Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

IFJAK

I. évfolyam

I. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Isten nagy terve

  5. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Két fa, két választás

Új világunk első szombatján minden tökéletes volt, és az univerzum minden lénye boldog volt – kivéve Sátánt és angyalait. Ádám és Éva alig tudták kivárni, hogy a Fiú Isten meglátogassa őket. Elmondták neki, hogy mit tanultak, mit csináltak, és nem győztek elégszer köszönetet mondani a csodálatos világért és kerti otthonukért. Jézus is nagyon szeretett velük lenni. Ő úgy alkotta meg őket, hogy barátai lehessenek. És teljes szívéből szerette őket.

Amikor Ádámot megteremtette, mutatott neki két különleges fát a kertben. Mi volt a neve ezeknek a fáknak, és mit mondott róluk Isten? 1Móz 2:9; 16-17.

Isten mindenképpen szerette volna, ha Ádám és Éva ismeri azt a szomorú történetet, ahogy Sátán féltékennyé vált Teremtőjére, és ő maga szeretett volna a Teremtő lenni. Elmondta, hogy Sátán hazudott az Atya Istenről és a menny néhány angyala azt választotta, hogy inkább neki hisz.

Az angyalok többsége úgy döntött, hogy hűségesek maradnak az Atya Istenhez, és Teremtőjükhöz, a Fiú Istenhez. De az angyalok harmada inkább Sátán oldalára álltak. Isten beszélt Ádámnak és Évának erről a borzasztó háborúról a mennyben; és arról, amikor a Sátán és az oldalán lévők elvesztek, ő és angyalaival együtt kénytelenek voltak elhagyni a mennyet.

Úgy volt igazságos, hogy Ádám és Éva maga választhassa meg, kihez lesz hűséges, éppen úgy, ahogy az angyaloknak és a más világok lényei. Isten soha nem kényszerít szeretetre vagy bizalomra. De Ádámnak és Évának eszébe sem jutott hűtlennek lenni Istenhez, annyira szerették Őt! Örültek annak, amikor Isten elmondta nekik, hogy Sátánnak nincs joga máshol tartózkodni, egyedül a jó és rossz tudásának fájánál. Sehol máshol.

Nem tudhatjuk, hogy mennyi ideig tartott, míg Sátán véghezvitte tervét, hogy megszerezze világunkat magának és angyalainak. Talán néhány nappal, vagy hónapokkal az után, hogy a teremtés befejeződött. Tudjuk, hogy Jézus minden este eljött, együtt sétált Ádámmal és Évával, miközben beszélgettek. Mennyire várhatták ezt a különleges alkalmat!

 Gyakorlati alkalmazás:  Szánsz időt Jézusra minden nap? Ő szeretné, ha így tennél!

HÉTFÖ

Választás

Az angyalok tökéletesen emlékeztek arra, hogy Sátán milyen ravasz módon kísértette őket a mennyben, és figyelmeztették Ádámot és Évát, hogy legyenek nagyon közel egymáshoz és távol a fától.

Egyik nap, valószínűleg jóval azután, hogy Isten figyelmeztette őket, Éva azt vette észre, hogy egyedül van. Amint boldogan végezte dolgát a fák és virágok körül, elkalandozott Ádámtól anélkül, hogy észrevette volna, és egész közel találta magát a tiltott fához.

Mit kellett volna tennie így egyedül? Bár rögtön vissza kellett volna rohannia Ádámhoz, ennek ellenére hosszasan kezdte nézegetni a fát és annak csodálatos gyümölcseit. Nem is tudta elképzelni, hogyan lehet egy ilyen gyönyörű fa ártalmas valakire is.

Hirtelen egy dallamos hang szólalt meg a fán, és Éva nagyon meglepődött. Közelebb hajolt. A hang a repülő kígyótól jött – Isten legkáprázatosabb teremtményétől. A fán pihent, gyümölcsöt evett – és beszélt hozzá! Természetesen Sátán volt az, aki a szépséges kígyót használta fel, hogy becsapja Évát, ahogy ma is vonzó dolgokat és rokonszenves embereket használ fel arra, hogy becsapjon minket. Éva szépségét dicsérte. Majd egy egyszerű kérdést tett fel. Mi volt ez? 1Móz 3:1

Sátán eszes volt! Így szólt: „Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?” Éva pedig azzal, hogy válaszolt, nagy hibát követett el (2-3. v.). Mit mondott a kígyó ezután (4-5. v.)?

Éva összezavarodott. Ahogy nézte ezt a csodálatos kígyót, elcsodálkozott. Isten valóban távol akarta volna tartani őket attól, hogy erejét és bölcsességét birtokolják? Egyértelmű volt, hogy a kígyó nem halt meg, miután evett a fa gyümölcséből.  Sőt az is egyértelműnek tűnt, hogy a gyümölcs hatására gondolkodni és beszélni tudott, mint egy értelmes lény.

Évában számtalan gondolat merült fel, miközben a fát és kígyót nézte.

 Gyakorlati alkalmazás:  Miért veszélyes kíváncsiskodni a bűnnel kapcsolatban?

KEDD

A választás

„Lehetséges, hogy Isten nem mondott igazat a fával kapcsolatban?” Éva csodálkozott, amint nézte ezt a csodálatos kígyót. „Ha Ádám és én eszünk ebből a gyümölcsből, akkor ugyanazzal az erővel fogunk rendelkezni, amellyel Isten? Nézd csak, mit tett a kígyóval!”

„Gyere és próbáld ki!” – bíztatta a kígyó nyájas hangon, miközben egy darabot tartott a fa gyümölcséből.

Éva bizonytalan volt. Kinek higgyen – Istennek vagy a kígyónak? Ekkor határozott mozdulattal leszakította és megkóstolta a gyümölcsöt. Finom volt. Egyszerre egy új érzés lett úrrá elméjében és testében. Néhány szem gyümölccsel gyorsan Ádámhoz rohant, és izgatottan mesélte neki, hogy mi történt.

Ádám lenézett csinos feleségére. Az arc, melyet annyira szeretett, kipirult az izgatottságtól, amint újságolta, hogy mi történt és mennyire másképp érzi most magát. Ádám azonban tudta, hogy Éva tettével Sátán mellett döntött Isten helyett, ezért emlékeztette őt az Úr szavára, mely szerint meghalnak, ha esznek a fa gyümölcséből.

Amint Éva bizonygatta, hogy a kígyónak igaza van, tengernyi gondolat cikkázott Ádám elméjében. Hogy is tudná elveszteni az ő csodálatos feleségét? Ez borzasztó lenne. Úgy döntött, inkább meghal, semhogy elválasszák tőle – gyorsan megfogta hát a gyümölcsöt és evett belőle.

Hamarosan ugyanaz a vibráló érzés lett úrrá rajta, mint Éván. De a következő pillanatban fényruhájuk eltűnt. Életükben először érezték, milyen hűvös a levegő. Mit tettek? 1Móz 3:6-7.

Ó, milyen gyorsan megváltozott minden! Gondolkodásuk átalakult, érzéseik is megváltoztak. Mindketten rémültek voltak és elszaladtak, hogy keressenek valamit, amivel betakarhatják magukat. Amikor meghallották Isten hívását, ahelyett, hogy örömmel rohantak volna elé, elbújtak. Végül reszketve álltak meg Teremtőjük előtt (1Móz 3:8-13).

 Gyakorlati alkalmazás:  Hoztál már hibás döntést csak azért, hogy így megőrizz egy barátságot? Hogy tudsz segíteni barátaidnak abban, hogy a jó döntéseket hozzanak?

SZERDA

...és annak következményei

Nem a tiltott gyümölcs volt, amely Ádámot és Évát egy pillanat alatt megváltoztatta. Isten alkotta a gyümölcsöt, és minden, amit Ő alkotott „íme igen jó” (1Móz 1.31).

Azért változtak meg, mert engedetlenek voltak Istennel szemben és ez bűn. Mivel most bűnössé váltak, félni kezdtek.

„Az, asszony, akit teremtettél…”; „a kígyó [akit teremtettél] ámított el engem” – mondták. Ahelyett, hogy beismerték volna engedetlenségüket, ugyanazt tették, amit Sátán a mennyben. Istent okolták.

Sátán örömmámorban úszott. Úgy gondolta, végre ő lehet a föld és az emberiség ura. Ha még esznek az élet fájáról és örökké fognak élni ahelyett, hogy meghalnának, amint Isten mondta. A Földről folytatni tudja háborúját Istennel szemben.

Amikor Isten Ádámmal és Évával beszélgetett, Sátán figyelmesen hallgatott. Hallotta, amint Isten megátkozza, és a csodálatos kígyóból közönséges csúszómászó válik, de tudta, hogy Isten valójában vele beszél. Lucifer korábban egy csodálatos és fontos angyal volt; most könyörtelen és gonosz, akinek egy nap el kell pusztulnia.

Isten elmondta – és ezt Sátán is tudta –, hogy Ádám és Éva még választhat abban, hogy szabadok lesznek az Ő törvényeinek megtartása által és hűek Istenhez újra (1Móz 3:14-15; 22-23).

Sátán dühös volt. Még nem nyerte meg a háborút. Ádám és Éva még választhatnak, és még volt számukra egy reménysugár, amelyet megragadhatnak, hogy szabaddá váljanak a bűntől. Milyen tervet készített Isten? – gondolkozott. Meg kell tudnia – el és kell rontania.

Ádámnak és Évának el kellett hagyniuk csodálatos kerti otthonukat, és soha nem térhettek vissza. Szúrós tövisek és utálatos gyomok kezdtek el nőni a földből. Az időjárás, amely mindeddig kellemes volt, most megváltozott; így Isten bőrruhát adott nekik, hogy megvédje őket (21. v.).

És mindez azért történhetett meg, mert Éva inkább hitt Sátánnak, mint Isten szavának, Ádám pedig jobban szerette Évát, mint Istent. Milyen szomorú!

Vajon az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten tudták, mi fog történni Földünkön? Igen, és Ők tudták egyedül, milyen szörnyű árat kell majd fizetniük, hogy megmentsék világunkat. De Ők úgy szerették volna, ha az emberiség megmenekül, semmilyen ár nem számukra túl magas.

 Gyakorlati alkalmazás:  Milyen következményei vannak, ha Isten törvénye ellen teszünk?

CSÜTÖRTÖK

Híd a Mennybe

A hűséges angyalok és a más világok lényei nagyon szomorúak voltak, amikor látták mi történt Ádámmal, Évával és az ő világukkal. De amikor Isten elmondta tervét – szerető Teremtőjük egy napon emberré lesz és meghal azért, hogy megmentsen minket – sírni kezdtek. Az angyalok kérték Istent, hogy hagyja egyikőjüket meghalni maga helyett. És amikor az Úr elmondta Ádámnak és Évának a megváltási tervet, ők is könyörögtek, hogy hagyja meghalni őket ahelyett, hogy csodálatos Megváltójuk haljon meg. De Isten szerette őket, és ez volt az egyetlen lehetőség arra, hogy megmentse őket.

Sátán azt mondta, Isten önző, nem szeret minket igazán és lehetetlen az Ő törvényeinek engedelmeskedni. A megváltási terv részeként Jézusnak emberré kellett lennie, hogy bemutassa, hogy Sátán hazudott. Jézus mindörökké Isten; de nem használhatta isteni hatalmát, hogy segítsen magán. Sátán úgy kísértette Őt, ahogy senkit mást ezen a Földön, de Jézus mindig Mennyei Atyjára támaszkodott, nem vált engedetlenné és nem követett el bűnt. Ez az, amit nekünk is tennünk kell.

Jézus ugyanúgy, ahogy földi életében legyőzte a bűnt, el tudja venni a mi bűneinket is. Milyen szörnyen érezhette magát a Megváltó! Azáltal, hogy magára vette a bűnt, elválasztotta magát szerető Atyjától. A legszörnyűbb halállal kellett meghalnia, elszenvedve a legutálatosabb büntetést, amit mi érdemeltünk volna. De ennek eredményeképpen azok, akik szeretni, bízni és engedelmeskedni fognak Neki, örökre megmenekülnek. Sátán és angyalai örökre eltűnnek, és az egész világegyetem tudni fogja, hogy bűnös, gyilkos és hazug volt. De az is bebizonyosodik számukra, hogy ’Isten a szeretet’ (1Ján 4:16).

Mint egy mély, vad és mocskos folyó, úgy választ el a bűn minket a mennytől örökre, ha Jézus nem válik híddá köztünk, az elbukott világ és Isten között, aki az egyetlen, kinek élete van önmagában (Ézs 59:1-2).

Amikor eljött az idő, Jézus híddá vált, és mi el sem tudjuk képzelni, az Atya Istennek milyen nehéz volt hagynia ezt, végignézni mindazt, ami Jézussal történt. De Ők annyira szerettek minket, hogy mindenre képesek voltak, hogy újra együtt élhessünk Velük.

 Gyakorlati alkalmazás:  Miért akart Jézus meghalni? Miért mentett meg minket?

PÉNTEK

A legelső áldozat

Az első áldozat évezredekkel azelőtt történt, mielőtt Jézus emberré vált és meghalt a mi megmentésünkért. Isten tudta, hogy az embereknek szükségük van valamire, ami naponként emlékezteti őket erre a szeretetre, amit Ő táplál mindannyiunk iránt. Ez a szeretet olyan hatalmas, hogy lehetővé teszi, hogy Jézus magára vegyen minden bűnt, mint sajátját, és hagyja, hogy a bűn teljesen elválassza Atyjától, végül pedig megölje, ahogy minket is megölt volna. Olvasd el Máté 27:46-ot és János 3:16-ot nagyon lassan, és gondolkodj rajta egy kicsit.

Jézus szerette volna, ha Ádám mindig emlékszik arra, hogy a bűn öl, így elmondta neki, hogyan építsen oltárt kőből. Majd utasította, hogy hozzon egy bárányt, helyezze kezét a fejére és vallja meg azt a borzasztó bűnt, amelyeket ő és Éva elkövettek azáltal, hogy az engedetlenséget választották. Majd Jézus mondta neki, hogy ölje meg a bárányt.

Ádám reszketett. Ő még soha nem ölt, soha nem látott halált, még egy falevél halálát sem. Most tudatosult benne, hogy bűnük következménye az, hogy Jézusnak meg kell halnia. A bárány Jézust jelképezi. Ádám reszketett, amikor felemelte a kést, de engedelmeskedett. Az első emberpár zokogott, amikor meglátták a vért, és üvölteni kezdtek, amikor a bárány meghalt. Ekkor Jézus mondta Ádámnak, hogy tegye a bárányt az oltárra. Ádám engedelmeskedett. Tűz szállt le a mennyből, és a bárány elégett. Az Atya Isten is elkezdett sírni, amikor látta az áldozatot, hiszen közben arra gondolt, hogy az ő Fia, Jézus milyen borzasztó halállal fog meghalni, nem csak Ádámért és Éváért, hanem mindannyiunkért.

Ádám és Éva Jézus lábai elé estek, és sírtak. Minden eddiginél jobban tudatosult bennük, hogy a bűnnek mi a következménye. Oh, milyen szomorúak voltak!

Azért, hogy segítsen emlékezni nekik és gyermekeiknek arra, hogy milyen szörnyű a bűn, Jézus utasította őket, hogy áldozzanak fel egy bárányt minden reggel és minden este. Ez fogja jelezni, hogy hisznek Jézus ígéretében, mely szerint Ő eljön, és meghal az ő engedetlenségükért.

A bűn tökéletes világunkat az ellenség kezébe adta. Egy háborús övezetté vált, ahol csak Jézuson keresztül találjuk meg az egyetlen menekülési útvonalat (Ján 14:6).

Ha vetsz egy pillantást az alul látható idővonalra, láthatod Ádám és Éva bűnbeesését, Jézus eljövetelét, kereszthalálát és a jelent, amelyben élünk.

A Biblia így ír: „Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért” (Ján 15:13). Van annál nagyobb szeretett, mint amit Isten bemutatott Ádámnak, Évának és mindannyiunknak?

 Gyakorlati alkalmazás:  Hogy tudnád megköszönni Istennek ezt a határtalan szeretetet?

 

 

 Feladat

 

Megkerestem és elolvastam minden bibliai verset (ellenőrizz le minden verset, amit elolvasol), amely szerepel a heti leckében.

Hivatkozások: 1Móz 2:8-17; 3.; PP. 22-51.; 48-77.

1.  1. Igaz vagy hamis?

I/H Ádám és Éva tudták, hogy Sátán azt tervezi, hogy megkísérti őket.

2.  2. Hol tudta Sátán megkísérteni Ádámot és Évát?

q  Egyedül az Édenkertben

q  Egyedül az élet fájánál

q  Egyedül a jó és gonosz tudásának fájánál

q  Bárhol, ahol Ádám és Éva volt

3. 3. Mit kellett volna Évának tenni, amikor rájött arra, hogy a tiltott fánál áll?

4.  4. Mit kell neked tenni, amikor tudatosul benned, hogy akár gondolatban, akár cselekedetben kísértésbe estél?

5.  5. Milyen döntés előtt állt Éva?

q  Kinek higgyek? – Istennek vagy a kígyónak?

q  Kinek engedelmeskedjek? – Istennek vagy a kígyónak?

q  Tudok annyira hinni Istennek, hogy engedelmeskedem neki?

6.  6. Mit kellett volna Ádámnak elhatároznia?

q  Hiszek-e annyira Istenben, hogy engedelmeskedem neki?

q  Istennek engedelmeskedem, vagy Évával maradok?

7.   7. Mi történt azon a napon, amikor Ádám és Éva bűnbe esett?

(Állíts sorba! 1-8)

___ Éva inkább a kígyó hazugságának hisz.

___ Isten meglátogatja Ádámot és Évát, de ők elbújnak előle.

___ Éva elkóborol Ádám mellől.

___ Észreveszik, hogy fényruhájuk eltűnt.

___ Éva ad a gyümölcsből Ádámnak.

___ Éva a tiltott fánál beszélget a kígyóval.

___ Ádám eszik a gyümölcsből.

___ Ádám és Éva fügefalevelekből készít magának ruhát.

8. 8. Ádám és Éva nem akarta elismerni, hogy bűnük hiba volt. Kit hibáztatott Ádám? _____  Kit hibáztatott Éva? __________  Ha beírod az „Éva” és a „kígyó” kifejezést, olvasd el újra 1Móz 3:12-t.

Hibáztattál már valakit azért, amit te tettél? ________ Mit kellett volna tenned? ___________________________________

___________________________________

9. 9. Miért kellett Ádámnak és Évának egy-egy bárányt feláldoznia minden este és reggel?

q  Isten mondta, hogy ezt kell tenniük.

q  Azért, hogy minden nap emlékeztesse őket a bűn szörnyű következményére.

q  Azért, hogy ráébredjenek arra, hogy a bűn mindig halált eredményez.

q  Ezzel is igazolják, hogy hisznek Isten ígéretében, mely szerint eljön a Megváltó.

q  Ezzel is mutassák, hogy hisznek Istenben.

q  Azért, hogy megfizessék az árát annak, hogy újra az Édenkertbe lakhassanak.

Tanulmányozásra: 1Móz 1:24−31, 2:1−8, 18−25; PP. 44−51. o.