Hit és elfogadás

Hatodik fejezet

Letöltés

Kérdések:    Könyv fejezet:

 

Tartalomjegyzék

Összesítőlap

Főoldal

 

 

1.  Mi történik akkor, ha Szentlélek felébreszti a lelkiismeretünket?  (1)

2.  Mit tehetünk, hogy összhangba jussunk Istennel, és átalakuljunk az Ő hasonlatosságára?  (2)

   Megvalósítható ez az ember saját erőfeszítésével, meg tudjuk-e tartani a törvényt úgy, hogy érdemet szerezzünk az üdvösségre?

   Hogyan lehetünk az örökélet és az üdvösség birtokosai?

3.  Mi kell legyen a következő lépésünk, ha már elhatároztuk, hogy Istennel új életet kezdünk?  (3)

   Mire van szükségünk ahhoz, hogy az Istentől adott ígéretek a mi életünkben is aktivizálódjanak?

   Milyen evangéliumi történet tanít bennünket ennek a leckének a megtanulására?

4.  Miért lettek feljegyezve az utókor számára Jézus csodái, mint pl. a betegek gyógyításai?  (4)

   Miért gyógyulhatott meg a betesdai tónál lévő harmincnyolc éve beteg ember?

5.  Milyen vonatkozásban állít elénk tanító leckét ez a történet?  (5)

   A változás érdekében minek kell központi helyen állni az Istennel való kapcsolatunkban?

6.  Mikor lehetek bizonyos abban, hogy Isten elkezdte bennem munkálni a változást?  (6)

   Miért lehetek teljesen biztos az isteni ígéret beteljesedésében?

7.  Mi az egyetlen feltétele annak, hogy a kéréseink meghallgatásra találtak Istennél?  (7)

   Milyen kérésekben lehetünk teljesen biztosan, hogy Isten meg fogja adni?

   Mikor állhatunk meg lelkiismeret furdalás nélkül Isten ítéletében a törvény előtt?

   Mit jelent a gyakorlatban az, ha „Krisztus Jézusban vagyunk"?

   Mikor mondható el valakiről az, hogy „nem test szerint jár, hanem lélek szerint"?

8.  Mit kell tudatosítani magunkban az Istennel való kapcsolatunk vonatkozásában?  (8)

   Hogyan lehetünk az Isten családjának tagjai, mi ennek a feltétele?

9.  Az újjászületésünk után mi az, amire különös gondot kell fordítanunk?  (9)

   Hogyan lehetünk képesek Krisztusban Isten gyermekei maradni?

   Hogyan kell érteni azt a felhívást, hogy „amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akként járjatok Őbenne" (Kol. 6,2.)?

10. Mi az, amivel Sátán megpróbál némelyeket becsapni azért, hogy teljesen félreértse az isteni kegyelem lényegét?  (10)

   Hogyan, milyen állapotban jöhetünk Jézushoz, van-e ennek valamilyen Isten által előírt mértéke?

   Ha Jézushoz jöttünk, és Ő elfogadott, akkor úgy maradhatunk, ahogy éppen vagyunk?

   Mit tesz velünk Jézus, ha őszinte szívvel odamentünk hozzá, és miért teszi ezt?

11. Miben kételkednek sokan a bűneik bevallása és Isten megbocsátó kegyelmével kapcsolatban?  (11)

   Mire bátorít bennünket Isten, hogyan próbáljuk ki a megbocsátó kegyelmének lehetőségét?

   Kizárja-e Isten bűnbocsátó kegyelmét az, ha valaki nagyon bűnös, vagy egy nagyon súlyos bűnt követett el?

   Mit szeretne Isten megvalósítani minden bűnössel kapcsolatban?

12. Isten is úgy kezeli a bűnöst, mint mi emberek, ha nem, akkor miben különbözik Isten megnyilatkozása a miénktől?  (12)

   Milyen igei kijelentésekkel próbálja Isten bátorítani a bűnösöket, hogy Nála minden helyzetben van megoldás, és Ő kész segíteni?

13. Mitől akarja Sátán megfosztani a bűnös embert, és megengedi-e Isten ezt neki?  (13)

   Hogyan védhetjük ki Sátánnak ezt a megtévesztő próbálkozását, mit kell tudatosítani magunkban az ilyen helyzetekben?

   Milyen példázatot mondott el Jézus annak szemléltetésére, hogy miként viszonyul Isten hozzánk, bűnösökhöz?

14. Mit mond Jeremiás próféta annak érdekében, hogy megértsük az Isten szeretetének igazi mélységét és nagyságát?  (14)

   Mit tesz Isten annak érdekében, hogy az atyai házhoz való visszatérés ébredező vágya be tudjon érni a döntéshez és a megvalósításhoz?

15. Noha Istenről az mondja az Ige, hogy „gyűlöli a bűnt", ennek ellenére mi adhat reményt a bűnös ember számára?  (15)

   Hogyan és milyen módon fejezte ki és mutatta be Isten az emberek felé a szeretetét, amiből reményt meríthetünk?

   Milyen gyakorlatias példával szemlélteti a Biblia Isten szeretetét?

16. Milyen módon hív Isten magához minden embert, mire hívja fel az emberek figyelmét a hívás evangéliumában?  (16)

17. Az isteni ígéretek olvasása és megismerése közben mit kell nagyon megfigyelnünk?  (17)

   Mivel Isten láthatatlan számunkra, miközben a szeretetét és a kegyelmét akarjuk igényelni, ezért mire van szükségünk, hogy ne bizonytalanodjunk el?

   Mi a feltétele annak, hogy valóságosan is meg tudjuk élni és tapasztalni Isten közeledését és jelenlétét az életünkben?