Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

IFJAK

I. évfolyam

I. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Egy ünnepélyes fellebbezés

  6. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Két testvér választása

(1Móz 4:1-5)

A Biblia nem beszél arról, hogy mennyi idő telt el addig, míg Ádámnak és Évának gyermeke született. Az állatkölykök nagyon mulatságosak, de milyen izgalmas lehetett az, amikor az emberpár saját gyermekeinek örülhetett! Mi volt első gyermekeik a neve, akikről már mi is tudunk? 1Móz 4:1-2

A kisbaba sem marad örökre kisbaba, nem igaz? Ahogy te sem, úgy Káin és Ábel sem. Ádám és Éva nagy gonddal tanította őket és többi gyermeküket arra, hogy milyen borzasztó a bűn. Megismertették őket a reggeli és az esti áldozat értelmével. Kemény munkára és a segítőkészségre tanították őket.

Ahogy a legtöbb testvér különbözik egymástól, úgy Káin és Ábel is sokban különböztek egymástól. Káin földműves volt, Ábel pedig pásztor. De mindketten ott voltak, mikor Ádám hűséggel áldozott Istennek minden este és reggel az oltárnál, amely a bezárult Édenkert kapuja előtt helyezkedett el. Mindketten tudták, miért áll angyal a kapuban tüzes pallossal, így akadályozva meg, hogy valaki bemenjen oda (1Móz 3:24).

Ábel az áldozaton keresztül minden nap megmutatta Istenbe vetett bizalmát és iránta való szeretetét, de Káinban számtalan kérdés vetődött fel: Miért olyan fontos Isten törvénye? Vajon Isten szerette a szüleit és igazságos volt velük szemben? Miért hagyta, hogy a Földön gyomok és tövisek növekedjenek? Miért váltak az állatok vadakká és veszélyesekké, miért nem maradtak olyan szelídek, mint amilyenek a kertben voltak egykor? Miért történik ez? Miért történik az?

Amikor a két testvér már elég idős volt hozzá, ők is megépítették saját oltáraikat és oda vitték a saját áldozataikat. A két oltár egyforma volt, de az áldozatok különböztek. Káin gyümölcsöket vitt, amelyek munkájának eredményét mutatták meg. Ábel egy bárányt vitt, amely Jézust jelképezte, akinek meg kellett halnia helyettünk. Isten elfogadta Ábel áldozatát és tüzet küldött le az égből.

 Gyakorlati alkalmazás:  Szerezhetett-e megbocsátást Káin számára a gyümölcsök, munkája eredményeinek feláldozása? Nem. Szerezhet-e Jézus megbocsátást számunkra, Jézus, akit az áldozati bárány jelképezett, amelyet Ábel vitt az Úr elé? Igen! Olvasd el Zsid 11:4-et!

HÉTFÖ

A tragédia

Káin nem volt boldog. Magában úgy vélekedett, hogy Istennek el kellett volna fogadnia az ő áldozatát is, a gyümölcsöket. Továbbra is gazdálkodott, de már nem is vitte el a legszebb a terményeket az Úrnak. Amúgy sem hitt igazán abban, amit az áldozati bárányról tanult. Inkább hitt abban, hogy tehet saját magáért egyedül is, mint azokban az ígéretekben, amelyet Jézus tett neki. Jézus szomorú volt Káin miatt, de nagyon kedvesen beszélt hozzá.

Szerinted barátságos volt Jézus Káinhoz? Ésszerű volt mindaz, amit mondott neki? Igen. Meg tudta áldani Ábel engedelmességét? Igen. És vajon meg tudta-e áldani Káin engedetlenségét is? Nem. Az engedetlenség mindig boldogtalanságot szül. Káin inkább másokat vádolt és magát sajnálta ahelyett, hogy átérezte volna bűnei súlyát. Mi lett ennek a szörnyű következménye? 1Móz 4:8

El tudod képzelni, hogy érezte magát Ádám és Éva, amikor felfedezték, hogy mi történt?

Jézus szintén szomorú volt. De amikor Káinnal beszélt, rögtön látta, hogy a testvér nem bánta meg tettét. Sőt Jézus kérdéseire is inkább gorombán felelt.

Amikor Jézus elmondta neki, hogy mi lesz a következménye a szörnyű gyilkosságnak, Káin arra panaszkodott, hogy a büntetés igazságtalan. Azzal érvelt, hogy sehol nem lesz biztonságban; ha az emberek megtudják, mit tett, meg fogják ölni.

Káinnak igaza volt. Ő elkövette az első gyilkosságot. Egészen addig nem halt még meg senki. Miért ne akarnának az emberek megszabadulni egy gyilkostól? Káin megérdemelte volna, hogy elveszítse az életét. Mit ígért ezzel szemben Jézus, és mit tett Káin? 15-16. v.

 Gyakorlati alkalmazás:  Ádám és Éva mindkét gyermeküket elvesztették. Ábel gyilkosság áldozata lett, Káin pedig elmenekült. Milyen szomorú történet! De a legborzasztóbb az a tudat volt, hogy Káin szörnyű bűne a szülők vétkének eredménye volt. Minden bűn és következmény onnan ered, ha Sátánnak hiszünk Isten helyett.

KEDD

Egyre többen és többen

Amikor Isten megteremtette őket, Ádám és Éva gondolkodása tökéletes volt, és természetüknél fogva engedelmeskedtek Isten törvényének. Ha hűségesek maradtak volna Istenhez, gyermekeik hozzájuk hasonlóan, Istennek engedelmeskedve élhettek volna. De a bűn mindent megváltoztatott. Mai elménk természeténél fogva önmagát helyezi középpontba Jézus helyett. De még mindig megmaradt számunkra a szabad választás lehetősége. Boldogabbak lehetünk, amikor az Ő segítsége által engedelmeskedhetünk Jézusnak. Péld 29:18

Amikor Ádám és Éva bűnbeesett, Sátán úgy gondolta, hogy már győzelmet aratott Földünkön és örökre magához láncolhat mindenkit. Dühös volt, amikor rájött, hogy valójában még mindig dönthetünk úgy, hogy megszabadulunk befolyása alól és hűek maradunk Istenhez. Nem értette meg Isten különleges szeretetét, amely arra készteti az Atyát, hogy egyetlen Fiát emberként a Földre küldje, aki halála által megment minket. Sátán nem tudta elképzelni sem, miért akarta Jézus ezt megtenni.

Sátán és angyalai egyre jobban gyűlölték Istent ezért a szeretetért, és elhatározták, hogy mindent megtesznek azért, hogy az embereket irányításuk alá vonják. De a szeretet erősebb a gyűlöletnél! Milyen hálásak lehetünk azért, hogy ebben a földi harcban még mindig dönthetünk mellette is!

Jézusnak azonban bátor segítői is voltak ebben a harcban! Ádám volt az első. Több mint kilencszáz éven keresztül szomorúan mesélte gyorsan növekvő családjának, hogy milyen volt a világ a bűn bejövetele előtt, és engedetlenségük hogyan változtatott meg mindent. Beszélt nekik Jézus szerető ígéretéről, mely szerint meghal értünk, és arról, hogy miért kell minden reggel és este az áldozatot bemutatni, amely erre az ígéretre emlékeztet minket.

Ádám beszélt az Édenkert két különleges fájáról, és hogy mi történt, amikor Évával Isten parancsa ellenére ettek a tiltott fa gyümölcséből. Mindenkit arra intett, hogy ne Sátán hazugságainak higgyen, hanem váljanak szabadokká azáltal, hogy hisznek Jézusban és az Ő ígéretében. Milyen szomorúnak érezte magát, amikor néhány ember azt tette, amire őket Sátán bíztatta.

Ádám százharminc éves volt, amikor született egy fia, aki ugyanúgy nézett ki, mint ő és olyan hűséges volt Istenhez, mint Ábel. Séthnek hívták és sokat segített az utódainak abban, hogy hűek maradjanak Istenhez (1Móz 5:3).

Olvasd el Séth leszármazottaink listáját 1Móz 5:6-32-nél, és jegyezd le nevüket és korukat a megfelelő helyre a 6. oldalon. Ki volt a legidősebb? 1Móz 5:27

 Gyakorlati alkalmazás:  Ugye örömmel tölt el, hogy Isten szeretete erősebb a gyűlöletnél? A gyűlölet sohasem segít az embereknek. Ezért akarja Isten, hogy szeressük ellenségeinket is – ne gyűlöljük őket. Ő szeretettel bánik ellenségeivel is, és ezt a szeretetet egyedül az élő Istentől kaphatjuk meg (Mát 5:44,45)!

SZERDA

Hűek Jézushoz

Káin és leszármazottai kezdetben messze éltek Ádám családjának többi részétől. De ahogy teltek, múltak az évek, és Káin bűnös leszármazottainak a száma egyre növekedett, sokan közülük közelebb költöztek Séth utódaihoz, akiket „Isten gyermekeinek” neveztek. Mi történt ekkor? 1Móz 6:1-2

Sátán elégedett volt. Minden úgy történt, ahogy eltervezte, mert egyre több és több ember hitt már hazugságának. A Földön mindenféle bűn elterjedt már, amit csak el tudunk képzelni. Csupán néhányan figyeltek a hívő emberekre, aki prédikálni kezdtek nekik, és hűségre intették őket; de az emberek többsége gúnyt űzött belőlük.

„Az egész Földet hatalmunk alá vonjuk!” –így henceghettek valószínűleg Sátán és angyalai.

De voltak Istennek hűséges gyermekei is, ezek közül az egyik Énok volt. Olvasd el újra, hogy mit is mond róla a Biblia! 1Móz 5:21-24

Énok szerette Jézust és bízott benne kicsi gyermekkora óta. De csak akkor értette meg igazán azt a felemelő szeretetet, amit az Atya Isten érezhet Fia, Jézus iránt azután, miután saját gyermeke, Matuzsálem született. Még gondolni sem tudott volna arra, hogy megváljon gyermekétől. Hogy tudott Isten megválni az Ő Fiától, Jézustól azért, hogy megmentsen minket? Micsoda szeretet lehet az, amely erre képes? Ahogy Énok egyre többet és többet gondolkodott ezen a szörnyű áldozaton, amit Isten hozott azzal, hogy odaadta szeretett Fiát azért, hogy Ő megmenthessen minket a Sátánnal vívott háborúban, képessé vált arra, hogy másokkal is megértesse Isten szeretetét.

A Biblia azt mondja, „Énok Istennel járt…” (1Móz. 5:22). Barátjának mondhatta az Urat, aki egy nap felvitte őt a mennybe; most is, ahogy ezt olvasod, ő ott van.

 Gyakorlati alkalmazás:  Isten meg tud áldani minket, ha naponta időt szánunk arra, hogy vele legyünk. Így tett Énok, és mi is így tehetünk.

CSÜTÖRTÖK

Sátánt választották

(1Móz 6:3-16)

Ahogy múltak az évek, Földünk egyre bűnösebbé vált. A Föld még mindig csodálatos volt, de már nem olyan gyönyörű, ahogy azt Isten kezdetben alkotta. Az emberek lélegzetelállító városokat építettek maguknak, arannyal, ezüsttel és különleges kövekkel, amelyeket könnyű volt találni, díszítették őket. Szobrokat tiszteltek istenekként az örökzöld fákból álló szép ligetekben.

Az emberek kétszer olyan magasak voltak, mint mi, ma már szinte óriásoknak tűnnének számunkra. Nem olvastak könyveket, mert nem volt rá szükségük. Olyan jó emlékezetük volt, hogy nem kellett leírniuk bármit is. De legtöbbjük ezt a csodálatos elmét nem használta arra, hogy Istenről gondolkodjon, amint Énok azt is tette; így Sátán nagyon hamar rávette őket, hogy ne higgyenek Isten létezésében. Isten nélkül pedig rövidesen kegyetlenekké váltak, mind embertársaikhoz, mind az állatokhoz. Megölték az állatokat és megették azokat, az erősebbek pedig elvették a gyengébbektől, amit csak akartak. A Biblia azt írja, gondolataik szüntelen csak gonoszak voltak. 1Móz 6:5, 11

Sátán valóságos háborús övezetté tette Földünket, és a legtöbb ember Sátán mellett döntött. De Isten kiválasztott egy embert, hogy figyelmeztesse őket, az Úr nem hagyja tovább, hogy továbbra is ezen az úton járjanak. Isten kiválasztott embere Noé volt.

Noé százhúsz évig hirdette, hogy Isten el fogja pusztítani őket özönvíz által, amely az egész Földet beborítja. Míg az Úr szavait hirdette, egy hatalmas hajót kezdett építeni, amely a bárka volt. A bárka kb. 133,2 méter hosszú, 22,2 méter széles és 13,32 méter magas volt. A levegő keringésére egy ablak szolgált, valamint egy nagy ajtó a hajó oldalán, ahol az emberek és az állatok be tudtak menni.

 Gyakorlati alkalmazás:  Mennyire fontos az, ahogy az ember gondolkodik? Hogyan hatnak tetteinkre bűnös, ördögi gondolataink? Hogyan változtatja meg cselekedeteinket, ha hagyjuk, hogy Jézus jó gondolatokra serkentsen minket?

PÉNTEK

A föld választása

(1Móz 6:17 – 7:9)

A bárka építése kíváncsi emberek tömegét vonzotta, akikben számtalan kérdés vetődött fel: Mit ért Noé özönvízen? A folyók még soha nem öntöttek ki. Mi az az eső? A köd minden éjszaka megöntözte a földet, még soha nem esett eső az égből.

A legtöbb ember úgy gondolta, hogy soha nem fog megtörténni az, amit Noé mond, és minden úgy fog folytatódni, ahogy az elmúlt évszázadokban. Sok ember ugyanígy gondolkodik Jézus eljövetelével kapcsolatban is. Olvasd el 2Pét 3:3-6-ot!

Az emberek gúnyt űztek Noéból, de ő nem is figyelt rájuk. Sőt tovább prédikált és könyörgött, hogy higgyenek szavainak.

Először hittek neki néhányan, de már az özönvíz eljövetele előtt többen meghaltak közülük, így Noé édesapja és más rokonai is. A legtöbb ember azonban szép lassan elvetette Noé üzenetét és visszatért régi életmódjához.

Mások soha nem is hittek. Megint mások elhitték, hogy Noé igazat mond, és engedelmeskedtek volna, ha nem félnek, hogy a többi ember gúnyolódásának céltábláivá válnak. Hamarosan ők is ugyanúgy, sőt még jobban gúnyt űztek Noéból, mert ellenálltak és elutasították az igazságot.

Amint eltelt százhúsz év, a bárka végül elkészült. Noé és családja elegendő élelmet halmoztak fel benne, és a karámok, istállók, ketrecek és kalitkák készen álltak az állatok és madarak számára.

Az emberek ezután elhűlve látták, mi történik. Láthatatlan angyalok hét napon keresztül terelték csendben a madarakat és állatokat a bárkába. Minden tisztátalan állatból hetet-hetet, a tisztákból pedig kettőt-kettőt. Isten meg akarta óvni ezeket az állatokat az özönvíztől. Noé és gyermekei a nekik fenntartott védett helyre terelték őket a bárkában.

Noé utoljára sürgette az embereket, hogy menjenek be vele és családjával a bárkába, de már mindenki eldöntötte az ellenkezőjét, és csupán gúnyt űztek belőlük.

Valószínűleg mindenki zilálni kezdett, amint meglátták Isten angyalát, mint hatalmas villanást lejönni a mennyből. Meglátták, ahogy egy láthatatlan kéz bezárja a bárka hatalmas ajtaját. Már senki nem tudott kijönni, aki bent volt, és túl késő lett volna bárkinek is bemenni, aki kint maradt.

Ugyanígy fog történni, amikor a végidőben a bűnös az utolsó lehetőséget is elutasítja, és Isten bezárja „a kegyelem ajtaját” (Jer 8:20).

 Gyakorlati alkalmazás:  Most, amikor a „kegyelem ajtaja” még nyitva van, Isten mindent megtesz azért, hogy segítsen az embereknek abban, hogy hűek legyenek hozzá. Szeretnél úgy dönteni, hogy hű maradsz Istenhez még akkor is, ha ezért gúnyt űznek belőled az emberek?

 

 

 Feladat

 

Megkerestem és elolvastam minden bibliai verset (ellenőrizz le minden verset, amit elolvasol), amely szerepel a heti leckében.

Hivatkozások: 1Móz. 4:1-15; 25;5;6; 7:1-9 PP. 71-98.

1. Helyezd megfelelő sorrendbe Ádám gyermekeit születésük szerint, a legfiatalabbtól haladj az idősebbek felé!

Séth ___      Káin ____       Ábel ____

2. Milyen foglalkozásokat űztek Ádám gyermekei? Írd a vonalra!

___________________  pásztor volt.

__________________    földműves volt.

3. Ki választotta Istent?           Káin q   Ábel  q

Ki kételkedett folyton Istenben, és hagyta el a belé vetett hitét rövidesen?     Káin q   Ábel  q

Melyik fiú kezdett el Isten ellen lázadni? Káin q   Ábel  q

4. Őszintén megbánta Káin, hogy megölte Ábelt?

           Igen q   Nem  q

5. Igaz vagy hamis?

A gyűlölet erősebb a szeretetnél.       igaz  q   hamis  q

A szeretet erősebb a gyűlöletnél.       igaz  q   hamis  q

6. 1Móz 5 elmondja, hogy Ádám és leszármazottai (fiai, unokái stb.) mennyi ideig éltek. Keresd meg ezeket az igehelyeket (például „És lőn Ádám egész életének ideje kilenczszáz harmincz esztendő…”)!

___________ élt __________ évig  (5:5)

___________ élt __________ évig  (5:8)

___________ élt __________ évig  (5:11)

___________ élt __________ évig  (5:14)

___________ élt __________ évig  (5:17)

___________ élt __________ évig  (5:20)

___________ élt __________ évig  (5:24)

___________ élt __________ évig  (5:27)

___________ élt __________ évig  (5:31)

___________ élt __________ évig  (9:29)

7. Nézd át az időegyenest a 4-5. oldalon. Mit gondolsz, Ádám találkozhatott vagy beszélhetett Matuzsálemmel? Matuzsálem beszélhetett még Noéval?

8. Miért nem élt Énok olyan hosszú ideig, mint a többiek a fenti listán? (1Móz. 5:24)

9. Milyen volt az emberek többsége, amikor Isten elhatározta, hogy özönvíz által elpusztítja a világot? Karikázd be a megfelelő tulajdonságokat!

Bűnös  -  Hű Istenhez  -  Bálványimádó  -  Gyilkos

Könyörtelen  -  Büszke   -  Óriás  -  Bűnöző

Istenhívő  -  Tolvaj  -  Igazságos  -   Korrupt

10. Az özönvíz előtt hányszor esett az eső?

0    1     600     969      Nagyon sokszor

11. Ki terelte az állatokat a bárkába, ki zárta be annak ajtaját?