták neki az egyik csodát, amit Jézus mondott nekik, hogy tegyék. Mi történt? 2Móz 7:8-12.

Sátán az egyiptomi varázslók botjait olyanná változtatta, mintha igazi kígyók lettek volna, de Áron kígyója, amit Isten változtatott át a botjából, megette mindet! Isten adott egy esélyt a fáraónak, hogy meglássa az Ő hatalmát. Mit tett a fáraó? 13.vers.

Az egyiptomiak istenként tisztelték a Nílus-folyót, mert segített az élelmiszerük termesztésében. Mózes figyelmeztette a fáraót, hogy valami szörnyűség fog történni a folyó vizével. Azt mondta, hogy a folyó vize, sőt még a házakban lévő vizek is mind vérré fognak változni! 17.-18.v.

Ó, milyen bűzt árasztottak a döglött halak a folyóban! Sátán ismét segített az egyiptomi varázslóknak, hogy utánozzák ezt a csodát. Lágyabb, vagy keményebb lett a fáraó szíve ezúttal? 22.v.

Aztán Isten figyelmeztette a fáraót, hogy újabb csapást fog küldeni. Mi lesz az? 2Móz 8:1-2.

Honnan jönnek majd a békák, és hova mennek? 3.-6.v.

A varázslók most megint úgy tettek, mintha ők is képesek lennének ugyanazt a csodát tenni. 7.v.

Mit kért végül a fáraó Mózestől, mit tegyen? 8.v.  „Mikorra akarod, hogy a békák eltűnjenek?” Kérdezte Mózes. „Holnapra.” válaszolta a fáraó. Mózes tehát imádkozott és másnapra az összes béka elpusztult. Az emberek halmokba gyűjtötték őket, és mennyire bűzlöttek! 8.-14.v.

KEDD - SZERDA

Mostanra a fáraó már világosan láthatta, milyen hatalmas Isten. Meggondolta vajon magát? Nem. Hagyta a szívét egyre keményebbé válni. Ezért Isten újabb csapást küldött. 2Móz 8:15.

A tetvek nagyon apró bogarak, alig lehet látni őket. De ó milyen viszketést okoznak és vakarózásra késztetik az embert! 16-17.v. És most hirtelen mindent elleptek a tetvek.

Ezúttal a varázslók nem tudták lemásolni a csapást. Meg is mondták a fáraónak, hogy ez a csapás Istentől van. Ám a fáraó szíve nem változott meg. 18-19.v.

Korán reggel, mikor a fáraó kiment a folyót imádni, Mózes találkozott vele. Mit mondott Mózes, mi fog legközelebb történni?  20-25.v.

A legyek szörnyű, csípős legyek voltak! Mindent elleptek, Gósen földjét kivéve, ahol Izrael gyermekei laktak.

A fáraó hívatta Mózest és Áront. Ezúttal a fáraó azt mondta, hogy elengedi a népet, de nem túl messzire. Mit tett ismét a fáraó, amint Isten eltávolította a legyeket? 32.v.

Isten esélyt adott a fáraónak esély után, hogy a lágy szívet válassza. De ugye ő azt választotta, hogy a szíve még keményebb legyen? A legyek csapása után dögvész következett az egyiptomiak földjein legelő állataikra. Szamarak, tevék, bárányok, lovak és tehenek pusztultak el. Mikor a fáraó megtudta, hogy az izraeliták állatai közül egy sem kapta meg a szörnyű betegséget, még dühösebb és makacsabb lett, mint valaha. 2Móz 9:7.

Aztán váratlanul az egyiptomiak még életben maradt állatai és az emberek is tele lettek hólyagos fekélyekkel. Ó mennyire fájtak azok a fekélyek! 8-11.v.

De annak ellenére, hogy a csapások egyre rosszabbak lettek, a fáraó szíve csak egyre keményebb lett.

Legközelebb Isten szólt Mózesnek, hogy figyelmeztesse a fáraót a szörnyű villámlással, jégesővel közelgő viharra. Akiknek még maradtak életben jószágai, vigyék őket tető alá a pajtáikba. Mikor a vihar eljött, megölt minden állatot és embert, aki nem volt védett helyen. A vihar elpusztította a fákat, növényeket, a földeken növekvő gabonát. 23-25.v.

Végül a fáraó beismerte, hogy rosszat cselekedett. Könyörgött, hogy szűnjön meg a vihar. Ám Mózes tudta, hogy a fáraó ismét meggondolja majd magát, és úgy is lett 27-35.v.

Mostanra az egyiptomiak már tudták, hogy Izrael istene hatalmasabb az ő bármelyik istenüknél. Mikor Mózes szólt a következő csapásról, kérték a fáraót, hogy hagyja abba a makacskodást. Az országuk teljesen elpusztul! Mire kérte a fáraó Mózest és Áront? 2Móz 10:3-8.

Mikor Mózes mondta a fáraónak, hogy az egész népet el kell engednie, ő olyan mérges lett, hogy kizavarta őket a palotájából. Tehát az Úr küldte a következő csapást. Mi volt az, és mit tett ezúttal a fáraó? 13-19.v.

Amint az összes sáska elrepült, a makacs fáraó ismét meggondolta magát. Eddig Jézus már nyolc csapást küldött. Mit tesz legközelebb?

CSÜTÖRTÖK - PÉNTEK

A következő csapás a sötétség volt. Ez nem akármilyen sötétség volt! Ez sűrű, sötét, koromsötétség volt. Három teljes napig senki nem látott semmit. A lámpások nem segítettek, és a levegő sűrűnek tűnt, még belélegezni is nehéz volt. Az emberek megpróbáltak eligazodni házaikban, és ha kimentek, soha nem találták meg a visszavezető utat. 2Móz 10:21-23.

A fáraó még egyszer hívatta Mózest és alkudozni kezdett vele az izraeliták elengedéséről. Mózes azonban azt mondta a fáraónak pontosan engedelmeskednie kell annak, amit Isten mondott.  Mit mondott a fáraó?  28.vers

Végül Isten el fogja küldeni mind közül a legszörnyűbb csapást. Tudta, hogy a fáraó attól a csapástól annyira meg lesz ijedve, hogy valójában ő fogja elküldeni Egyiptomból Izrael népét. 2Móz 11:1.

Mózes rögtön elmondta az izraelitáknak, hogyan készüljenek fel a bekövetkező dolgokra és hogyan álljanak készen Egyiptom gyors elhagyására. 4-5.vers; 2Móz 12:3-13.v.

Mit gondolsz, minden izraelita család azt tette, amit Jézus mondott nekik? Gondolod, volt gyerek, aki vitatkozott, vagy húzódozott? Gondolod, hogy az idősebb gyermekek ellenőrizték, hogy biztosak legyenek benne, hogy apukájuk pontosan a megfelelő helyekre hintette a vért? Mi történt éjfélkor? 29-30.v.

Végül a makacs fáraó feladta. Még mindig nem volt szomorú az elkövetett gonoszságai miatt, de most mát tudta, hogy Isten képes megtartani ígéreteit, bármilyen keményen is próbálja bárki megállítani.

Az után az éjszaka után Izrael gyermekei minden évben meg fogják ünnepelni azt a napot, hogy emlékeztesse őket arra az éjszakára, amikor a pusztító angyal minden egyes egyiptomi házba betért. Az angyal áthaladt Isten gyermekeinek,- akik engedelmesen követték utasításait- házai felett. Népének az ajtófélfákra kellett hinteni a húsvéti bárányuk vérét, és azokban a házakban senki nem halt meg.

A bárány arra emlékeztette őket, hogy Jézus egy napon eljön majd világunkba. Jézus lesz az igazi Húsvéti Bárány, aki majd meghal helyettük. Akik azt választják, hogy szeretik Őt, bíznak Benne és engedelmeskednek Neki, örökre mentesek lesznek Sátán hatalmától. Jézus halála olyan lesz, mint az ajtófélfákon lévő vér, ami akkor megvédte népét azon a réges-régi éjszakán.

És Jézus meghalt. Azóta népének nem kell bárányokat ölni, mert Jézus volt Isten Igazi Báránya. ! Most Úrvacsorát veszünk, hogy emlékeztessen bennünket, miért halt meg Jézus. A szőlőlé Jézus halálakor értünk kiontott vérére emlékeztet minket. A kis darab úrvacsorai kenyér pedig arra emlékeztet bennünket, hogy Jézus az élet kenyere. Ján 6:33-35.

Jézustól tanulni a Bibliából olyan, mint az Élet Kenyerét enni. Jézus hamarosan visszajön. Kérjük Jézust, segítsen nekünk megtanulni, hogy mindig bízzunk Benne és engedelmeskedjünk Neki, hogy biztonságban lehessünk, mint akkor, réges-régen az izraeliták.

 

 

 

Történet sarok

Az elveszett szemüveg

Írta: Amy Sherrard

 

Amikor az ötéves Frédi először megtudta, hogy ezentúl mindig szemüveget kell majd viselnie, úgy gondolta, hogy jó móka lesz. Ám hamar megváltozott a véleménye.

„Anya, az orrom és a füleim annyira fájnak!” Panaszkodott.

Édesanyja meggyógyította a fájó pontokat, majd emlékeztette őt, hogy ha leveszi a szemüvegét, mindig tegye a tokjába, különben eltörheti, vagy elveszítheti. Ám Frédinek rövid volt az emlékezete és anyukája mindig figyelmeztette, hogy a megfelelő helyre tegye a szemüvegét.

Egy hete viselte a szemüvegét Frédi, amikor édesapja egyik reggel megkérdezte tőle: „Szeretnéd egyedül kihajtani a teheneket a legelőre, amíg én végzek a lovak etetésével?”

Frédi mindennél jobban szeretett az édesapjának segíteni. Annyira felnőttnek érezte magát azon a reggelen amint fogta kicsi botját és ballagott a csorda mögött. „Csá, Virág! Csá te Dézi ott! Csá összes tehenek!” Kiáltozta.

Az édesanyja figyelte. Látta, hogy Frédi számtalanszor leült, hogy kirázza szandáljából a piszkot és a beleragadt füvet, leveleket.

Körülbelül egy óra múlva Frédi kiabálva futott vissza „Anya, nagyon jól éreztem magam, találtam egy kicsi fészket, amiben négy tojás volt. Az anyamadár el akart onnan vezetni, tettetve, mintha sérült lenne, de én tudtam, hogy a közelben kell lennie a fészkének, és addig kerestem, amíg megtaláltam.”

„Ugye nem nyúltál a tojásokhoz?” Kérdezte édesanyja.

„Ó, nem!” Válaszolta Frédi. „Csak meg akartam figyelni , ahogy a madárfiókák kikelnek.”

„Frédi, hol a szemüveged?” Kérdezte aggódó hangon édesanyja.

„Ó, elfelejtettem! Nyomta az orromat, ezért levettem és magam mellétettem, amikor a szandálomat kiráztam. Pontosan tudom, hol van. Éppen a fészek mellett.” És Frédi gyorsan elszaladt a szemüvegért.

Frédi kereste, kereste, de sehol sem találta a szemüveget. Nemsokára az édesapja is kiment, hogy segítsen neki, de ő sem találta.

Szegény kicsi Frédi késő délután jött be a házba „Anya,” mondta  „ amikor a tehenek jönnek vissza a legelőről  rátaposhatnak a szemüvegemre és összetörhetik, ugye?”

„Igen, kisfiam, én is attól tartok” válaszolta anyukája.

„Kijössz velem és segítesz még egyszer megnézni?” Kérdezte Frédi.

Nemsokára Anya és Frédi a gazban és a bokrok között keresgéltek. Aztán letérdeltek és imádkoztak. „Jézus, szükségem van a szemüvegemre. Te tudod, hogy nincsen pénzünk másikat vásárolni” imádkozott Frédi „Kérlek, segíts nekem megtalálni.”

Aztán, csak pár méterre attól a helytől, ahol imádkoztak Frédi látott valamit megcsillanni a lenyugvó nap fényében. A szemüveg volt az! „Tudtam, hogy Jézus segíteni fog nekem megtalálni!” Kiáltotta Frédi az anyukájának. Ismét letérdeltek és együtt hálát adtak Jézusnak, amiért meghallgatta és megválaszolta imájukat.