Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

IFJAK

I. évfolyam

I. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Csupán egy könyv a sok közül?

  2. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Milyen Isten valójában?

Itt az ideje, hogy elkezdjük kirándulásunkat a Föld történelmének hat évezredén keresztül. Készen állsz? Szükség lesz a térképedre: a Bibliádra. Mielőtt azonban megnyitnánk, kérjük meg Isten Szent Lelkét, hogy legyen velünk. Elvégre az út, amelyen végigmész, az ellenség országán megy keresztül és a Biblia fog segíteni abban, hogy az úton tudj maradni, és hogy meg is érkezz a célállomásra. Ez legyen a legfontosabb cél a egész életedben. Igazából már nagyon közel vagyunk a célállomáshoz.

Kezdjük hát. Nyisd ki Bibliádat a legelső könyvnél. Mi a címe? Mózes első, azaz a Teremtés könyve. A teremtés azt jelenti, hogy „kezdetek” és valóban nagyon sok olyan dolgot fogunk találni, ami valaminek a kezdete. Olvassuk el az első fejezet első négy szavát. Melyek ezek? 1Móz 1:1

„Kezdetben Isten …” Álljunk meg mindjárt. Mielőtt továbbmennénk, szükség lenne elgondolkodnunk néhány olyan kérdésen, amelyre sok felnőtt sem tudja a választ.

Ha valaki megkérdezi tőled: „Kicsoda Isten?”, mit mondanál Róla? Isten egy személy? Vagy Ő több, mint egy személy? Van kezdete? Mondhatod, hogy Ő fenséges és hatalmas?

Mit válaszolsz, ha valaki azt kérdezi tőled, hogy „Isten szeret engem mindig?”? Azt mondanád, hogy Isten szeret téged, amíg jó vagy és engedelmeskedsz neki? Hogy nagy gonddal őrzi bűneid listáját? Azt mondanád, hogy félni kell tőle, mert gyakran teszünk olyat, ami nem helyes és ez csak később tudatosul bennünk?

Volt már olyan érzésed, hogy nem vagy elég jó ahhoz, hogy a menybe juss? Szokott Sátán kísérteni olyan dolgok megcselekedésére, amikről tudod, hogy Isten azt mondaná, hogy ne tedd. Mondjuk tudod, hogy ezt nem tennéd a mennyben? Kísért olykor a csüggedés, mert úgy érzed, túl nehéz jónak lenni? Vannak barátaid, akik hasonlóan éreznek?

Ezen a héten jobban megismerkedünk Istennel, aki a mi legjobb barátunk, és többet megtudunk arról, hogyan segít nekünk megszabadulni legnagyobb ellenségünktől.

HÉTFÖ

Mit tudunk Istenről?

Gondolkodtál már azon, hogy ezen a földön mindennek van kezdete? Mindennek! Mi el sem tudunk olyan dolgot képzelni, aminek nincs kezdete. Ezért olyan nehéz elképzelni néha, milyen is Isten?

Mi sok mindent nem érthetünk meg a mi csodálatos Istenünkről, néhány dolgot viszont tudhatunk:

• Istennek nincs kezdete, Ő mindig volt, Ő van és Ő mindig lesz az örökkévalóságon át. Örökkévalóság, ez egy másik kifejezés arra, hogy „mindig”. Isten mindig volt és mindig lesz. Zsolt 90:2

• Isten mindenhol ott tud lenni egyszerre. Az emberek nem tudnak egyszerre egynél több helyen lenni. Istennek azonban ez nem lehetetlen. Zsolt 139:7−10

• Isten mindent tud. Ő mindentudó! Nincs az az időszak, amellyel kapcsolatban Isten ne tudott volna mindent, ne tudna mindent a jelenre és a jövőre nézve egyaránt. Zsolt 147:5

Isten a leghatalmasabb. Nincs semmi olyan, amit neki nehéz lenne megtenni. Semmi! Jer 32:17, 27

Van még egy nagyon fontos tény Istennel kapcsolatban, amit meg kell jegyeznünk.

Amikor mi Istenről beszélünk, akkor magától értetődően három személyről beszélünk: az Atya Istenről, a Fiú Istenről (akit Jézusnak vagy Krisztusnak hívunk) és a Szentlélek Istenről. Ők együtt terveznek, tesznek, és teljes egyetértésben vannak egymással. Tehát Ők három személy (Mát 3:16−17). És a legjobb ebben az, hogy mindhárman ugyanúgy szeretnek minket, mint a másik kettő − ez több annál, mint amit el tudsz képzelni. Az Atya Isten, A Fiú (Jézus) Isten és a Szentlélek Isten együtt mindent megtesznek azért, hogy segítsenek megtalálni az egyetlen biztos utat és azon maradni. Meg akarnak óvni az idők végezetéig. Újra együtt akarnak lenni velünk.

„Isten a Szeretet!”  Ez a legjobb meghatározás Istenről. A Biblia sok más kifejezést is használ, hogy megértsük, mit jelent ez a szó: könyörülő, megbocsátó, jóindulatú, szelíd, türelmes, igaz, tiszta, hűséges, erős, hatalmas, igazságos, páratlan, méltányos, jó.

Gyakorlati alkalmazás: Ha valaki megkérdezi, milyen Isten, mit mondasz? Milyen csodálatos dolgokat tudhatunk biztosan Róla, ha nem is érthetjük meg ezeket?

KEDD

Még egy s más Istenről

Ennek a leckének egy korábbi részében beszéltünk Mózes első könyve első fejezetének első négy verséről. Tanultunk néhány nagyon fontos dolgot Istennel kapcsolatban. Amikor azt mondjuk, „Hiszünk Istenben”, azt mondjuk, hiszünk az Atya, a Fiú (Jézus) és a Szentlélek Istenben. Ők három valóságos személy. Azt mondjuk, hogy Isten az Istenség, vagy a Háromság. A Háromság három fontos személy. Mindegyik külön-külön isteni személy, mégis együtt is azt mondjuk, hogy egy Isten (lásd.: 5Móz 6:4). Az Ószövetségben az ősi héber nyelven négy szó van Isten nevére, és az egyes szavak jelentése mindig elmond valamit Istenről. Az egyik ilyen név rendkívül szent volt egy zsidó ember számára; annyira, hogy ki sem mondhatták. Ilyenkor Isten nevének egy másik megfelelőjével helyettesítették azt. Némely Bibliában úgy jelezték ezt a kifejezést, hogy Isten nevét nagybetűkkel írták. Így: Úr vagy Isten.

Most olvassuk el az ötödik verset Mózes első könyvéből. Mit jelent ez? Majd olvassuk még el Ján 1:1−4-et és a 14. verset. Ki vagy mi az „Ige”? A három közül melyik Isten végezte a teremtést?

A Biblia így nevezi Őt: „Ige”. De János elmondja azt is, hogy Jézus az Ige. Ezek szintén segítenek megérteni mindent, amit tudhatunk Istenről és az Ő csodálatos, önzetlen tervéről a mi megmentésünk érdekében. Ő a mennybe akar minket vinni, hogy vele együtt élhessünk.

Gyűlöli az elkülönültséget, amely a bűn által jött létre.

Megtalálod azt a bibliaszakasz, amely elmondja nekünk, hogy Jézus, a Fiú Isten teremtett minden teremtményt az egész világegyetemben? Jézus Isten és mindig is az volt. És amióta eljött Földünkre, Ő ember is, és az is marad örökké. Ő Isten is és ember is. Mi ezt nem érthetjük meg ezt, de ez így igaz. Amikor emberré lett, hű képet nyújtott Istenről. És amikor igazán megismerjük azt, hogy ki és milyen Jézus valójában, akkor megtudjuk azt is, hogy milyen az Atya (Ján 14:8-9).

Gyakorlati alkalmazás: Hogyan közeledhetsz a legtiszteletteljesebben Isten szent nevéhez és az Ő Igéjéhez?

 

 

 

SZERDA

Lucifer 1. rész

Teremtett Jézus, a Fiú Isten, valami mást is a mi világunkon kívül. Igen. Gyönyörű és tökéletes angyalok millióit teremtette meg, mielőtt a Földünket megalkotta volna. Tökéletes világok millióit alkotta meg, és tökéletes lényeket, akik ott élnek. Zsid.1:1-2

Az egyik angyalt, akit Jézus teremtett, Lucifernek hívták. Ő volt a legszebb, a legtehetségesebb és a legbölcsebb a sokmillió angyal és más lények közül. A neve a Hajnal Fia, vagy Fényes Csillag (Ézs 14:12).

Isten Lucifert tette meg az angyalok vezetőjének és ő boldog volt, hogy szolgálhatja Istent ebben a fontos munkában. Nem volt olyan angyal vagy más lény, aki boldogabb lehetett volna annál, mint amilyen már amúgy is volt. Lucifer élvezte, hogy irányíthatja az angyalkórust. Milyen gyönyörűen tudott énekelni! Tökéletesen tudott játszani minden hangszeren és másokat is meg tudott tanítani erre. Milyen csodálatos zenekarokat vezényelt! Mennyire élvezhette, hogy a mennyből tüstént eljuthatott egyik világba a másik után. Gyorsabban, mint el tudnád olvasni ezt a bekezdést, sok millió kilométert tudott megtenni.

Gyönyörű volt? Igen, szebb volt, mint amilyennek el tudod képzelni. Ő volt a legragyogóbb az összes angyal közül. Csak Isten volt ragyogóbb nála.

Gyakorlati alkalmazás: Vajon Isten azt szeretné, ha te is boldog lennél? Egy napon, ha hűséges leszel Jézushoz, látsz majd angyalokat és más világokat is.

CSÜTÖRTÖK

Lucifer 2. rész

Lucifer nagyon boldog volt attól a naptól fogva, hogy meg lett teremtve. Tökéletes volt és tökéletesen boldog. Szerette Istent és szerette mind az angyalokat, mind a többi világban élő minden teremtményt. És mindenki szerette őt. Ő volt Isten különleges segítője és az összes angyal vezetője. Mindnyájan bíztak benne. Milyen boldog is volt mindenki!

Nem tudjuk, milyen hosszú ideje élt már Lucifer akkor, amikor valami szörnyű dolog vette kezdetét. Talán több száz év is lehetett. Egyszerűen nem tudjuk. Egy napon, ha belépünk a szoros kapun és a biztos úton maradunk, meg fogjuk ismerni a teljes történetet (Mát 7:13−14).

Bár egyáltalán semmi oka nem volt rá, Lucifer furcsa gondolatokat kezdett forgatni a fejében. Először nem mondta el senkinek, miről gondolkodott. De Isten mindent tud, így azt is tudta, amiről ez a gyönyörű angyal gondolkodott.

Lucifer azt a kérdést fogalmazta meg magában, hogy miért nincs neki is ugyanakkora hatalma, mint a Fiú Istennek. Valójában arra vágyott, hogy mindenki úgy tisztelje őt, ahogy a Fiúistent tisztelték. Milyen balga gondolat! Ő nem volt teremtő, mint a Fiú Isten, és soha nem is lehet. De egyre féltékenyebb lett a Fiú Istenre és a pozíciója után sóvárgott.

Lucifert figyelmeztette Isten arra, hogy milyen veszélyes a gondolkodása. A Fiú Isten beszélgetett vele erről. Ha mindenki olyan boldog volt, amilyen csak lehetett, akkor a menny nem volt a lehető legjobb? Lucifer is tudta, hogy ez igaz. De büszke volt és makacs; még mindig változtatni akart dolgokon a mennyben, úgy, hogy neki is olyan hatalma legyen, mint a Fiú Istennek, és hogy egyenlő legyen Vele.

Végül is eljött az ideje, amikor minden angyalnak bizonyosan meg kellett tudnia, hogy soha senki nem veheti át a Fiú Isten helyét. Az Atya egybehívta mind az angyalokat.

Megindítóan fenséges összejövetel volt. A Fiú ott ült az Atya mellett, tündöklő, fénylő trónján és kápráztató fénysugár vette őket körül. Angyalok milliói voltak jelen, amint az Atya elmagyarázta, hogy az Ő akarata szerint Fia teremtette mindnyájukat, ahogy mind a világokat is. Hamarosan megalkotja majd a mi világunkat is. Ez elég ok volt mind az angyaloknak, mind a többi világban élő lénynek arra, hogy imádni akarják a Fiú Istent és engedelmeskedjenek Neki. Az összes angyal azonnal meghajolt Előtte. És örömmel énekeltek fenséges és megindító énekeket, hogy dicsérjék Őt és kifejezzék a szeretetüket Iránta. Lucifer is meghajolt velük együtt. Rövid időre az ő szívét is áthatotta a szeretet. Az egyik fele tényleg hűséges akart lenni Istenhez, ám a másik fele tovább akart haladni azon az úton, amin elindult. A büszkeség érzése pedig hamarosan felülkerekedett.

Végül Lucifer elhagyta Isten trónusánál lévő helyét. Habár tudta, hogy vissza kellene térnie és boldognak kellene lennie azzal a tisztséggel, amivel Isten megbízta, de túl büszke volt.

Gyakorlati megvalósításra: Milyen döntéseket hozol, amikor büszke illetve makacs vagy? Hogyan hozhatsz jó döntéseket?

PÉNTEK

A megváltozott angyal

Isten kegyelmes volt és várt, remélve, hogy Lucifer megbánja, amit tett, és elfordul elégedetlenkedő gondolataitól. De nem így történt. Úgy gondolt magára, mint aki ugyanolyan fontos, mint a hatalmas Fiú Isten. Azt gondolta, készíthetne egy tervet a célja elérésére. Vajon működik majd aterve?

Meghozta a végső döntést és Isten tudta, hogy soha nem fogja megváltoztatni. Milyen rettenetesen szomorú!

Lucifer most már nem színlelt tovább. Csodálatos elméjét arra használta, hogy okosan próbálja meggyőzni az angyalokat arról, hogy többé már nem szabadok. Hogyan lehetnek boldogok − kérdezte tőlük −, amikor Isten Fiát kell imádniuk és Neki kell engedelmeskedniük? Ő maga többé nem fogja ezt tenni és nem hiszi, hogy bárki másnak imádnia kellene Istent és engedelmeskednie kellene törvényének. Azt mondta, tudja, hogyan irányítson mindent Isten világegyetemében törvények nélkül.

Az angyalok először megdöbbentek és összezavarodtak. Törvénynek engedelmeskedni? Szabadnak lenni? Milyen törvény? Soha még csak gondolni sem gondoltak arra, hogy nem szabadok. Soha azelőtt nem gondoltak arra, hogy amit tesznek, az egy törvénynek való engedelmesség. Csak azt tették, amit amúgy is élveztek megtenni. Mindig béke és öröm volt a mennyben. Soha senki nem volt boldogtalan. És soha senki nem gondolt arra, hogy ez törvénynek való engedelmeskedést jelent. De Lucifer nagyon meggyőző volt. Ahogy az idő múlt, egyik angyal a másik után döntött arról, hogy kinek hisz és melyik oldalra áll. A legtöbben amellett döntöttek, hogy hűségesek maradnak Istenhez, az Atyához és Fiához. Ezek a hűséges angyalok minden tőlük telhetőt megtettek Lucifer és az angyalok meggyőzésére, akik neki hittek, hogy nem igaz az, amit mond. De körülbelül egyharmaduk továbbra is Lucifernek hitt.

A végén Lucifer neve Sátánra, gonosz csalóra változott. Annyira gyűlölte a Fiú Istent, hogy ő és angyalai valóságosan harcoltak Ellene és a hűséges angyalok ellen.

El tudsz képzelni egy háborút a mennyben? Mit gondolsz, melyik oldal győzött? A Biblia azt mondja nekünk erről, hogy a Fiú Isten (akit Mihálynak is hívnak) és hűséges angyalai győztek. Jelenések 12:7−9. Sátán nem tudta átvenni a menny irányítását.  Milyen hálásak lehetünk ezért!

Gyakorlati alkalmazásra: Ha az emberek igazán önzetlenek lennének, vajon veszekednének, harcolnának és gyűlölnének? Miben lenne más a családod, ha engednétek, hogy Jézus segítsen önzetlenebbé válni?

 

 

 

 

 

 
 1. A Teremtő.

 2. Az első háború helyszíne.

 3. Mennyire ismer (bennünket) Isten?

 4. Isten gyönyörű__________millióit teremtette.

 5. Jézus másik neve (Jel 12:7).

 6. Az egyetlen, aki élete tud adni.

 7. Az Istenség másik neve (Háromság).

 8. A legbölcsebb angyal, akit Isten teremtett.

 9. Istennek soha nem volt (kezdete).

 10. A szó, ami „kezdeteket” jelent. (genezis=teremtés)

 11. 1A mennybe vezető út „térképe”.

 12. Lucifer neve most.

 13. Isten_________személy.

 14. A Biblia másik neve, ami egyben Jézus neve is.