13.  A TEREMTŐ ISTEN IMÁDATÁNAK JELE

 I. A teremtés emlékére rendelt nap
 II. Jézus és a szombat
 III. A törvény megváltoztatása és helyreállítása
 IV. A szövetség pecsétje
 Előző
 Következő
 Tartalomjegyzék
 Főoldal

I. A teremtés emlékére rendelt nap

1. A hat napig tartó teremtő munka után mit hozott még létre Isten az ember érdekében?

2. A bűn világában élő ember számára a teremtésen kívül még milyen további jelentőséget is tulajdonított Isten ennek a napnak, mire kell még emlékeztessen?

3. Miről teszünk bizonyságot azzal, ha ügyelünk arra, hogy megtartsuk a teremtés emlékezetére rendelt nyugalom napot?

4. Az általunk ismert napok közül melyik az a nap, amit Isten a hetediknek nevezett a teremtés alkalmával?

II. Jézus és a szombat

1. Milyen ismerettel rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy Jézus miként viszonyult a Tízparancsolatban adott nyugalomnaphoz?

2. Jézus az evangéliumokban arról beszél, hogy új parancsolatot adott az Ő tanítványai számára, és mintha meg is fogalmazta volna ezt; - vajon ez azt jelenti, hogy Jézus érvénytelenítette a Tízparancsolat rendelkezéseit? (Ján. 13,34.)

3. Pál apostol arról beszél, hogy Jézus a halálával eltörölte a parancsolatoknak azt a részét, amelyik a szombatra vonatkozó rendelkezést is tartalmazta, hogyan egyeztethető ez össze az előzőekkel? (Kol. 2,14. 16-17.)

4. Milyen igeversek hangsúlyozzák azt, hogy Jézus egyáltalán nem azért jött, hogy a Tízparancsolatot eltörölje?

5. Hogyan érted Jézusnak azt a kijelentését, amikor a “szombat Ura”-ként jelöli meg önmagát; nem lehetséges, hogy ezzel a kijelentésével a Tízparancsolatot meghagyta ugyan, csak a szombatra vonatkozó részét érvénytelenítette? (Mát. 12,8.)

6. Mit figyelhetünk meg Jézus tanítványainak az életében a szombattal kapcsolatban?

7. Amikor János apostol az “Úr napjá”-ról ír a Jelenések könyvének 1,10. versében, akkor melyik napot értette ezen meghatározás alatt?

III. A törvény megváltoztatása és helyreállítása

1. Hogyan került a kereszténység tanításába és gyakorlati életébe a vasárnap, mint nyugalomnap megünneplése?

2. Melyik próféta jövendölt arról, hogy egy földi hatalom ilyen változtatást fog majd eszközölni Isten törvényén?

3. Ki volt az a próféta, aki a megváltoztatott isteni törvények helyreállításáról jövendölt?

4. Különösen milyen dolgok figyelembevétele által lehet a szombatot az eredeti rendeltetési helyére és méltóságába visszaállítani?

4. Adott-e Isten valamilyen rendelkezést arra vonatkozóan, hogy mettől-med-dig tart a szombat ideje?

IV. A szövetség pecsétje

1. Milyen különleges rendeltetése lett a szombatnak Isten és az ember közötti kapcsolat vonatkozásában?

2. Milyen személyre szabott kísértéseket készít elő Sátán a végidőben élő választottak számára?

3. A bún világában élő ember számára még milyen speciális jelentősége és rendeltetése van a szombatnak, különösen a vég idején?