Náhum próféta könyve

<< Előző

További fejezetek:

Következő >>
Náhum 1. fejezet  
A fejezet meghallgatása: 
 1. Ninive terhe; az elkosi Náhum látásának könyve.
 2. Buzgón szerető és bosszúálló Isten az Úr, bosszúálló az Úr, és telve haraggal; bosszút áll az Úr az ő ellenségein, és haragot tartó az ő gyűlölői ellen.
 3. Hosszútűrő az Úr és nagyhatalmú, és nem hagy büntetlenül. Szélvészben és viharban van az Úrnak útja, és lábainak pora a felhő.
 4. Megfeddi a tengert és kiapasztja azt, és minden folyamot kiszáraszt. Elfonnyad a Básán és a Kármel, és a Libánon virága elfonnyad.
 5. A hegyek reszketnek előtte, és a halmok szétmállanak. Tekintetétől megrendül a föld, és a világ, és minden, a mi rajta él.
 6. Ki állhatna meg haragja előtt, és ki birhatná ki búsulásának tüzét? Heve szétfoly, mint a láng, és a kőszálak is szétporlanak tőle.
 7. Jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és ő ismeri a benne bízókat.
 8. De gáttörő árvízként pusztít annak helyén, és gyűlölőit setétség üldözi.
 9. Mit koholtok az Úr ellen? Elpusztít ő, nem lészen kétszer veszedelem.
 10. Ha annyira összefonódnak is, mint a tüskebokrok, és olyan ázottak is, mint az italuk: megemésztetnek, mint a teljesen megszáradt tarló.
 11. Belőled származott, a ki gonoszt koholt az Úr ellen, a ki álnokságot tanácsolt.
 12. Így szól az Úr: Ha teljes erőben és sokan vannak is, mégis levágatnak és elenyésznek. Megaláztalak téged, de nem foglak többé megalázni.
 13. Most már leveszem rólad az ő igáját, és bilincseidet leszaggatom.
 14. Felőled pedig azt rendeli az Úr: Nevednek ne támadjon többé magva; isteneid házából kivesztem a faragott és öntött képeket; megásom sírodat, mert becstelen vagy.
 15. Ímé a hegyeken örömhírhozónak lábai! Békességet hirdet. Ünnepeld Júda ünnepeidet, fizesd le fogadásaidat; mert nem vonul át rajtad többé a semmirekellő; mindenestől kiirtatott.