31.  NE ÍTÉLJETEK, HOGY NE ÍTÉLTESSETEK

Máté 7:1-5

 I. Miért és hogyan ne ítélj 
 II. Az Isten szerinti ítélet 
 Előző 
 Következő 
 Tartalomjegyzék 
 Főoldal 

I. Miért és hogyan ne ítélj

1. Milyen alapvető szempontok miatt marasztalja el Jézus azt a farizeusi gyakorlatot, amikor valaki mások életének hibáit vizsgálja és ítéli?

2. Milyen lelkületet és állapotot fejleszt ki az emberekben az a szokás, amikor mások hibáival foglalkoznak?

3. Milyen bűnre gondolt Jézus, amit gerendához hasonlított, miközben más bűnt pedig csak szálkához?

4. Hogyan lehet kivenni szemünkből a gerendát, és mi lehet a bizonyítéka annak, hogy már nincs ilyen gerenda a szemünkben?

5. Jézusnak ez a kijelentése arra utal, hogy egyáltalán nem szabad mások cselekedeteit megítélni?

6. Kinek az érdekében hangzik el, kit akar védeni ez a jézusi parancs; a megítéltet vagy az ítélkezőt?

7. Az előzőeken túl még miért óv Jézus attól, hogy mások felett ítéletet mondjunk?

8. Ha mégis szükségessé válik ítéletet mondani, akkor milyen isteni alapelvek szerint kell ezt megtenni?

II. Az Isten szerinti ítélet

1. Jézusnak ez a tanítása mire akar közvetve figyelmeztetni bennünket?

2. Mikor ítéli meg Isten az emberek cselekedeteit, – elképzelhető, hogy minden esetben a bűnbocsánat pillanatában hozza meg az ítéletét?

3. Mit fejez ki számunkra az a tény, hogy az Istenség személyei közül egyedül Jézusnak adatott az emberek megítélésének a feladata?

4. Mihez fogja viszonyítani Jézus az ítéletre kerülő ember cselekedeteit?