Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

IFJAK

I. évfolyam

I. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Isten szólt...

  3. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A szeretet igazságos

 

A szörnyű háború a mennyben véget ért. A Fiú Isten és hűséges angyalai győztek. Sátán, aki annakidején Lucifer volt, „a hajnal fia” és Isten leghatalmasabb angyala Sátánná vált; ő és az ő angyalai elvesztették a háborút. Most el kell hagyniuk a mennyet. Isten tudta, hogy ők már nem változtatják meg a véleményüket (Jel 12:7−9).

Gondolkodtál már azon, hogy Isten miért teremtette Lucifert, ha előre tudta, hogy egy napon fel fog lázadni? Miért nem tette azt meg, hogy egyszerűen nem az első helyre teremti? Gondolkodjunk egy kicsit erről.

Szerinted Isten mindenkinek adott hatalmat arra, hogy gondolkodjon és válasszon? Igen. Ha nem tudnánk gondolkodni és választani, akkor olyanok lennénk, mint az állatok vagy a gépek nem igaz?

A Biblia arról is beszél, hogy Isten a szeretet. A szeretet mindig igazságos, a szeretet azt oka mindennek, amit Isten tesz. Lehetséges-e azonban kényszeríteni valakit, hogy szeressen téged? Nem. Ez így soha nem működik.

Igazságos lett volna Isten részéről, ha Ő csak olyan angyalokat és embereket teremt, akikről tudja, hogy ők mindig azt fogják választani, hogy szeretni fogják őt? Jó lenne, ha ezt mondanák: „Nem adunk életet olyan lényeknek, akik nem szeretnek minket és nem engedelmeskednek Nekünk most és mindörökké”? Ha Isten ilyen lenne, akkor az angyalok és az emberek szeretetből vagy félelemből szolgálnák Őt? Persze, hogy félelemből. Isten azt szeretné, ha mindig engedelmeskednénk neki és bíznánk benne csupán szeretetből. Senki − sem Isten, sem az angyalok, sem pedig az emberek − sem lenne boldog más módon.

Így tehát Isten megteremtette Lucifert és tudta, hogy a Teremtő elleni lázadást választja majd, noha semmi oka nem lesz rá. Isten mindig jó okot szolgáltatott Lucifernek és az egész világmindenségnek arra, hogy szeressék és bízzanak Benne. Nem volt és nem is lesz semmi tisztességes oka annak, hogy valaki fellázadjon Isten ellen.

Isten minden másodpercben folyamatosan adja nekünk az életet. Ő az egyetlen Életadó.  Lucifer tehát, aki Isten teremtménye, így teljes mértékben Tőle függött minden percben, elhatározta, hogy olyan szeretne lenni, mint Isten. Isten jellemét akarta, vagy csak a tisztét és hatalmát? Lásd Ézs 14:12-14-et.

 Gyakorlati alkalmazás:  Isten mindnyájunknak szabadságot adott a választásra. Tudnád kérni Isten segítségét, abban, hogy mindig a Hozzá való hűséget tudd választani?

HÉTFÖ

Mi a bűn?

Követnek el bűnt az állatok? Nem. Az állatok agya egész más, mint a mi agyunk. Ők azért csinálnak ezt meg azt, mert Isten egy olyan csodálatos dologgal teremtette őket, amit ösztönnek nevezünk. Megszelídíthetünk és kiképezhetünk állatokat, de ők soha nem fognak gondolkodni és megfontolni dolgokat, ahogy az emberek.

Tudjuk, hogy a bűn a mennyben kezdődött. De mi a bűn? A Biblia azt mondja, hogy a bűn az Isten törvényével szembeni engedetlenség (1Ján 3:4). Ezzel szemben Sátán azt mondta, hogy nincs szükség Isten törvényére. Igaza volt? A mi szerető Istenünk csak azért hozott volna létre szabályokat, hogy bebizonyítsa, hogy az Ő erőskezű Főnök, aki uralkodik a világmindenség felett? Nem.

Mondunk erre egy példát: Anyukád ad neked ezer forintot, hogy vegyél egy üveg mogyorókrémet a sarki vegyesboltban. A bolt bejáratánál található egy nagy figyelmeztető tábla, amely arra figyelmeztet, hogy azt, aki lop és elkapják, azt letartóztatják. De te észre sem veszed ezt a táblát. Leveszed a mogyorókrémet a polcról, ahol a sütik vannak és a rágók, majd elindulsz a pénztár felé kezedben az ezer forinttal, hogy fizess a pénztárosnak. Ahogy számolod a visszajárót, azt veszed észre, hogy sokat adott vissza.  Visszaadod a többletet, a hölgy megköszöni, és mész haza.

Mivel becsületes vagy, ezért eszedbe sem jut, hogy úgy vidd el a mogyorókrémet vagy a süteményt vagy akár a rágót, hogy nem fizeted ki. Magától értetődő módon engedelmeskedsz Isten törvényének: „Ne lopj”.

Így volt ez valahogy a mennyben a bűn bejövetele előtt is. Ahogy te sem azon gondolkoztál, hogy a bolt bejáratánál lévő tábla felhívásának engedelmeskedj, az angyalok sem azon gondolkoztak, hogy engedelmeskedjenek Isten törvényének. Magától értetődő módon engedelmeskedte, és természetükből fakadóan tették azt, amiben az örömüket lelték.

Lucifer is ugyanezt tette egészen addig, amíg büszkévé nem vált az ő szépségére és bölcsességére (Ez 28:17). És az ő büszkesége miatt vált féltékennyé a Fiú Istenre. Az Ő helyét akarta elfoglalni. Azt mondta, olyan szeretne lenni, mint Isten (Ézs 14:14). Ez az első és az utolsó parancsolattal szembeni engedetlenség volt, és ez bűn.

 Gyakorlati alkalmazás:  Lehet valaki büszke és önzetlen egyszerre? Lehet valaki büszke és Jézushoz hasonló egyszerre? Indokold válaszodat.

KEDD

Az Én - vagy Isten?

Tegnap azt tanultuk, hogy a bűn az Isten törvényével szembeni engedetlenség (1Jn 3:4).

Ma egy kicsit többet szeretnénk tanulni a törvényről. Ez Isten boldogság-szabálya. Lapozz Bibliádban Mózes második könyvéhez, és kérd Isten Szentlelkét, hogy vezesse a gondolataidat.

Most tehát olvassuk el 2Móz 20:3-at, Isten tíz parancsolatából az elsőt.

Sátán engedelmeskedett ezeknek, a szabályoknak? Nem.  Ő úgy döntött, hogy önmagának kedvez Isten előtt illetve Isten helyett. Az „ÉN” lett az ő istene. És amikor ekképpen cselekedett, automatikusan engedetlenné vált más parancsolatokkal szemben is. Gyűlölte Isten Fiát, és a gyűlölet ugyanaz, mint megölni valakit (1Jn 3:15). Ez a hatodik parancsolat áthágása. Hazudott is (Jn 8:44). Ez a kilencedik parancsolat megtörése. Elrabolta sokmillió angyal szeretetét és hitét Istentől. Ez a nyolcadik parancsolatba ütközik. Mivel azok az angyalok, akik hittek Sátán hazugságának, és azt gondolták, hogy Isten nem bánik velük méltányosan, azt választották, hogy ezentúl Luciferben fognak bízni, mivel ő jó barátjuk, és azt teszik, amit ő mond, és nem bíznak többé az Isteni igazságosságában.

Sátán legnagyobb hazugsága az volt, hogy nincs szükség szabályokra. Pedig a kormány bölcs vezetői mindig hoznak jó szabályokat és törvényeket, amelyek megvédik az állampolgárokat. Például hálásak lehetünk a közlekedési szabályokért. Mi lenne nélkülük? Nem sokkal több ember szenvedne sérülést és halna meg?

Örülsz annak a törvénynek, hogy nem szabad ittas állapotban vezetni? Vagy mi a véleményed a tolvajoknak és gyilkosoknak járó büntetésről? Az emberek, akik nem engedelmeskednek a jó törvényeknek, sokszor okoznak sérülést másoknak vagy ölnek meg másokat. Szerinted félnek attól, hogy elkapják őket? Azok, akik engedelmeskednek a jó törvényeknek, nagyobb biztonságban vannak, mint akik nem? Félniük kell attól, hogy elkapják vagy megbüntetik őket?

 Gyakorlati alkalmazás:  Épp úgy, mint ezek a jó törvények, Isten törvénye is a védelmünkre vannak. Isten azért adta ezeket, mert szeret minket, és azt akarja, hogy boldogok legyünk. Ezeket könnyű megérteni, és megtartani is könnyű ezeket, amikor Jézus segít nekünk.

 

 

 

 

Gyakorlati alkalmazás: Hogyan közeledhetsz a legtiszteletteljesebben Isten szent nevéhez és az Ő Igéjéhez?

SZERDA

A bűn következményei

Azután, hogy Lucifer Sátánná vált, és ő és az angyalai elvesztették a háborút a mennyekben, nem maradhattak tovább a mennyben. Mindegyikük megismerte Isten irántuk érzett szeretetét attól a pillanattól fogva, hogy Isten megteremtette őket. A fiú Isten és hűséges angyalai figyelmeztették őket, hogy változtassák meg gondolkodásukat, de ők nem akarták. Döntöttek, Isten pedig tudta, hogy immár soha nem fognak ezen változtatni. A mennyben voltak, de megrontották volna a boldogságot és békét; ezért, ahogy a Biblia írja, ’levettettek’ (Jel 12:9).

Gondolkodj egy kicsit el, mit érezhettek a hűséges angyalok. Valószínűleg sírtak. Ők és a Lucifer követésére szegődött angyalok valószínűleg jó barátok voltak azóta, hogy Isten megteremtette őket. És mielőtt Lucifer bűnbe esett volna, mindnyájan szerették őt. Vezetőjük volt, továbbá Isten legfontosabb segítője. Lucifer azonban most Sátán lett, bukott angyal, aki gyűlölte az ő Teremtőjét.

Amikor Sátán és az ő gonosz angyalai kivettettek a mennyből, nagyobb haraggal telt el, mint bármikor korábban. Angyalai sem örültek. Mindent elvesztettek, aminek örülhettek a mennyben: barátaikat, csodálatos hajlékaikat. És a boldogságukat. És épp azért, mert a gondolataik bűnösek voltak, Sátánt és egymást hibáztatták mindenért, ami elromlott. Szánalmasak voltak.

Sátán azonban máris készen állt arra, hogy az ő bűnös gondolkodásukat az ő tervében felhasználja. Ő és angyalai elvesztették a háborút a mennyben, de még nem adták föl. Eltervezte, hogy folytatja a háborút a mennyen kívül, és ez az, amit már évezredek óta folytat. De most már hamarosan véget ér. Jelenleg mindnyájan részt vesszünk a háborúban. És az egyik leckében majd arról fogunk tanulni, hogy Sátán milyen bölcs tervet készített arra nézve, hogy bennünket is belevigyen ebbe a háborúba. De először azt kell megtudnunk, hogy került bele a világ, és hogy kerültünk bele mi.

Mivel Sátán tudta, hogy Isten igazságos, tudta azt is, hogy az emberek ezen az új földön kapnak egy lehetőséget arra, hogy a szeretet, a bizalmat és az engedelmességet válasszák. Sátán azt is tudta, hogy nagyon okos tervet kell kiötlenie az emberek elérésére, hogy azok a neki való engedelmességet válasszák az Istennek való engedelmesség helyett. És ha ők őt választják, akkor, gondolta, ez az új világ az övé lesz. Milyen tökéletes otthon lesz ez majd neki és az ő angyalainak, ahol be tudja bizonyítani, hogy senkinek sincs szüksége szabályokra.

 Gyakorlati alkalmazás:  Hogy használod a gondolkodást, amit Isten adott neked? Azon gondolkodsz, hogyan törtethetnél, ha kell, másokon keresztül, vagy azon gondolkodsz, hogyan segíthetnél másoknak?

CSÜTÖRTÖK

Az új világ (1Móz 1:1−13)

Készítettél már valamit úgy, hogy csak kimondtál néhány szót? Természetes, hogy nem. Pedig Isten ilyen módon alkotta világunkat. És természetesen így alkotott meg valamennyi világot. Ő csak szólt és meglettek! És „hatalma szavával fenntartja a mindenséget.” Így tartja mindegyeiket a maga helyén, ezért nem rohannak egymásnak (Zsolt 33:6−9; Zsid 1:1−3).

Most pedig lapozz a Bibliádban 1Móz.1:1−5-höz és kérd Isten Szentlelkét, hogy tanítson téged, miközben olvasod a sorokat. Ezek a versek azt mondják el, hogy amikor Isten a Földet teremtette, mindent víz borított be. Nem volt sehol szárazföld. És mindenhol sötét volt, de ez nem maradt így.

Mennyi szó kellett ahhoz, hogy Isten világosságot teremtsen? Mindössze két szó. De ebben a két szóban erő volt, mert a Fiú Isten mondta ki őket. A Biblia így is hívja Őt, hogy „az Ige” (Ján 1:1−3, 14).

Hogyan nevezte el Isten a nap világos illetve sötét szakát minden nap? És észrevetted, hogy mikor vette kezdetét az első nap? Reggel? Éjfélkor? Egyik sem? A nap este kezdődött és másnap este végződött. És attól fogva minden nap ugyanúgy kezdődött és végződött: naplementétől másnap naplementéig.

A második napon Isten megteremtette az égboltot köröskörül a Földön. Az eget és a levegőt, amit belélegzünk. A harmadik napon Isten elrendelte, hogy lássék meg a szárazföld. Mindezt a puszta szava által. Elrendelte, hogy sarjadjanak növények a talajban. Zöld fű borította be a kopár földet, és megjelentek a fák különféle ízletes gyümölcsökkel, arra várva, hogy valaki leszedje és elfogyassza őket. És gondolj arra a sokféle szép virágra és bokorra, és a megannyi fajtájú hatalmas fára!

Világunk már így is csodálatos volt, de Isten még további három napon keresztül teremtett.

 Gyakorlati alkalmazás:  Tudva, hogy Isten csak szólt és teremtett egy új világot, mit gondolsz, neked is tud segíteni, ha valami gondod vagy nehézséged van?

PÉNTEK

Élet! (1Móz 1:14−23)

A egyedik nap sötét szakában Isten megteremtette a csillagokat, és megjelent a nagy ezüst hold a sötét ég közepén. És amikor eljött a reggel, a fényes nap lágyan kigyulladt az égen, és felemelkedett a keleti látóhatáron. És ahogy a föld csendesen elforgott a nap irányába, úgy tűnt, hogy a nap lassan halad keresztül az égbolton, hogy aztán este lágyan alábukjon és eltűnjön.

A fák, a füvek zizegő hangján, valamint a homokos tengerparton átsuhanó lágy szellő susogásán kívül minden néma volt. Ám az ötödik napon Isten újabb csodálatos dolgokat teremtett, amelyek nyomán új, csodálatos hangok támadtak. Honnan jöttek ezek a hangok? Megtudhatod 1Móz 1:20-ból.

El tudod képzelni a hatalmas bálna hangját, ahogy kilövi a vizet? A delfineket, ahogy kecsesen kirepülnek a vízből, majd visszacsobbannak? A cápákat és az aranyhalakat, ahogy kergetőznek és játszadoznak egymással, örvényt keltve maguk után? Némely teremtmény világított éjszaka. Nappal pedig a víz annyira csodálatosan tiszta volt, hogy könnyen kivehető volt a tenger alatti világ sokféle alakja és színe. Egyik tengeri élőlény sem volt veszélyes vagy ártalmas.

És hajnalhasadáskor a madarak éneke töltötte be a levegőt. Voltak madarak mindenféle színben, alakban és méretben. Némelyik fenn az égen szárnyalt a magasban, némelyik cikkázott a bokrok és fák között. Mások fészket építettek, vagy rohangáltak a földön, vagy a tavakban, folyókban, folyamokban pancsoltak. Énekeik kedvesek voltak. És minden vízi vagy levegőben élő teremtmény szelíd és boldog volt.

Az egyik legcsodálatosabb teremtmény a kígyó volt. Úgy csillogott, mint az arany, telehintve ékszerekhez hasonló pöttyökkel, ahogy repkedett fáról fára.

Milyen nagy odafigyeléssel tervezett meg Isten minden napot! Tiszta levegő, víz, étel már kész van minden teremtmény számára. Már majdnem itt volt az ideje annak, hogy Jézus megalkossa az embereket, akiknek a világot alkotta. Vajon kire fognak hasonlítani? A jövő héten meg fogjuk tudni.

 Gyakorlati alkalmazás:  Melyik a kedvenced Isten teremtett dolgai között? Az Isten által teremtett ételek között melyik a kedvenced?

 

 

 

Írd oda az adott dolog elé, hogy melyik nap teremtette azt Isten!

’1’, ha az első napon,  –  ’2’, ha a második napon teremtette  –  stb.

 

……………………szárazföld

……………………hold

……………………világosság

……………………fű

……………………felhő

……………………tenger

……………………delfinek

……………………nappal/éjszaka

……………………körte

……………………Nap

……………………madarak

……………………égbolt

……………………csillagok

……………………halak

……………………virágok

……………………cápák

……………………fák

……………………sasok

……………………eledelek

……………………liliomok

……………………pekánfa

……………………flamingó

……………………ibolya

……………………rózsa

……………………tölgyfa

……………………angyalhal

……………………gidák

……………………almák

……………………kolibri

……………………magok