2 HOGYAN TARTSUNK BIBLIAÓRÁT

 

Összesítőlap Főoldal

 

 I. Továbbadni mindent
 II. A bibliaórák módozatai és alapelvei
 III. A kérdezés művészete
 IV. A bibliakörök alkalmai és a témaválasztásai

I. Továbbadni mindent

1. Az apostoli gyülekezet eredményes missziójának egyik titka az volt, hogy “foglalatosak voltak az apostolok tudományában és a közösségben”, a templomban is és még külön házanként is. Csel. 2,42. 46.

2. Nemcsak a Bibliából, hanem a gyakorlati életből is ismerjük azt az alapvető emberi szükségletet, hogy “nem jó az embernek egyedül lenni”, ezért minden ember, akiben feltámad ez a vágy, keres magának valamilyen közösséget, ahol társakra talál.

3. Egy példatörténettel szeretném szemléltetni annak gyakorlati jelentőségét, hogy miként kell végezni azt a munkát, amit Jézus ránk bízott.

4. Isten azt akarja, hogy amit neked adott, azt rád is bízta azzal a céllal, hogy add tovább és ne ásd el, mint az egy tálentumos szolga tette.

II. A bibliaórák módozatai és alapelvei

1. A kiscsoportos foglalkozások különböző dimenziói működhetnek egymással párhuzamosan a gyülekezet életében.

2. Először mindig azt kell eldönteni, hogy a tervezett bibliaórát milyen céllal akarjuk megtartani, mert a kitűzött cél meghatározza annak a jellegét és a formáját is.

3. A bibliaórák tartásának módját illetően háromféle változatot alkalmazok a gyakorlatomban, - mindig a körülmények és a résztvevő személyek határozzák meg.

III. A kérdezés művészete

1. Ha hatékonyan akarod továbbadni ismereteidet, akkor kérdéseket kell felvetned minden olyan részletre, amit fontosnak tartasz.

2. Már Socrates is felismerte, hogy a kérdezés általi tanítás előnye az, hogy a tanulók lépésről-lépésre haladva saját maguk fedezik fel a megtanulásra váró ismereteket, a tanító csupán segít nekik a rávezető kérdéseivel.

3. Nagyon fontos alapelv, hogy a tanító sohase fitogtassa a saját tudását a felvetett kérdéseivel.

4. Pál apostol azt mondja: “Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédeit”. II. Tim. 2,15.

5. A bibliaóra vezetőjével kapcsolatban támasztott legnagyobb elvárás az, hogy tanuljon meg kérdezve beszélgetni azokkal, akiket tanítani akar.

6. Az emberekben mindig az a tanítás marad meg a leghatékonyabban, amit velük fogalmaztattunk meg és mondattunk ki.

7. A tanító által felvetett kérdések soha se maradjanak nyitva, megválaszolatlanul.

IV. A bibliakörök alkalmai és a témaválasztás

1. Az általam vezetett bibliaórák résztvevői általában háromszor tanulják meg az anyagot, vagy legalábbis háromszor foglalkoznak vele. (Ismétlés a tudás anyja)

2. A Biblia nagyon sokirányú témaválasztékot kínál a bibliaórákhoz

3. Az első csoportba azokat a témaköröket sorolom, amiket olyan embereknek tartok, akik még járatlanok a Biblia ismeretében, vagy csak nagyon kevés ismerettel rendelkeznek.

4. A második csoportba azokat a témaköröket sorolom, amit azoknak tartok, akik már járatosak a Bibliában, de szeretnek tovább tanulni, szeretnek mindig mélyebbre ásni.

5. A harmadik csoportba pedig azokat a témaköröket sorolom, amit azoknak szánok, akik az Istennel való személyes és bensőséges közösséget keresik, illetve ezt akarják tovább erősíteni az életükben.