Bűnvallomás

Negyedik fejezet

Letöltés

Kérdések:    Könyv fejezet:

 

Tartalomjegyzék

Összesítőlap

Főoldal

 

 

1.  Mi a különbség következményeiben aközött, ha el akarjuk titkolni Isten előtt a bűnünket, illetve, ha készek vagyunk őszintén megvallani?  (1)

2.  Ki előtt kell megvallanunk az elkövetett bűneinket?  (2)

   Miért kell Isten előtt is megvallanunk a felebarátunk ellen elkövetett bűnünket?

   Mire készteti Istent a mi őszinte bűnvallomásunk?

3.  Mi a feltétele annak, hogy Istentől bűnbocsánatban részesüljünk?  (3)

   Milyen gyakorlati jelenségeknek kell megvalósulni bennünk, hogy igazi legyen a bűnvallomásunk, aminek hiányában senki sem élheti át a bűnbocsátó kegyelem örömét?

   Milyen módon és körülmények között kell a bűneinket bevallanunk?

   Mit élhet át az, aki őszinte szívvel vallotta meg a bűneit?

4.  Hányféle módon történhet a bűnvallás, és miért kell különbséget tenni az egyes esetek között?  (4)

   Tartalmát tekintve mire kell tekintettel lenni a bűnvallással kapcsolatban?

5.  A bűn beismerésének, megvallásának elmaradása milyen következményt érlel az emberekben?  (5)

   A bűnvallás elmaradása esetén mit tesz Isten Lelke az ember megmentése érdekében?

6.  Ha a bűnvallás őszinte, akkor mi bizonyítja ezt?  (6)

   Milyen gyakorlatias felszólításokkal tanácsolja Isten a bűnbánó bűnöst?

7.  Ha elmarad a bűnvallás és a bűnös megmarad a bűnében, ez az állapot milyen következményeket fog érlelni?  (7)

8.  Ádám és Éva esetéből milyen tanulságot ismerhetünk meg, hogy mi ne kövessük el ugyanazokat a hibákat?  (8)

   Amikor a bűnös még nem jut el az igazi bűnbánatra, akkor hányféle módon próbálja bizonyítani az ártatlanságát, és enyhíteni a bűnét?

   Az igazi bűnbánat minek a felismerésére vezeti el az embert?

   Ha valaki őszintén megvallja a bűnét, az mit remélhet Istentől?

   Miért biztosíthat Isten bocsánatot és megigazulást azoknak, akik őszintén beismerik a bűneiket?

9.  Pál apostol életgyakorlatából mit tanulhatunk meg a bűnvallás módjával kapcsolatban?  (9)

10. Mikor képes egy ember igazán értékelni Isten szeretetét és a golgotai áldozat nagyságát és jelentőséget?  (10)

   Hogyan összegzi János apostol a bűnvallás jelentőségét, illetve azt, amit ez után tesz Isten értünk és bennünk?