Bűnbánat

Harmadik fejezet

Letöltés

Kérdések:    Könyv fejezet:

 

Tartalomjegyzék

Összesítőlap

Főoldal

 

 

1.     Lehet-e igaz Isten előtt a bűn világába született ember, mivel tudod megindokolni a válaszodat? (1)

   Hogyan és milyen módon válhat igazzá, juthat szentségre a bűnös ember, mi az egyetlen lehetősége?

2.     Mit nevezhetünk bűnbánatnak, hogyan határozhatjuk meg a lényegét? (2)

3.     Lehetséges olyan, hogy valaki félreérti a bűnbánat lényegét, és úgy bánkódik a bűne fölött, hogy Isten nem fogadhatja el? (3-4)

   Milyen bibliai példákat találhatunk a hibás bűnbánat szemléltetésére?

   Mi képezi az alapját a rosszul alkalmazott és megélt bűnbánatnak?

4.     Mi kell megelőzze az igazi bűnbánat kialakulását, ami nélkül nem beszélhetünk igazi bűnbánatról? (5)

   Milyen változás következik be abban az emberben, akiben a Szentlélek befolyására kialakul az igazi bűnbánat?

5.     Mi az, amit az igazi bűnbánatra jutott ember sohasem fog tenni? (6)

   Mit váltott ki Dávidból az igazi bűnbánat, mik voltak azok az alapelvek, amiket ekkor már tisztán felismert? (7)

6.     Hogyan kell érteni azt, hogy az igazi „bűnbánat felette áll a saját erőnknek"? (8)

   Mi az a súlyos tévedés, ami miatt sokan sohasem tudnak eljutni az igazi bűnbánatra? (9)

7.     Hogyan lehet eljutni az igazi bűnbánatra, nekünk embereknek kell ezt kezdeményezni, vagy pedig Isten kezdeményezi ezt bennünk? (10)

   Mit tesz Isten annak érdekében, hogy kialakuljon bennünk a bűnbánat és a bűnnel való szembefordulás? (11)

8.     Mire van szüksége a bűnösnek, mit kell megismerjen ahhoz, hogy ki tudjon alakulni benne az igazi bűnbánat? (12)

   Mi az, ami sokakat visszatart attól, hogy beismerje, megbánja a bűnét, és igyekezzen azt elhagyni? (13)

   Mikor tudatosul a bűnösben, hogy Isten Lelkének befolyása alá került, és elkezdte benne véghezvinni azt, amire az ember nem képes?

   Ellenállhat-e a bűnös annak a befolyásnak, amit Isten munkál? (14)

9.     Mi történik az emberrel, amikor Isten Lelkének befolyása alá kerül, mi az, amit ekkor fel kell ismerjen egyedüli megoldásként? (15)

   Amikor egy jobb és tartalmasabb élet utáni vágyat fedez fel magában, akkor mit kell felismerjen ebben a vágyakozásban? (16)

   Mi az, amit Nikodémushoz hasonlóan nekünk is fel kell ismernünk magunkban és az Istennel való kapcsolatunkban? (17)

10. Milyen módon ismerhetjük fel önmagunkat őszintén, úgy, ahogyan Isten látja az életünket? (18)

   Dániel példája alapján mit érthetünk meg az őszinte önvizsgálattal kapcsolatban? (19)

   Pál apostol példája hogyan segít abban, hogy mennyire fontos megértenünk a törvény lelki jelentőségét? (20)

11. Egyenlőnek kell-e tekinteni minden bűnt, mit kell megtanulnunk Istentől a bűn megítélésével kapcsolatban? (21)

   Miért ítéljük meg sokszor rosszul a bűnt az emberek életében?

   Hogyan szemlélteti ezt a problémát a vámszedő és a farizeus példatörténete, akik a templomba mentek imádkozni? (22)

12. Mikor és hogyan közeledjünk Istenhez, ha megláttunk és felismertünk magunkban valamilyen bűnt? (23)

   Gondolhatunk-e arra, hogy majd erősen elhatározzuk a szabadulást, és igyekszünk minden erőnkkel győzedelmeskedni?

13. Mi okozhat csalódást Isten üdvözítő kegyelmével kapcsolatban? (24)

   Hogyan és milyen módon lehet az Isten kegyelmét visszautasítani?

   Miért kell Krisztus központúnak lenni a gondolkodásunknak és a gyakorlati hitéletünkbe?

14. Mivel próbálják mentegetni némelyek a bűnös életmódjukat? (25)

   Biztonságos az, ha mi egy másik embertársunkat választjuk példaképül, ki lehet számunkra az igazi példakép?

15. Milyen veszélyt rejt magába az, ha alkudozunk magunkkal és halasztgatjuk a felismert bűneinktől való szabadulást? (26)

   Csak a nagy bűnök jelentenek veszélyt számunkra, vagy a kicsinek tűnő bűnök is végzetesek lehetnek, ha megtűrjük őket?

16. Mivel igyekezett Ádám és Éva elnyomni a lelkiismeret hangját? (27)

   Ami számukra kis dolognak látszott, az mi volt a valóságban, és milyen következménye lett?

   Minek az emlékoszlopa lett a Golgota, mire kell emlékeztesse a teremtett világot?

17. Az Isten parancsolatainak figyelmen kívül hagyása milyen következményeket érlel bennünk és számunkra? (28)

18. Mivel próbálják megnyugtatni némelyek a felébredt lelkiismeretüket? (29)

   Megvalósítható, működik az az elképzelés, hogy majd az utolsó pillanatban megváltoztatják az életüket?

   Milyen végzetes következményt eredményezhet egyetlen rossz jellemvonásnak, amit hosszú időn keresztül dédelgetet valaki? (30)

   Mit mond a Szentírás a bűnösnek erről az állapotáról?

19. Mi az, amire Jézus mindig készen áll, és mi az, amit sohasem tesz meg? (31)

   Ha Isten szeretetét makacsul visszautasítjuk, akkor valójában mi történik velünk?

20. Miben különbözik tőlünk Isten a bűn megítélése szempontjából? (32)

   Mivel a szívünket nem tudjuk vizsgálni, ezért mit kell megértenünk Dávid imádságából?

21. Hogyan néz ki a gyakorlatban az „ésszerűség vallása", hogyan gyakorolják ezt némelyem napjainkban? (33)

   Miért nagyon fontos, hogy őszinték legyünk magunkhoz az önvizsgálat vonatkozásában?

22. Milyen kegyelmi ajándékot adott nekünk Isten, amin keresztül segíteni szeretne, hogy győzelmes életet tudjunk élni? (34)

23. Ha a Szentlélek világosságában túl nagynak látjuk a bűnünket, a szabaduláshoz való erőnket pedig túl kicsinek, akkor ez feljogosít arra, hogy feladjuk a küzdelmet? (35)

   Mi az, ami bizakodással és reménnyel kellene betöltsön bennünket?

24. Ha Sátán azt sugallja, hogy nagyon bűnösök vagytok, akkor mit kell tennünk? (36)

   Mi az, amit meg kell értenünk, és állandóan az emlékezetünkben tartani, mintegy az elcsüggedés elleni gyógyszerként?