Le Roy Edvin Froom:

ATYÁINK PRÓFÉTAI HITE

IV. kötet

A prófécia értelmezésének történelmi fejlődése

Az Újföld helyreállítása és a próféciaértelmezés beteljesülése

REVIEW AND HERALD

WASHINGTON, DC 20039-0555 HAGERSTOWN, MD 21740

E-KÖNYV ÖSSZESÍTŐ

FŐOLDAL

 

I. rész

a próféciaértelmezés feléledése

 

Bevezetés - A Szerző az olvasóhoz

 

 

10

A 70 hetet tekintik a 2300 év kulcsának

01

Az amerikai vallások háttere

11

Túlsúlyban vannak a próféciák a vitákban és a folyóiratokban

02

A Nagy Ébredés és a táborösszejövetelek

12

Vegyes hangok növelik a próféciai kórust

03

Fény virrad az utolsó napok eseményeire

13

Csillaghullások, mint az advent hírnökei

04

A próféciák iránti érdeklődés fellendülőben van a századfordulón

14

A második advent hangsúlyozásának nemzetközi jellege

05

Brit magyarázatok újra kiadásának befolyása Amerikára

15

A viták a millennium köré csoportosulnak

06

A folyóiratok a próféciák megvitatásának fórumává válnak

16

Az ezer év előtti felfogás erős védőket sorakoztat fel

07

Kiváló vezetők magyarázzák a próféciákat

17

Tudományos értekezéseken hangoztatják az idő komolyságát

08

Az idők jeleinek teljesedését hangoztatták

18

A próféciaértelmezés helyzete

09

A 2300 év értelmezése lett a központi téma

19

A történelmi premillennializmus összeomlása

II. rész

A MÁSODIK ADVENT MOZGALOM

A MILLERITA SZAKASZ ALAPJÁNAK PRÓFÉCIAI MAGYARÁZATA

1831 - 1844

20

Hatalmas változások alakítják át a világ képét

  30

A millerizmust tábori összejöveteleken tárják a tömegek elé

21

A csodálatos adventmozgalom bemutatása

  31

Miller kevésbé ismert társai közelebbről

22

A Miller-mozgalom alapító atyja

  32

Miller ereje a szószéken

23

A kezdeti igehirdetéstől a teljes munkaidejű lelkészi szolgálatig

  33

Az amerikai bázis bővítése és tengerentúli terjeszkedés

24

Egyéni erőfeszítéstől a csoportos törekvésig

  34

Millerita táblázatok segítik a prófécia-magyarázatokat

25

Az első lelkészek csatlakozása az ügyhöz

  35

A sajtó és a papság növekvő támadásai

26

Az egymást követő konferenciák megszilárdítják a Mozgalmat

  36

A növekvő ellenállás elváláshoz vezet

27

A konfernciák előrehaladtával növekszik a lendület

  37

Átmeneti időszak – 1844 tavasztól 1844 őszig

28

A konferenciák hatást gyakorolnak a nagy városokra

  38

A hetedik-hónapi mozgalom elindulása Exeterben

29

Páratlan millerita folyóiratok

  39

Az utak elválnak

III. rész

SZÁZADOK KÖZREMŰKÖDÉSÉNEK TÖKÉLETESÍTÉSE 

MEGTARTÁS, HELYREÁLLÍTÁS ÉS HALADÁS ÁLTAL

1844-1875

00

III. Rész - Címoldal

  47

A szombat-konferenciák megszilárdítják a létrejövő mozgalmat

40

A keserű csalódás következménye

  48

Sok generáció alapjának felépítése

41

Tisztázó fény virrad a szentély megtisztítására vonatkozóan

  49

A tanulmányozás a harmadik üzenet köré csoportosul

42

A szombat-kérdés kialakulása a XVII. században

  50

A Jelenések 13. kétszarvú „fenevada”

43

A szombat áthatja a nyugati világot

  51

A próféciák rendszerezett összhangja

44

A szombatünneplő adventizmus erősödése

  52

A prófécia szélesebbkörű megvilágítása

45

A prófétaság lelkének megnyilvánulása

  53

A prófécia helye Isten megváltási tervében

46

Az üzenet érvényességének megvizsgálása

     

IV. rész

U T Ó S Z Ó

AZ EZER ÉV ELŐTTI MÁSODIK ADVENT KITARTÓ HANGSÚLYOZÁSA 1878 ÉS 1952 KÖZÖTT

AMERIKÁBAN ÉS NAGY BRITÁNNIÁBAN

 

IV. Rész - Utószó

  55

Az angol értelmezés párhuzamos az amerikai magyarázattal

54

Kitartanak a premillenium hangsúlyozása mellett

  56

Köszönetnyilvánítások

V. rész

Függelékek

A. / Függelék

Az ide-oda futkosás a próféciákban

B. / Függelék

A „Csillagok hullása”

C. / Függelék

A modern futurista premmillenizmus kialakulása

D. / Függelék

Crosier „Day-Star” (Extra), c., a szentélyről szóló cikkének kivonata

 

E - I. Függelék

E./   Ellen G. White kiadott munkái

F./   A spiritizmus prófétikus rangot igényel

G./  A fő térkép és a révkalauz a kikötőhöz

H./  Krisztus fő próféciája Máté 24. fejezetében

I./   A pünkösd napjának kiszámítása isz.u. 31.ben