Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

IFJAK

I. évfolyam

I. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A megígért fiú

  11. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Az ikrek felnevelkedése

(1Móz 25:21-28.)

Izsák tehát feleségül vette Rebekát, és onnantól immár nem volt magányos. Otthonuk boldog volt, és gyönyörű feleségét mindenki szerette. Isten megígérte, hogy Kánaán földje az ő utódaié lesz, de húsz évnek kellett eltelnie, mire gyermekük született. Ekkor Rebekának nem is egy gyermeke született, hanem mindjárt ikrei lettek!

Jóllehet az ikrek tényleg egyidősek, az anyja méhéből elsőként kibújó gyermeket tekintették idősebbnek, míg a másodikként világra jövőt ifjabbnak. Rebeka elsőszülött gyermekét Ézsaunak, másodszülöttjét Jákóbnak hívták. Az egypetéjű ikrek egyformán néznek ki és egyforma a viselkedésük, de Ézsau és Jákób nem voltak egypetéjűek. Nagyon-nagyon különböztek egymástól.

Ézsau jelentése: „szőrös”. Ő ilyen volt születésétől fogva. Jákób jelentése: „mást kitúró” − olyan ember, aki el akarja foglalni valaki másnak a helyét. Születésekor, kis kezével belekapaszkodott Ézsau pici sarkacskájába: úgy nézett ki, mintha ő akart volna elsőként megszületni.

Nőttek-nődögéltek, és  Ézsauból hangoskodó, türelmetlen és nemtörődöm ifjú lett. Alig várta, hogy megtanulhassa az íjjal és a nyíllal való bánást, és nagy vadász lett belőle. Soha eszébe nem jutott volna, hogy segítsen az anyjának vagy az apjának. Egyetlen dolog érdekelte csupán: hogy szabad lehessen és azt és akkor tehesse, amihez és amikor kedvet érez. Nem gondolt a jövővel, az örömeinek akart élni csupán, egyik napról a másikra.

Az ikrek tizenöt évesek voltak, amikor Ábrahám nagypapa meghalt. Izsák, az apjuk, valamint Ismáel, a nagybátyjuk együtt temették el őt. Ábrahám 175 esztendőt ért meg. Valószínűleg sok éven át imádkozott azért, hogy Ismáel térjen meg a vad életviteléből és imádja az Istent. És mielőtt Ismáel meghalt, megemlékezett arról, mit tanított neki Ábrahám, amikor gyermek volt, és megtért és átadta az életét Istennek.

Amikor Ézsau és Jákób idősebbek lettek, könnyű volt észrevenni, hogy Ézsau egyre inkább olyan lesz, mint amilyen Ismáel korábban volt. Ő volt Izsák és Rebeka elsőszülött fia, de vajon fel volt-e készülve arra, hogy övé legyen az elsőszülötti jog, továbbá hogy ő legyen a következő ősatya? Tanítja-e majd a gyermekeit Isten szeretetére és tiszteletére?

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Megváltozhatott volna-e Ézsau bármikor saját magától? Mi az egyetlen útja annak, bármelyünkről legyen is szó, hogy a szív megváltozzon? Ez 36:26.

 

HÉTFÖ

Izsák hite próbára tétetik

(1Móz 26:1-11.)

Izsák szerette Istent és hitt az ígéreteiben, miként Ábrahám, az ő atyja is hitt. Ám a hite nem volt mindig tökéletes. Időnként követett el hibákat, és ahogy Ábrahámnak, úgy neki is szüksége volt arra, hogy a hite növekedjen. És ez nem csak náluk volt így: nekünk is ugyanerre van szükségünk.

Az egyik csúnya hiba, amit Izsák elkövetett, éppenséggel ugyanaz volt, mint amit Ábrahám is elkövetett. Emlékszünk, hogy amikor Kánaán földjén, ahol Ábrahám élt, éhség ütötte fel a fejét, valamennyi időre Egyiptomba költözött. Ott pedig elkövetett egy durva hibát, ami miatt ő és felesége, Sára is komoly bajba került.

Most újra éhség tört ki, ezúttal Kánaán azon részén, ahol Izsák lakott. És miként Ábrahámnak, neki is el kellett költöznie egy olyan helyre, ahol a nyája és csordája elegendő táplálékhoz és vízhez jut. Meglehet, morfondírozott egy darabig azon, ha vajon elmenekülhet-e Egyiptomba ő is, ahogy atyja, Ábrahám annak idején elmenekült. De most mit mondott neki Isten? 1Móz 26:1−2

Izsák engedelmeskedett és Gérárba költözött, ahol filiszteus szomszédai voltak, akik nem szerették és nem imádták Istent. Isten azonban ugyanazt az ígéretet tette neki is, mint Ábrahámnak, így hát nem volt mitől félnie.

Habár Izsák bírta az Isten ígéretét, úrrá lett rajta az aggodalmaskodás. Tudta, hogy a Gérárban lakó  népek bálványimádók, és biztos volt abban, hogy félelem nélkül ölnek és lopnak, ha valamit meg akarnak szerezni. Amikor az egyikük a szép Rebekáról kérdezősködtek nála, hazugsággal vágta ki magát a saját biztonsága érdekében.

Mi történt, amikor a filiszteusok királya rájött arra, hogy az, amit Izsák Rebekával kapcsolatban mondott, nem volt igaz? 8−11. v.

Mit gondolsz, milyen véleménnyel lehetett a király Izsák vallásáról és Istenéről? Izsák minden bizonnyal zavarban érezte magát, és nagyon bántotta, hogy nem bízott Istenben. Jó bizonyságtevő lehetett volna az igazság hirdetésében, de ő elszalasztotta ezt a lehetőséget.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Van-e bármikor mentség a hazugságra? Lehet-e az bármikor is helyes?

 

KEDD

Kútásók

(1Móz 26:12-33.)

Ahogy Isten egyre megáldotta Izsákot, Abimélek filiszteus király pásztorai annyira irigyek lettek rá, hogy a király végül felszólította őt, hogy költözzön el távolabbi legelők mellé. Izsák készséggel eleget tett a felszólításnak, és remélte, hogy nem lesz több viszály.

Sok évvel korábban történt, hogy Ábrahám szolgái az ország különböző részein kutakat ástak, hogy a jószágaikat meg tudják itatni. Csakhogy a filiszteusok Ábrahám halála után földdel temették be ezeket a kutakat. Így aztán Izsák szolgái nem tudtak meríteni ezekből. Nekiláttak hát és kitisztogatták azokat, és a kutak újra megteltek vízzel.

Izsák szolgái ástak egy új kutat is, de Abimélek szolgái arra hivatkoztak, hogy az abból származó víz őket illeti. Izsák szolgái elmondták a gazdájuknak, mi a helyzet, de Izsák nem vált türelmetlenné. Inkább meghagyta a szolgáinak, hogy ássanak másik kutat. Az ám, de Abimélek szolgái a felett is perlekedni kezdtek velük.

Vajon kijött Izsák a béketűréséből? Nem. Még távolabb ütötte fel a táborát, és ott ásott egy újabb kutat. És most már nem szálltak a filiszteusok vitába a víz miatt. Izsák hálás volt, és biztosak lehetünk abban, hogy Istennek tetszett, hogy Izsák ennyire türelmes volt.

Idő múltával Izsák ismét elköltözött a családjával. Ezúttal Beérsebában telepedtek le. Ekkortájt lépett Ézsau és Jákób érett férfikorba.

Izsák tudta, hogy Abimélek nem örült a kutak miatt kialakult helyzetnek, ezért meg is lepődött azon, hogy a király és hadvezére látogatóba jöttek hozzá. Mit akartak tőle? 1Móz 26:26−31

Amikor Abimélek és hadvezére megtértek otthonukba, bizonyára hála töltötte be a szívüket, hogy egy ilyen békés szomszédjuk van. Izsák nem hadakozott a szolgáikkal. Ehelyett jó például szolgált előttük és mind a körülöttük élő bálványimádóknak.

Ábrahámhoz hasonlóan Izsák is hív bizonyságtevő volt a pogány népek körében. Ő volt az „ígéret gyermeke”, és neki és utódainak az Isten misszionáriusainak kellett lenniük. Reggeli és esteli istentiszteleteik az áldozatok bemutatásával bizonyára hozzásegítettek másokat ahhoz, hogy felhagyjanak a bálványimádással, és megismerjék az igaz szerető Istent.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Vajon a te bizonyságtevésed nyomán megtanulják az emberek imádni az Istent?

 

SZERDA

Fontos különbségek

Jákób nagyon különbözött fivérétől, Ézsautól. Jákób megfontolt, nyugodt és szelíd természetű volt. Ezzel együtt erős és szívós munkabírású is volt. Amikor észrevette, hogy anyjára túl sok munka hárul, örömmel segített neki.

Izsák és Rebeka nyilván mindkét fiukat szerették, de nem kétséges, hogy Rebeka jobban ragaszkodott Jákóbhoz, mint Ézsauhoz. Ezzel szemben Izsák, aki ugyanolyan csendes volt, mint Jákób, csodálta Ézsaut a merészségéért és vállalkozó kedvéért. Szívesen hallgatta félelmetes és izgalmas vadászkalandjainak elbeszélését.

Mind Jákób, mind Ézsau tisztában volt azzal, hogy az elsőszülöttségi jog az elsőszülött fiúé, és hogy ő lesz a család következő lelki vezetője. Tudatában voltak annak is, hogy Jézus is ott lesz az utódaik között. És azt is tudták, hogy az elsőszülött fiút az atyai vagyonból kétszeres rész illeti meg.

Könnyen kitalálhatjuk, hogy egyedül az atyai vagyon volt az az előny, ami Ézsaut az elsőszülöttségi jogból érdekelte. Jákób számára azonban a lelki javak voltak fontosabbak a vagyonnál.

Mindketten tisztában voltak a naponkénti áldozat jelentésével, és Jákób állandóan arra gondolt, hogy milyen csodálatos lenne, ha Jézus az ő utódai között lenne.

Még mielőtt Ézsau és Jákób a világra jött volna, az Úr elmondta Rebekának, hogy az idősebb szolgál majd az ifjabbnak. Ő ezt úgy értette, hogy az ifjabbé (Jákób) kell, hogy legyen az elsőszülöttség joga. És amikor elmondta Jákóbnak, mit mondott ezzel kapcsolatban az Úr, Jákóbnak megdobbant a szíve. 1Móz 25:23

Jákób nem tudta elképzelni, hogyan lehet az övé az elsőszülöttségi jog. Ábrahámnak is sok idejébe került, míg megszilárdult a hite abban, hogy Isten megtartja az ígéreteit. Jákóbnak is arra a fajta hitre volt szüksége, amelyre Ábrahám végül szert tett.

Egy nap Ézsau épp egy hosszú vadászatról tért meg. Fáradt volt és nagyon éhes, és amikor Jákób sátorának közelébe ért, nagyon finom étel illata csapta meg az orrát. Odasietett hát, és látta, hogy Jákób lencsefőzeléket készít egy nagy fazékban. Jákób egy pillanat alatt észrevette a kínálkozó alkalmat, amikor megalkudhat Ézsauval. 29−34. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Mi az igazán fontos számodra: a barátok és a pénz, amikre e világban szert tehetsz, vagy a Jézus megismeréséből fakadó lelki áldások?

 

CSÜTÖRTÖK

Amikor valaki be akar segíteni Istennek

(1Móz 27:1-29.)

Ézsau egy tányér lencseételért és egy kevés kenyérért eladta az elsőszülöttségi jogát. És hozzá hasonlóan az emberek ma is hajlandóan feladni a csodálatos jövőt, csak hogy megszerezzék azt, amit most és azonnal megkívánnak.

Több mint harminc esztendővel azután, hogy Ézsau balga módon egy tál ételért áruba bocsátotta az elsőszülöttségi jogot, Izsák elérkezettnek látta az időt arra, hogy megadja az elsőszülöttnek kijáró áldást elsőszülött fiának. Idős volt már és vak, és nem tudhatta, meddig él még.

Rebeka megpróbált Izsák lelkére beszélni és meggyőzni őt arról, hogy az elsőszülöttségi jog inkább Jákóbra kellene, hogy szálljon. Ámde Izsákot nem lehetett abban megingatni abban, hogy Ézsaunak adja azt, jóllehet maga is tudatában volt annak, hogy Ézsau nem szereti és tiszteli Istent. Ézsaut igazából csak egyvalami érdekelte: apja halála után hozzájutni a nagyobb részhez apja gazdagságából.

Szokás volt ünnepi lakomát szerezni arra az alkalomra, amikor az elsőszülöttségi jog az apáról a fiúra száll át. Csakhogy Izsák tisztában volt azzal, mi Rebeka és Jákób véleménye azzal kapcsolatban, hogy Ézsau fogja megkapni azt, ezért elhatározta, hogy titokban kerít rá sort. Amikor Rebeka kihallgatta, hogy mit mond Izsák Ézsaunak, bizonyos volt abban, hogy az áldás, amelyben az apa a fiút akarja részesíteni, tulajdonképpen az elsőszülöttségi áldás, Legott elhatározta, hogy meg fogja ezt a dolgot akadályozni. Mihez folyamodott? 1Móz 27:6−10

Jákób előtt nem volt kétséges, hogy az, amit az anyja kigondolt, voltaképpen hazugság. De Rebeka megígérte, hogy minden felelősség az övé, ha a terv kudarcot vall, így hát Jákób végül ráállt a dologra.

Beöltözött Ézsau ruháiba. Anyja kecskeszőrrel fedte be fia karjait, a kezét és a nyakát. Majd fogta az ételt, amit anyja már korábban elkészített, és bement atyja sátorába. Mi történt ezután? 18−29. v.

Jákób végül megszerezte az elsőszülöttséget, de kapott vele egy nehéz szívet és bűnös lelkiismeretet is. Úgy számolt előzőleg, hogy egyetlen hazugságot sem kell kimondania, még ha cselekvés szintjén nem kerülhet is egyet. Na de azt látjuk, hogy végül legalább négy hazugság hagyta el a száját egymás után. Meg tudod mondani, melyek voltak ezek?

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Könnyű eljutni csupán egy hazugságig? Ha pedig már egyszer hazudik az ember, könnyebb eljutni a következőig? Hazudhat valaki úgy is, hogy egy szót sem szól?

 

PÉNTEK

A következmények

(1Móz 27:30-46; 28:1-10.)

Jákób becsapta atyját annak érdekében, hogy megszerezhesse tőle az elsőszülöttségi áldást. Ám nemsokára hazatért Ézsau az étellel, amit maga készített. És hát természetesen várta, hogy majd megkapja az elsőszülöttségi áldást.

Amikor Ézsau eladta az elsőszülöttségi jogát azért a lencseételért, csak hogy kielégíthesse az étvágyát, nem sokat töprengett az egészen. A Biblia azt mondja, hogy „megvetette az elsőszülöttségi jogot”. Mégis, amikor rájött arra, hogy örökre elvesztette azt, nagy-nagy fájdalom lett rajta úrrá. Ámde Ézsau nem az elkövetett rossz miatt bánkódott. Ő csupán amiatt bánkódott, hogy nem juthat hozzá a gazdagsághoz. Ezt a gondolkodási utat járják majd be azok az emberek is, akik miután pusztán a saját élvezeteik kielégítéséért éltek, rájönnek, hogy örökre elvesztették a mennyei elsőszülöttség jogát.

Jákó tudta, hogy ha nem engedi rábeszéltetni magát az anyjától arra, hogy kövesse az ő elgondolását, nem lopott volna és nem jutott volna el ezekig a hazugságokig. Most nagyon bizonyosnak látszott előtte, hogy soha nem nyerheti már el Isten áldását, és Isten soha nem bocsátja meg neki azt, amit tett.

Ézsau pedig nem egyszerűen Jákóbot vádolta mindenért, ami történt, de ráadásul rettenetes terveket kezdett forgatni a fejében. 1Móz 27:41

Amikor Rebekának fülébe jutott, hogy Ézsau Jákób megölését tervezi, és csak Izsák halálára vár a terv végrehajtásával, egy pillanat alatt döntött, hogy Jákóbnak titokban el kell menekülnie hazulról. Amikor mindezt elmondta Izsáknak, az is egyetértett. Izsák azért újra megáldotta, majd elbocsátotta őt.

Azok az ábrázolások, amelyeken épp elhagyja a szülői otthont, fiatal férfinak mutatják őt, holott ekkor már a hetvenes éveiben járt. De magányosnak érezte magát és rettegett. Nem volt egyebe, amivel megvédhette magát, csak egy bot, és olyan országon kellett átutaznia, ahol vad törzsek bántalmazhatták őt, vagy hírt vihettek Ézsaunak, aki nyilván megpróbált a nyomára akadni.

A második nap végére Jákób már nagyon messzire eljutott, és nagyon elfáradt és elcsüggedt. Úgy érezte, hogy a bűne olyan szörnyűséges, hogy Isten nem bocsáthat meg neki.

Végül leborult, és könyörgött Istennek, hogy bocsásson meg neki, és valami módon adja tudtára, hogy nem hagyta el őt. Az érzései azonban nem változtak meg. Fáradtan és csüggedten helyezkedett el a földön, párna gyanánt egy kővel a feje alatt, hogy aztán végül álomba merüljön.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Isten a történtek, az elkövetett bűn ellenére is szerette Jákóbot? Ő igazán megbánta és megvallotta a bűneit Istennek. És ő nem pusztán a bűne következményeit fájlalta.