Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

I. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Egy csecsemö, egy hercegnö és egy égö bokor

  6. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP - HÉTFÖ

Hosszú idővel azután, hogy Jákob és minden fia meghalt, gyermekeik és unokáik még mindig Egyiptomban éltek. A nép létszáma, mely Jákob fiaiból egyre csak nőtt, családjak tagjaiból több ezerre tehető volt. A Biblia Hébereknek nevezi őket. Izrael gyermekeinek is hívták őket, vagy egyszerűen Izraelnek. Izráel volt Jákob új neve, amit Jézus adott neki.

Sok év elteltével új fáraó került Egyiptom élére, aki nem törődött vele, hogy mit tett József Egyiptom népéért. Attól félt, hogy egy esetleges háborúban az izraeliták az ellenség oldalán harcolnának. De azt sem akarta a fáraó, hogy az izraeliták visszamenjenek Kánaánba, mert nagyon jó munkások voltak. Ezért rabszolgává tette őket. És ó, milyen keményen kellett az izraelitáknak dolgozniuk!

A rabszolgaság nem tartotta vissza az izraelita családokat a növekedéstől. Ezért a fáraó elrendelte, hogy minden héber újszülött fiú-csecsemőt dobjanak a Nílus folyó vizébe. Milyen szörnyű! De a héber anyák szülésénél segítő bábák szerették Istent, és nem engedelmeskedtek a fáraó törvényének.

Egy napon szép kisfiú született az izraelita Amram családjába. Feleségét Jokébednek hívták. Volt már egy Áron nevű fiuk és egy Mirjam nevű lányuk is.

A család nem akarta, hogy a fáraó tudomást szerezzen újszülött kisfiukról, és három teljes hónapig el is tudták rejteni előle. Ám ahogy a babák nőnek, néha elég zajosak tudnak lenni, ugye? Természetesen a csecsemő családja nagyon aggódott, és imádkoztak tanácsért, hogy mit tegyenek. Jézus meghallgatta imáikat és egy nagyon bátor tervet adott Jokébednek. mi volt az? 2móz 2:2-4.

Mirjam olyan helyen állt, ahonnan jól láthatta, mi történik a folyószéli magas fű között leúszó kis kosárral. Gondolod, hogy ő és az egész családja imádkozott? Mirjam valószínűleg folyamatosan ezt mondta: ”Kérlek, Jézus, ne engedd, hogy bármi rossz történjen a mi drága kisbabánkkal!”

Aztán lépteket hallott a folyóparti ösvényről. Közeledtek! Mirjam szíve gyorsan vert. Ki jött? És mi történt?  5.vers

A hercegnő volt az! A fáraó saját lánya! Mirjam nézte, ahogy a hercegnő észrevette a kosarat és odaküldte érte a szolgálóját. A hercegnő felemelte a kis kosár fedelét és belenézett. Amint Mirjam kisöccse felnézett az idegen furcsa arcra, sírni kezdett. Mirjam aggódva nézte, mit fog a hercegnő tenni. Hallotta a hercegnő lágy hangját és látta amint felemelte a csecsemőt és karjába ölelte. Mirjam kíváncsi volt:”Vajon meg akarja tartani a hercegnő a csecsemőt?” 6.vers

Mirjam gyorsan odament a hercegnőhöz és nagyon udvariasan beszélt hozzá. A hercegnő valószínűleg mosolyogva válaszolt neki. 7.,8.vers

Milyen gyorsan válaszolt Jézus az imáikra! A hercegnő a Mózes nevet adta a babának. Most már senkinek nem kellett többé a kisöccse biztonságáért aggódnia.

KEDD - SZERDA

Az egyiptomiak nagyon kegyetlenül bántak az izraelitákkal. Az Izraelita vezetők azonban emlékeztek Isten szavára, miszerint egy különleges embert küld majd nekik. Most Mózes anyukája és apukája biztosak voltak benne, hogy az ő fiuk lesz az a bizonyos személy. Jokébed azt is tudta, hogy nem tarthatja magánál Mózest nagyon sokáig. Milyen körültekintően tanította őt, hogy szeresse Jézust és mindig engedelmeskedjen a Boldogság Törvényének! Aztán 12 éves kora körül Mózest elvitték a fáraó palotájába, hogy a hercegnő fia legyen.

A hercegnő szerette Mózest, de micsoda különbség a palotában éli, vagy egy kicsi otthonban, ahol Mózes saját családja élt! A nagy palotában drága bútorok voltak és sok szolgáló. A hercegnő biztosította Mózesnek a legjobb tanítókat, és Mózes gyorsan tanult. Mindenki szerette őt. Ám Mózes mindig emlékezett azokra, amikre igazi édesanyja tanította. Egyszer sem hajtott fejet az egyiptomi istenek előtt és nem tisztelte őket.

Felnővén Mózes bátor, bölcs katonává lett. Mikor kivonult katonáival a fáraó ellenségei ellen harcolni, katonái mindig győztek. A fáraó nem tudott Mózes tervéről, hogy egy napon majd megszabadítja az Izraelitákat a szolgaságból. Úgy tervezte, hogy hadsereget vezet majd az egyiptomiak ellen és az Izraeliták felszabadulnak. De Isten nem ezt tervezte.

Mit tett Mózes, amikor egy napon meglátta, hogy egy egyiptomi ütlegel egy izraelitát? 2Móz 2:11.,12.

Másnap Mózes látott két héber férfit verekedni. Mit mondott Mózes annak, aki bűnös volt, és mit válaszolt neki a férfi? 13.,14.vers

Mózes tudta, hogy a fáraó mérges lesz, ha rájön, hogy ő megölt egy egyiptomit. És jól gondolta. A fáraó annyira dühös volt, hogy elhatározta, megöli Mózest. Mire érte küldött, Mózes már elmenekült Egyiptomból. Már egy távoli hely felé sietett, amit Midjánnak hívtak. Nagyon szomorú volt.

Mózes tudta, hogy nagyon nagy hibát követett el. Azt gondolta, segít Istennek. Nem tudta, hogy az izraeliták még nem voltak készen, hogy Isten megszabadítsa őket az egyiptomiaktól. Szegény Mózes most biztos volt benne, hogy Isten soha nem fogja tudni használni őt.

Gyaloglás közben Mózes a hercegnőre gondolt, aki olyan kedves volt hozzá. És az igazi édesanyjára gondolt. Tudta, hogy az ő tanítása miatt mindig jézus szeretetét, a Benne való bizalmat és a Neki való engedelmességet fogja választani.

CSÜTÖRTÖK - PÉNTEK

Végül Mózes Midjánba ért, és tudta, hogy már elég messze van, hogy biztonságban legyen a fáraótól. Egy kút mellé letelepedve azon gondolkodott, mitévő legyen ezután. Mit tett Mózes, amikor más pásztorok mentek oda és el akarták kergetni a lányokat? 2Móz 2:15-17.

A lányok apja Midján papja volt, Reuél, más néven Jetro. Jetro kíváncsi volt miért értek haza olyan korán aznap lányai. Mikor a lányok elmesélték neki, hogy mi történt, Jetro visszaküldte őket a kúthoz, hogy vigyék haza Mózest, hogy a családdal vacsorázzon. 18.-20.v.

Jézus éppen a megfelelő helyre vezette Mózest. Jetro is szerette Jézust, és örült, hogy Mózes velük fog élni és segíteni a juhok gondozásában. Egy idő után Mózes feleségül vette Cippórát, Jetro hét leányának egyikét.

Mózes negyven hosszúesztendeig őrizte Jetro juhait. Mennyire különbözött ez a katonaélettől! Mózes a bárányok mellett megtanult nagyon türelmesnek és gyengédnek lenni. Ám Mózes még mindig gyakran gondolt szegény Izrael gyermekeire, akik Egyiptomban maradtak.

Egy napon, mikor Mózes a juhokat őrizte, meglátott egy lángokban álló bokrot. De a bokor nem égett el! Mi történt, amikor közelebb ment megnézni? 2Móz 3:1.-10.v.

Mózes nem tudta elhinni, hogy Isten használni akarja őt az izraeliták megszabadítására. Amikor kifogásokat kezdett keresni Isten csodákat tett, hogy megmutassa, hogy Ő meg tud adni Mózesnek minden erőt, amire szüksége lesz. 2Móz 4:1.-9.v.

Mózes azonban még mindig félt. Végül mit mondott Isten Mózesnek, mit tegyen? 14.-17.v.

Tehát Mózes elbúcsúzott Jetrotól és elindult, hogy Áronnal találkozzon, és együtt visszamenjenek Egyiptomba. Először az Izraelita vezetőkkel beszéltek. Elmondták nekik, hogy Isten meg fogja szabadítani népét a rabszolgaságból. Hogy segítsen az embereknek elhinni a jó hírt, Áron bemutatta a jeleket és csodákat, amiket Isten mutatott Mózesnek. 27.-31.v.

Majd Mózes és Áron elmentek a fáraóhoz, hogy beszéljenek vele. Isten figyelmeztette Mózest, hogy a büszke, makacs fáraó, aki gyűlölte istent nagyon mérges lesz. 2Móz 5:1.-2.

Az izraeliták által végzett szolgamunkák egyike a téglakészítés volt. Az egyiptomiak addig biztosították számukra az ehhez szükséges szalmát. Mostantól maguknak kellett összegyűjteniük a szalmát és változatlanul ugyanannyi téglát készíteni. És amikor szegény izraeliták nem tudták ezt teljesíteni, az egyiptomi felügyelők megverték őket! Az izraeliták hamarosan panaszra mentek Mózeshez. És mivel Mózes nem tudott mit tenni, ő Istennek panaszkodott. 22.-23.v.

Isten emlékeztette Mózest az ígéretre, amit Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adott. Biztosította, hogy meg fogja tartani ígéretét és megszabadítja Izrael gyermekeit a rabszolgaságból. A végén mindenki meg fogja tudni, hogy az egyiptomi istenek haszontalanok. Mindenki meg fogja tudni, hogy csak egy igaz Isten van, akinek semmit sem lehetetlen megcselekednie.

 

 

 

Történet sarok

Floyd, és az ő vak pónija

Írta: Amy Sherrard

 

Floyd már nagyon régóta szeretett volna egy pónilovat. Egy nap így szólt Édesanyjához: ”Anya, olyan sokszor kértem Jézust, de sosem kapok pónit. Miért nem küld nekem egyet?”

„Elfelejted, hogy Jézusnak sok útja van, hogy imáinkra válaszoljon.” Emlékeztette őt édesanyja. „Néha Jézus azt akarja, hogy legyünk türelmesek és várjunk. Néha rögtön igent mond. Máskor nemet mond, mert Ő tudja, hogy amit szeretnénk, az végül nem lenne jó számunkra. Szóval legyél türelmes. Folytasd az imádkozást. És gyűjtsd tovább a pénzedet egy pónira.”

Floyd elgondolkodott a pénzéről. Mindig befizette a tizedet és biztos volt benne, hogy Jézus megáldja őt. Most elhatározta, hogy megfogadja édesanya tanácsát, tovább gyűjti a pénzt és türelmes lesz.

Végül egy napon tudomást szerzett egy pónilóról, amit egy ember csupán 15 dollárért akart eladni. Floyd fogta megtakarított pénzét és édesapjával, édesanyjával valamint három nővérével elindultak megnézni a pónit.

Mikor odaértek a póniló gazdája így szólt: ”Nem hiszem, hogy szeretnék ezt a pónilovat a gyermekeiknek. Daganat van a szemein, amitől meg fog vakulni. Ezért adom olyan olcsón.”

Floyd meglovagolta a pónit. Nem volt elég pénze, hogy egy drágább pónit vegyen, azonkívül pont ezt szerette volna. Miután a szülei beszéltek a tulajdonossal, úgy gondolták, ha leoperáltatják a daganatot a póni szeméről, majd jobban fog látni.

Otthon imádságban kérték Jézust, hogy segítsen nekik. Aztán, még a műtét előtt megpróbálták ricinus-olajjal kúrálni a póni szemeit. Milyen boldogok voltak, amikor pontosan egy hét múlva a póni újra látott!

Az ember, aki eladta nekik, nagyon csodálkozott, hogy a póni lát.

Többen is meg akarták venni Floyd pónilovát, de ő nem adta el. Ő és a nővérei nagyon szerették és a póniló is szerette őket. Mennyire élvezték a fordulókat a hátán lovagolva!

És Floyd valami csodálatosat tanult. Megtanulta, hogy amit édesanyja mondott neki arról, hogyan válaszol Jézus az imáinkra, nagyon igaz és nagyon fontos.

Ha mindig emlékezünk arra, hogyan válaszol Jézus az imáinkra, soha nem leszünk csalódottak. Tudni fogjuk, hogy Jézus szeret minket, és hogy Ő mindig a legjobbat teszi, ha azt választjuk, hogy bízunk Benne.