TARTALOMJEGYZÉK:

    Címoldal

    Előszó

    A hegy lejtőjén

KIK A BOLDOGOK

    Boldogok a lelki szegények

    Boldogok, akik sírnak

    Boldogok a szelídek

    Boldogok, akik éhezik az igazságot

    Boldogok az irgalmasok

    Boldokok a tiszta szívüek

    Boldogok a békességre igyekezők

    Boldogok a háborúságot szenvedők

    Akik Krisztusért szidalmaztatnak

    Ti vagytok a föld savai

    Ti vagytok a világ világossága

A TÖRVÉNY SZELLEME

    Nem jöttem, hogy eltöröljem

    Valaki egy parancsolatot is megront

    Ha a ti igazságotok nem több...

    Aki haragszik az ő atyjafiára

    Békélj meg a te atyádfiával

    Aki asszonyra tekint gonosz kívánsággal

    Ha a jobb kezed botránkoztat meg

    Szabad-e a feleséget elbocsátani?

    Teljességgel ne esküdjetek

    Aki arcul üt téged jobb felől

    Szeressétek ellenségeiteket

    Legyetek azért ti tökéletesek

IGAZ ISTENTISZTELET

   Alamizsnát ne osztogassátok...

    Ne légy olyan, mint a képmutatók

    Ne legyetek sok beszédűek

    Ha pedig böjtöltök...

    Ne gyűjtsetek kincseket a földön

    Ha a te szemed tiszta

    Senki sem szolgálhat két úrnak

    Ne aggodalmaskodjatok

    Keressétek először Isten országát

    Elég minden napnak a maga baja

MI ATYÁNK - AZ ÚR IMÁDSÁGA

    Ti azért így imádkozzatok

    Szenteltessék meg a te neved

    Jöjjön el a te országod

    Legyen meg a te akaratod

    A mindennapi kenyerünket add meg

    Bocsásd meg a vétkeinket

    Ne vígy minket kísértésbe

    Tiéd az ország, hatalom és dicsőség

BÍRÁLAT HELYETT MUTASS JÓ PÉLDÁT

    Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek

    Ne adjátok a szentet az ebeknek

    Kérjetek és adatik néktek

    Amit akartok, hogy veletek cselekedjenek

    A keskeny út, amely az életre vezet

    Menjetek be a szoros kapun

    Őrízkedjetek a hamis prófétáktól

    A kősziklára épített ház