A bűnösnek Krisztusra van szüksége

Második fejezet

Letöltés

Kérdések:    Könyv fejezet:

 

Tartalomjegyzék

Összesítőlap

Főoldal

 

 

1.  Milyen volt az ember állapota kezdetben, amikor a Teremtő kezéből kikerült?  (1)

   Mikor és miért következett be változás az emberben és a környezetében, és ez milyen következményeket hozott magával? 

2.  Mi volt a legdrasztikusabb változás, amitől teljesen megváltozott az ember élete?  (2)

   Milyen módon befolyásolta az embert ez a változás az Istenhez fűződő kapcsolatában és a teremtett világhoz való viszonyában?

   Isten önkényes rendelkezése miatt kellett megszakadni a Vele való korábbi kapcsolatnak?

   Mit jelentett volna a bűnös számára az, ha az Istennel való kapcsolata továbbra is változatlanul marad?

3.  Képes-e az ember visszafordítani magában a bűn okozta változást?  (3)

   Mi az, amit mi megtehetünk, hogyan és milyen mértékben vagyunk képesek befolyásolni jó irányba magunkban a változást?

4.  Mire van szüksége a bűn rabságában élő embernek ahhoz, hogy valóban radikális változás következzen be az életében?  (3)

   Miért csak Krisztus tudja biztosítani a bűn rontásának visszafordítását, azt a változást, ami nem csak időleges és részleges lesz?

   Csak azt a jót kell tovább fejlesztenünk, amivel már rendelkezünk, vagy új területen is kell kezdeményezésnek történni?

5.  Ha Jézussal közösségbe kerülünk, akkor be kell következzen bennünk az újjászületés, de mit jelent ez a gyakorlatban, hogyan határolható meg az újjászületés lényege?  (3)

   Az újjászületés csak az Isten teremtő műveként történik, vagy nekünk is részt kell benne vállalni?

6.  Az újjászületésünk megvalósulásához elég az a részünkről, hogy megismerjük Isten szeretetét és törvényét, és mindent el tudunk mondani róla?  (4)

   Hogyan kell érteni Pál apostolnak azt a kijelentését, hogy „Megegyezem a törvénnyel, hogy jó"?

   Lehetséges az, hogy szilárd elhatározással erőfeszítést teszek annak érdekében, hogy Isten törvényét megtartva legyek igaz és szent, így biztosítva magam számára az üdvösséget?

7.  Jákób életének melyik tapasztalata szemlélteti azt, hogy a bűnös miként kerülhet megbékélt kapcsolatba Istennel?  (5)

   A mennyet a földdel összekötő létra hogyan szemlélteti Jézust, milyen fontos dolgot akar hangsúlyossá tenni az Istenhez való közeledésünk vonatkozásában?

   Mit mondott Jézus annak megerősítésére, hogy a menny és a föld közötti szakadékot csak Ő hidalhatja át és kötheti össze?  (6)

8.  Miért nem tudnak eredményesek lenni azok a törekvések, amiket az emberiség problémáinak megoldása érdekében tesznek különböző fórumokon?  (7)

9.  Hogyan kell érteni azt a kijelentést, miszerint  „a halálnál is erősebb Isten szeretete" (8)

10. Mire gondolsz, amikor EGW azt írja, hogy Isten a „Fia feláldozásával az egész mennyet nekünk adta egyetlen ajándékban" (8)

11. Hogyan lehet hittel nézni az értünk hozott áldozatot?  (9)

   Mit tesz Isten annak érdekében, hogy ez a hitünk szilárd és erős legyen?

   Mire kell indítson bennünket mindaz, amit Isten tesz értünk?

   Mit nyilatkoztatott ki Isten a Bibliában, aminek megismerése vissza kellene tartson minden embert Sátán szolgálatától és a bűnös életmódtól?  (10)

12. Milyen kegyelmi ajándékot biztosított Isten részünkre, aminek igénybevétele segíthet bennünket visszajutni Isten és az el nem bukott angyalokkal való közösségbe?  (11)