Isten szeretete az emberek iránt

Első fejezet

Letöltés

Kérdések:    Könyv fejezet:

 

Tartalomjegyzék

Összesítőlap

Főoldal

 

 

1.  Mi az, ami a Biblián kívül még nagyon határozottan hírdeti Isten szeretetét?  (1)

   Milyen módon tesz bizonyságot Isten szeretetéről?  (1,  3)

2.  Mi zavarta meg Isten teremtésbeli rendjét az ember és a természet viszonylatában?  (2)

3.  Hogyan érthető az a kijelentés, hogy Isten a Földet az ember miatt átkozta meg?  (2)   1Móz. 3,17.

   Büntetésnek számít ez az isteni átok, vagy az ember érdekében történt?

   Tud-e nevelő eszköz lenni Isten kezében az átok súlytotta Föld?

4.  Miről tesz bizonyságot a természet élővilágának szépsége és sokszínűsége?  (3)

5.  A Biblia kijelentései alapján milyennek ismerhetjük meg Isten jellemét?  (4)

   Melyik isteni személyről adja ezt a bemutatást a Biblia?

6.  Szeretetének megnyilatkozásai által mit szeretne elérni Isten?  (5)

   Miért ilyen módon próbál magához vonni bennünket?

   Mit próbál Sátán elhitetni az emberekkel, és milyen eredménnyel valósítja meg ezt a tervét?

7.  Milyen bizonyságtételre volt szükség ahhoz, hogy Sátán hazugságai elveszítsék a hitelüket?  (5,  6)

   Miért választotta Isten a bizonyságtételnek ezt a módját?

   Jézus mi által tette láthatóvá Isten szeretetét az emberek előtt?  (7)

   Mennyire volt eredményes Jézusnak ez a küldetése?

8.  Mit tett lehetővé az a körülmény, hogy Jézus emberi természetet vett fel?  (8)

9.  A néppel való mindennapos érintkezése közben hogyan kezelte a bűn világának különböző megnyilatkozásait?  (8)

10. Mit jelent az a bibliai kijelentés, hogy Jézus volt a „testben megjelent Isten”?  (9)

11. Mit kell nekünk felismernünk és tudatosan látnunk a megváltásban?  (9)

   Miért mondható, hogy a megváltás nemcsak Jézus vállalkozása volt?

   Miért volt szükség az Atya beleegyezésére ahhoz, hogy Jézus emberré legyen és a megváltás művét elvégezze?  (10)

12. Mit jelent az a tény, hogy Jézus magára vette a mi bűneinket: – állandóan vagy csak alkalomszerűen hordozta a mi bűneink terhét?  (10)

   Miért volt szükség arra, hogy a pusztában és a Gecsemáné kertben is magára vegye a világ bűnterhét?

   Mit kellett átélnie a kereszten akkor, amikor a világ bűneit magára vette?

13. Jézus halálának és áldozatának az volt a rendeltetése, hogy az Atyát kiengesztelje és szeretetre hangolja az emberi család iránt?  (11,  12)

   Miből tudhatjuk azt, hogy a megváltás beteljesítése miatt még Jézust is jobban szereti az Atya?  (12)

14. Milyen két dolog vált lehetővé azáltal, hogy Jézus kész volt a megváltásra?  (12)

15. Miért csak a Fiú Isten végezhette el az emberiség megváltását?  (13)

16. Milyen kétirányú következménye lett annak, hogy Jézus, mint az Istenség tagja testté lett és emberi formát vett fel?  (14,  15)

   Miért volt szükség a testetöltés ilyen formájára?

   Mit jelent Jézus számára az, hogy emberfiává lett?

17. Mire kell késztessen bennünket a Megváltó testtélételének evangéliuma?  (15,  16)

   A Megváltó szolgálatának melyik szakaszán válik döntően fontossá a megváltás evangéliumának ismerete részünkre?  (16)

   Miért csak a kereszt fényében bontakozik ki teljes mértékben Isten szeretete előttünk?