Odaadás

Ötödik fejezet

Letöltés

Kérdések:    Könyv fejezet:

 

Tartalomjegyzék

Összesítőlap

Főoldal

 

 

1.  Milyen módon kell az Istennel való kapcsolatunkat kialakítani és megtartani?  (1)

2.  Mi a feltétele annak, hogy Isten munkálja azt, hogy ki tudjon alakulni bennünk az Ő képmására való átalakulás?  (2)

   Miért van erre szükség, hiszen Isten az „Ő képére és hasonlatosságára" teremtette az embert?

   Milyen szinten kell ennek a folyamatnak végbemenni bennünk, mit szeretne Isten elérni és megvalósítani?

3.  Milyen területen kell a legnagyobb küzdelmet folytatnunk az átváltozásunk érdekében?  (3)

   Mi a feltétele annak, hogy a „szentségben" való megújulásunk megtörténhessen?

   Az Istennek való engedelmesség miben kell megnyilatkozzon?

4.  Mit akar Sátán elhitetni az emberekkel Istenről és a kormányzatáról?  (4)

   Akar-e Isten kikényszerített engedelmességet, hogyan viszonyuljunk a törvényhez, az Isten által adott Tízparancsolathoz?

   Ha csupán parancsot teljesítünk a törvény megtartásával, annak mi lesz a következménye?

   Mit tesz Isten annak érdekében, hogy meg is tudjuk valósítani azt, amit elvár tőlünk?

   Mitől függ az, hogy a bűn rabszolgái maradunk, vagy Isten gyermekeinek boldogító szabadságában élünk?

   Próbáld megfogalmazni azt, hogy mit jelent és miben nyilvánul meg az, ha szabadságban élünk?

5.  Ha átadjuk magunkat Istennek, akkor milyen dolgokat kell feladnunk az előző életünk gyakorlatából?  (5)

   Milyen mértékben kell feladni az előző életünk gyakorlatát, megtarthatunk-e belőle valamit?

   Hogyan értékelhető az az életgyakorlat, ha valaki azért akarja megtartani a keresztényi élet kötelességeit, hogy ezáltal kiérdemelje az üdvösséget?

   Milyen változás következik be akkor, ha Krisztust engedjük be a szívünkbe?

   Ha már megéreztük Krisztus és az Atya szeretetét, akkor ez milyen következményt érlel bennünk a szeretet törvényéhez való viszonyulásunkban?

   Milyen értéke van a krisztusról való beszédnek, az iránta való szeretet nélkül?

6.  Mekkora áldozatnak tekinted azt, ha mindent, az egész életedet felajánlod Istennek?  (6)

   Mihez kell mérni és összehasonlítani az életed átadását, ha tisztán akarod látni a valóságot?

   Krisztus áldozatának ismeretében jogos lehet-e a zúgolódásod, ha a te életedben is előfordulnak nehézségek és küzdelmek?

7.  Hová utasítja EGW azokat, akiknek a szívük büszkeségében nem tetszik az alázatosságban megélt keresztény élet?  (7)

8.  Gondoltál már arra, hogy valójában mit áldozol fel Istennek, ha mindjárt mindenedet is odaadod Neki?  (8)

9.  Isten Lelke csak milyen dolgok feladására késztet, és mi az, amire sohasem fog késztetni?  (9)

   Mit követ el az, aki Isten akarata ellenére cselekszik és gondolkozik?

   Hová vezet és mit érlel következményében a bűn útja?

10. Vajon szívesen látja Isten a bűn világában élő ember szenvedését?  (10)

   Miközben Isten nem zárja el előlünk az öröm és a boldogság lehetőségét, ugyanakkor mi az amit elvár tőlünk?

   Hogy kell érteni azt, hogy Isten „elfogadja az embereket úgy, ahogy vannak"?

   Miből áll, és hogyan tud kialakulni bennünk az igazi örömteljes élet?

   Hogyan adhatjuk át magunkat teljesen Istennek, mi az, amit nekünk kell megtenni az átadásunk feltételeként?

   Ha megtörténik az akaratunk átadása, akkor milyen változás következik be az Istennel való kapcsolatunkban?

11. Mi történik akkor, ha a jóság és a szentség utáni vágyakozásunk csak kívánság marad, de nem teszünk lépéseket a megvalósítás érdekében? (11)

12. De mi történik akkor, ha végre az akaratodat alárendeled Istennek, a kívánságaidat pedig tettekre váltod? (9)