Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

IFJAK

I. évfolyam

I. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Ábrahám, az Isten barátja

  9. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Ismét elhangzik az ígéret

(1Móz 15. fej.)

Ábrám zavarban volt. Isten már nem először emlékeztette őt arra, hogy utódai bírni fogják Kánaán földjét. Az ám, de ő és Szárai már idősek voltak és még nem volt gyermekük. Hogyan állja majd így a szavát Isten?

Végül Ábrám eldöntötte, hogy halála után mindenét, amije van, hű szolgájára, Eliézerre hagyja. De amikor Istennek elmondta ezt, meg kellett tudnia, hogy nem ez volt Isten terve.

Egy éjjelen Isten és Ábrám az ígéretről beszélgetett. „Menjünk csak ki − mondta neki Isten −, és számold meg a csillagokat, ha ugyan tudod.” Persze, hogy nem tudta. Ekkor Isten azt mondta neki, hogy utódai úgy lesznek, mint a csillagok az égen, meg sem számlálhatja őket. Ábrám elhitte, amit Isten mondott, és nem gondolta immár, hogy Eliézer lesz az örököse. De továbbra is csak töprengni tudott azon, hogy tartja meg majd Isten az ígéretét.

Jézus emlékeztette Ábrámot arra, hogyan vezette Ábrámot és vigyázott rá mindig is azóta, hogy sok évvel azelőtt odahagyták Urt. Ámde Ábrám még mindig azt kérte Istentől, hogy adjon neki egy különleges jelt annak bizonyságául, hogy Kánaán földje az ő utódaié lesz.

Isten ekkor azt mondta neki, hogy elvégeznek együtt egy olyan szertartást, amilyenre az idő tájt akkor között került sor, amikor két ember megegyezett valami nagyon fontos dologban. Hasonlított ez arra, mint amikor valaki a Bibliára tett kézzel esküszik, hogy az igazat és csakis az igazat fogja mondani.

Ábrám egész napon át nagy gonddal vigyázott az áldozatokra. De mikor eljött az éjjel, mély álomba merült, és valami nagyon rosszat álmodott.  Álmában úgy érezte, hogy olyan borzalmas sötétség burkolja be, hogy szinte érzi. A sötétség jövendölés volt arra nézve, hogy mi történik majd utódaival a jövendő időben.

Ezt követően Ábrám megtudta, hogy Kánaán földje az ő halála után lesz majd utódaié. Azt is tudomására hozta Isten, hogy mivel Isten nem akarja, hogy egyvalaki is elvesszen, ad még időt a kánaáni népeknek arra, hogy az Ő oldalára álljanak a Sátánnal szemben vívott háborúban.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Minek neveztetett Ábrám? Jak 2:23 Vajon miért? Hogyan lehetsz te is Isten barátja?

 

HÉTFÖ

Amikor valaki be akar segíteni Istennek

(1Móz 16. fej.)

Az évek egyre teltek, és ha úgy volt, hogy Ábrámnak és Szárainak utódai lesznek, ahhoz még mindig születnie kellett volna egy gyermeküknek.

Végül Szárai annyira biztos lett abban, hogy neki már soha nem születik gyermeke, úgy döntött, hogy az egyik szolgálóján keresztül alapít családot. Ábrámnak nem tetszett a terv, de mivel abban az időben ez megszokott dolog volt, végül maga is ráállt.

Ha Ábrám megkérdezte volna e dologban Istent, nem követte volna Szárai elgondolását, Isten tudja, hogy az, ha valakinek egyszerre több felesége van, csakis boldogtalanságot teremhet. És ez így is lett.

Amikor Hágár, Szárai szolgálónője megtudta, hogy gyermeke lesz, fontosabbnak mutatta magát úrnőjénél, ami Szárait feldühítette. Ám amikor Szárai Ábrámot tette felelőssé mindazért, ami rosszra fordult, Ábrám emlékeztette őt arra, hogy Hágár most is csak szolgálója Szárainak, és mindenben engedelmesnek kell lennie Szárainak. Ámde amikor Szárai is kifejezte Hágárnak azon óhaját, hogy engedelmeskedjen neki, amaz túl büszke volt ahhoz, hogy megváltozzon és elmenekült.

  Nem létezett olyan biztonságos hely, ahová Hágár elmenekülhetett, és valószínűleg magányosnak érezte magát és félt. Valaki azonban gondot viselt róla. Mi történt ugyanis ekkor? 1Móz 16:7

Hágárt bizonyára megdöbbentette, hogy Jézus (az Úr Angyala) sietett segítségére! Igaz, hogy Ábrám feleségül vette Hágárt, de mégis minek nevezte őt, és mit parancsolt meg neki? 8−9. v.

Hágár engedelmeskedett, noha nyilván nem volt könnyű neki visszamennie Száraihoz és újra a szolgálójának lenni. Amikor megszületett a gyermeke, Ismáelnek nevezték el, ami azt jelenti: „Isten hall”. Születésekor Ábrám azt gondolta, hogy Isten megadta neki a megígért fiút.

Igaza volt Ábrámnak Ismáellel kapcsolatban? Nem. Tizenhárom esztendővel Ismáel születése után Isten újra szólt Ábrahámhoz, aki ekkor rájött arra, hogy az, amit Ismáellel kapcsolatban gondolt, tévedés.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Miért beszéli el vajon a Biblia nekünk az emberek bűneit, és nem csak az ő jó döntéseiket? Szükség lehet bármikor is arra, hogy valami rosszat tegyünk annak érdekében, hogy „besegítsünk Istennek” megtartani az ígéreteit?

 

KEDD

Megváltozott nevek - Változatlan ígéretek

(1Móz 17:1−9,15−22; 18. fej.)

Amikor Ábrám 99 éves lett, Isten új nevet adott neki és feleségének: Ábrám Ábrahám lett, Szárai pedig Sára. Az új nevek jelentése azt sugallta, hogy sok népek atyja és anyja lesznek.

Ezután Isten szövetséget (egyezmény) kötött Ábrahámmal, amelyben Isten ígérvényt tett arra, hogy utódainak adja Kánaán földjét, és Ő lesz Istenük. Ugyanakkor Isten a körülmetélkedés szertartását adta Ábrahámnak és utódainak. Jele volt ez annak az ígéretnek, hogy Isten az Ő Istenük lesz, és az egyezménynek, hogy Ábrahám utódai az Ő népe lesznek.

Ábrahám tizennégy esztendeig biztos volt abban, hogy Ismáel a megígért fiú, ám Jézus nagyon egyértelművé tette, hogy ő és Sára lesznek a megígért fiú szülei. Jól gondoljuk, hogy Ábrahámnak ez a gondolat bizonyára nehezen ment a fejébe. Egy forró nyári napon, sok idővel azután, hogy Jézussal beszélgetett, ahogy Ábrahám a sátra ajtajában üldögélt, három idegent látott közeledni felé. Mit tett ő ekkor? 1Móz 18:1−8

Sára benn tartózkodott a sátorban, de hallotta, amint a három férfiú egyike mondott valamit, és ez nevetésre ingerelte Sárát. Sára nem tudta, hogy a Férfiú, aki e szavakat szólta, maga Jézus volt. Jézus azonban éppúgy tudta, mire gondolt Sára, mint ahogy tudja, hogy te vagy én most épp mire gondolunk. Mi ingerelte nevetésre Sárát? 9−12. v.

Amikor vendégeik azt mondták, hogy itt az ideje annak, hogy folytassák útjukat, Ábrahám velük tartott. Mit gondoltok, mit érzett, amikor Jézus elmondta neki, hogy a gonosz Szodoma megérett a pusztulásra.

Ábrahám egyszer már megmentette Lótot és családját, és noha még mindig Szodomában éltek, kinyilvánította azt a csodálatos, a mások megmentésére irányuló szeretetet, amit Isten valamennyi gyermekében szeretne látni. Ábrahám alázatosan kérlelte Istent, mentse meg őket.

Próbáljuk csak elképzelni a jelenetet: Ábrahám Istennel alkudozik! Hányszor változtatta meg Ábrahám az alkudozás alatt az alkuszámait? 23−33. v.

Legvégül Ábrahám megállt tíznél: biztosra vette, hogy Szodomában van legalább tíz jó ember, és hogy Lót családja és mások, akik szeretik Istent, végül megmenekülhetnek. Neki és Jézusnak ekkor különváltak az útjaik, és Ábrahám megtért az otthonába. Neki és Sárának volt miről gondolkozni és beszélgetni aznap éjszaka.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Mit gondolsz, Istennek vajon tetszett az, hogy Ábrahám igyekezett megmenteni a Szodomában lakó embereket? Vajon tetszik Istennek az, amikor megpróbálunk segíteni másokat?

 

SZERDA

A szomorú kifejlet

(1Móz 19:1−3, 12−30.)

Amikor Ábrahám a Jézussal való találkozása másnapján korán reggel felkelt, mi volt az első dolga? 1Móz 19:27−28

Milyen szomorú, hogy csak tíz igaz ember sem volt Szodomában!

A két közönséges férfinak látszó angyal előző este Szodomába érkezett. Lót meglátta őket, és behívta őket, hogy szálljanak meg náluk éjszakára. A két angyal azt mondta, hogy majd az utcán alszanak. Lót azonban, hogy az nem lenne biztonságos. Végül meggyőzte őket, hogy tartsanak inkább vele. Nem megszokott módon vezette el őket a házukhoz. Nem akarta ugyanis, hogy valaki is kövesse őket.

Az angyalok aznap éjjel meglátták, mennyire gonoszok voltak Szodoma lakói. Gonosz emberek ugyanis mégis követték őket hazáig, és azon voltak, hogy betörnek Lót házába.

Az angyalok nem egyszerűen behúzták Lótot a házba, ahol már nem forgott veszélyben a testi épsége, de vaksággal is megverték a feldühödött tömeget, és úgy összezavarták a támadókat, hogy azok nem voltak képesek megtalálni az ajtót, amit rájuk törhettek volna. Végül a gonosz emberek egytől-egyig odébbálltak.

Nem volt vesztegetni való idő. Lótnak már csak két lánya élt vele. Mit parancsoltak hát az angyalok Lótnak? 1Móz 19:12−14

Az angyalok tudták, hogy sietniük kell, ámde Lót és családja tanácstalanoknak mutatkoztak. Úgy tűnt, nemigen hiszik el azt, ami velük történik.

Hogyan is menekülhetnének hanyatt-homlok, és hagyhatnák maguk mögött családjuk többi részét, barátaikat és mind a javaikat?

Végül hogyan vitték ki őket az angyalok a városon kívülre? 15−17. v.

Nehezen hisszük el, hogy Lót megpróbálta rábírni az angyalokat arra, hogy változtassák meg a rájuk vonatkozó parancsot, de pontosan ez történt. 18−20. v.

Négy ember hagyta el Szodomát. De mi történt Lót feleségével? 26. v.

A család tagjait figyelmeztették, hogy ne tekintsenek hátra. Csakhogy Lót felesége, noha már Szodoma határát is elhagyta, a szíve benne maradt a többi gyermekével, a barátaival, gyönyörű házával, és mindenével, ami annyira hozzánőtt. Milyen szomorú!

Cóar is gonosz volt. Végül hol telepedett le Lót és két lánya? 30. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Ábrahámhoz és Lóthoz hasonlóan nekünk is kedveseknek kell lennünk az idegenekkel. Noha embereknek látszanak, különös dolgok derülhetnek ki róluk − miként e történet is tanúsítja. Merthogy kiket is láttak e férfiak vendégül? Zsid 13:2

 

CSÜTÖRTÖK

A megígért fiú

(1Móz 21:1-21.)

Futótűzként terjedhetett a hír: „Sárának fiúgyermeke született! A neve Izsák, és pont akkor jött a világra, amikorra Isten az érkezését ígérte!”

Az Izsák név azt jelenti: „nevetés”. Jól fejezi ki e név Ábrahám, Sára és boldog barátaik érzését. Így is tette: nevettek, örültek mindnyájak. Helyesebben, majdnem mindenki. Igazából két ember volt, aki egyáltalán nem örült, és amikor Ábrahám nagy örömünnepet tartott Izsák miatt, Ismáel a beszédével és viselkedésével mutatta ki, mennyire irigy és féltékeny.

Ábrahámhoz és Sárához hasonlóan Hágár is biztos volt abban, hogy Ismáel az Isten által megígért különleges gyermek. Mostanra azonban már a nagy táborban mindenki rájött arra, hogy Izsák − és nem Ismáel − Ábrahám örököse.

Abból, ahogy Ismáel viselkedett, Sára rájött, hogy mindaddig, amíg Ismáel velük van egy táborban, örökös lesz a viszály. Kérte azért Ábrahámot, hogy űzze el őt és az anyját a táborból.

Ábrahám igazán örült annak, hogy Izsákon keresztül beteljesedett Isten ígérete. Csakhogy Ismáel is a fia volt: hogyan is űzhetné el őt? Mindazonáltal tudta, hogy Sárának igaza van, és amikor Isten felszólította őt, hogy engedelmeskedjék, úgy tett.

Hágárnak másnap ahhoz hasonló tapasztalatban volt része, mint akkor volt, amikor évekkel korábban Sára elől menekült. Most azonban vele volt Ismáel. De most is gyámoltalannak és egyedül érezte magát, és nem tudta, mitévő legyen.

Ábrahám valószínűleg elegendő mennyiségű vizet adott nekik, míg elérnek a következő kúthoz. Ennek ellenére már-már úgy tűnt, hogy odavesznek. Félelmetes volt! Mi történt? 1Móz 21:14−21

Tudod, mit jelent az „Ismáel” név? Azt, hogy „Isten hall”, és Isten meghallotta Hágár panaszát. Hágár azt gondolhatta, hogy Ismáel ott fog meghalni. De nem így történt, és miként Isten megígérte, az utódai sokan lettek. Ma is ott élnek azon a területen, amit Közel-Keletnek nevezünk.

Jó tudni, hogy Ismáel a halála előtt arra a döntésre jutott, hogy szeretni fogja istent, Benne bízik és Neki engedelmeskedik, amint arra taníttatott. Amikor Ábrahám sok év múlva meghalt, ő és Izsák együtt temette el őt (1Móz 25:7−9).

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Bízhatunk mindig abban, hogy Isten állja a szavát és megtartja az ígéreteit, még ha nem is tudjuk, hogyan fogja csinálni?

PÉNTEK

A gyermek - és a fiatalkor évei

Ábrahám és Lót gondolkodásmódja nagyon eltért egymástól a tekintetben, hogy mi a fontos az életben. Lót gazdag akart lenni, és noha nem tetszett neki Szodoma lakóinak gonoszsága, mégis úgy döntött, hogy ahhoz közel fog élni. Úgy gondolta, hogy ott nagyobb gazdagságra tehet szert.

Lót felesége és gyermeke győzte meg őt arról, hogy Szodomába költözzenek. Ők szép házban akartak lakni, és nem sátorban, és részesülni akartak azokból az izgalmakból és világi örömökből, amikkel a városok tudnak szolgálni.

Ábrahám nagyon más volt. Ő tisztában volt vele, hogy a városok sohasem megfelelő és biztonságos helyek, nem alkalmasak arra, hogy egy család abban éljen, hogy gyermekek abban felnevelkedjenek. Attól az időtől fogva, hogy ő és Sára elhagyta Háránt, inkább sátrakban és nem házakban éltek, amik általában egymást érték a városokban. Ily módon a családok túl szoros közelségbe kerültek a világi szomszédokkal és a világi hatásokkal.

Ábrahám sok kánaánitának beszélt az igaz Istenről, és voltak közöttük olyanok, akik úgy döntöttek, hogy Őt imádják. Ezek előtt mindig nyitva állt a lehetőség, hogy csatlakozzanak hatalmas, békés táborukhoz, amelyben több mint ezer ember élt. Napi rendszerességgel részt vettek az esti és reggeli áldozattételen.

Ábrahám örült, hogy megoltalmazhatja ezeket a híveket a bálványimádattól. Nem akarta, hogy ezek az emberek együtt legyenek azokkal, akik arra kísérthetik őket, hogy térjenek vissza régi szokásaikhoz.

Izsák szerette a természetközeli életet. Megtanult gondoskodni a növényekről és az állatokról, és sokat csatangolt a füves síkságokon, amelyeken a nyájai legelésztek. Élvezte a tiszta, friss levegőt, és a szellők lágy fuvallatát, ahogy a gabonamezőiken átsuhantak.

A kék ég és a bárányfelhők gyönyörűek voltak. Izsák és Ábrahám esténként gyakran tekinthetett fel a csillagos égre, amelyek Isten ígéretére emlékeztethette őket, miszerint egy napon annyian lesznek majd az utódaik, hogy megszámlálni sem lehet őket.

Ahogy Ábrahám és Sára figyelte cseperedő fiukat, boldogok voltak. Tudták, hogy Izsák mindinkább szerette Istent, és megtanult Benne bízni és Neki engedelmeskedni. Látták, hogy egy napon Isten hűséges és megbízható vezetője lesz.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Értékeled a szüleid részéről azt, hogy távol tartanak téged a világi barátoktól és szórakozásoktól?

 

 

 Feladat

 

Rendezd megfelelő sorrendbe az összekeveredett betűket. Olyan nevek és helységnevek jönnek ki, amelyek szerepeltek ebben a tanulmányban.

1. Írj „Á” vagy „L” betűt az egyes állítások mellé attól függően, hogy az Ábrahámra vagy Lótra igaz.

___ Gazdag akart lenni.

___ Vidéki környezetben nevelte gyermekeit.

___ Egy gonosz városban nevelte fel a gyermekeit.

___ Estelente és reggelente áldozatot mutatott be.

___ Bizonyságot tett a pogányoknak, akik közül sokan csatlakoztak a táborához és imádták Istent.

___ Nem késztette a vele egy városban élőket arra, hogy az Istent imádják.

 

2. Igaz vagy hamis?

I/H - Legalább öt igaz ember találtatott Szodomában.

I/H - Szodoma lakói valójában nem voltak gonosz emberek.

I/H - Lót és felesége haboztak elhagyni Szodomát.

I/H - Lót leányai közül már csak ketten laktak a családi fészekben.

I/H - Az angyaloknak végül úgy kellett kihúzni Lótot és családját Szodomából.

I/H - Szodoma megfelelő hely volt Lót és családja számára, ahol élhettek.

I/H - Lót felesége nem akarta otthagyni Szodomát.

I/H - Lót, a felesége és leányai engedelmeskedtek az angyalnak.

I/H - Az, hogy milyen környezetben van az otthonod, rendkívül fontos kérdés.

 

3. Keresztrejtvény

 

1. Ábrám szolgálója

2. Hágár gyermeke

3. Sára szolgálónője

4. Ábrám új neve

5. Szárai új neve

6. Az ország, amit Isten megígért, hogy Ábrám utódainak adja

7. Sára gyermeke

8. A város, amelyben Lót élt

9. A város, amelybe Lót Szodoma vesztét követően költözött