Énekek Éneke

<< Előző

További fejezetek:

Következő >>
Énekek Éneke 1. fejezet  
A fejezet meghallgatása: 
 1. Énekek éneke, mely Salamoné.
 2. Csókoljon meg engem az ő szájának csókjaival;
  mert a te szerelmeid jobbak a bornál.
 3. A te drága kenetid jók illatozásra;
  a te neved kiöntött drága kenet;
  azért szeretnek téged a leányok.
 4. Vonj engemet te utánad, hadd fussunk!
  Bevitt engem a király az ő ágyasházába;
  örvendezünk és vígadunk te benned,
  előszámláljuk a te szerelmeidet, melyek jobbak a bornál,
  méltán szeretnek téged.
 5. Fekete vagyok, de szép, Jeruzsálem leányai;
  mint Kédár sátrai és Salamon szőnyegei.
 6. Ne nézzetek engem, hogy én fekete vagyok, hogy a nap lesütött engem;
  az én anyámnak fiai ellenem megharagudtak,
  a szőlőknek őrizőjévé tettek engem, -
  a magam szőlőjét nem őriztem.
 7. Mondd meg nékem, te, a kit az én lelkem szeret,
  hol legeltetsz, hol deleltetsz délben;
  mert miért legyek én olyan, mint a ki elfátyolozza magát, társaid nyájainál?
 8. Mivelhogy nem tudod, oh asszonyok között legszebb!
  jőjj ki a nyájnak nyomdokain,
  és őrizd a te kecskéidet a pásztoroknak sátorai körül.
 9. A Faraó szekereiben való paripákhoz hasonlítlak téged, én mátkám.
 10. Szépek a te orczáid a halántékra való lánczokban,
  a te nyakad a gyöngysorokban.
 11. Arany lánczokat csinálunk néked,
  ezüstből csinált gyöngyökkel.
 12. Mikor a király az ő asztalánál ül,
  nárdusnak jóillatja származik én tőlem.
 13. Olyan az én szerelmesem nékem, mint egy kötés mirha,
  mely az én kebeleim között hál.
 14. Mint az Engedi szőlőiben a cziprusfürt,
  olyan nékem az én szerelmesem.
 15. Ímé, szép vagy én mátkám, ímé, szép vagy,
  a te szemeid olyanok, mint a galambok.
 16. Ímé, te is szép vagy én szerelmesem, gyönyörűséges,
  és a mi nyoszolyánk zöldellő.
 17. A mi házainknak gerendái czédrusfák,
  és a mi mennyezetünk cziprusfa.