Példabeszédek könyve

<< Előző

További fejezetek:

Következő >>
Példabeszédek 1. fejezet  
A fejezet meghallgatása: 
 1. Salamonnak, Dávid fiának, Izráel királyának példabeszédei,
 2. Bölcseség és erkölcsnek tanulására, értelmes beszédek megértésére;
 3. Okos fenyítéknek, igazságnak és ítéletnek és becsületességnek megnyerésére;
 4. Együgyűeknek eszesség, gyermeknek tudomány és meggondolás adására.
 5. Hallja a bölcs és öregbítse az ő tanulságát, és az értelmes szerezzen érett tanácsokat.
 6. Példabeszédnek és példázatnak, bölcsek beszédeinek és találós meséinek megértésére.
 7. Az Úrnak félelme feje a bölcseségnek; a bölcseséget és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják.
 8. Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd.
 9. Mert kedves ékesség lesz a te fejednek, és aranyláncz a te nyakadra.
 10. Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani téged: ne fogadd beszédöket.
 11. Ha azt mondják: jere mi velünk, leselkedjünk vér után, rejtezzünk el az ártatlan ellen ok nélkül;
 12. Nyeljük el azokat, mint a sír elevenen, és egészen, mint a kik mélységbe szállottak;
 13. Minden drága marhát nyerünk, megtöltjük a mi házainkat zsákmánnyal;
 14. Sorsodat vesd közénk; egy erszényünk legyen mindnyájunknak:
 15. Fiam, ne járj egy úton ezekkel, tartóztasd meg lábaidat ösvényüktől;
 16. Mert lábaik a gonoszra futnak, és sietnek a vérnek ontására.
 17. Mert hiába vetik ki a hálót minden szárnyas állat szemei előtt:
 18. Ezek mégis vérök árán is ólálkodnak, lelkök árán is leselkednek;
 19. Ilyen az útja minden kapzsi embernek: gazdájának életét veszi el.
 20. A bölcseség künn szerül-szerte kiált; az utczákon zengedezteti az ő szavát.
 21. Lármás utczafőkön kiált a kapuk bemenetelin, a városban szólja az ő beszédit.
 22. Míglen szeretitek, oh ti együgyűek az együgyűséget, és gyönyörködnek a csúfolók csúfolásban, és gyűlölik a balgatagok a tudományt?!
 23. Térjetek az én dorgálásomhoz; ímé közlöm veletek az én lelkemet, tudtotokra adom az én beszédimet néktek.
 24. Mivelhogy hívtalak titeket, és vonakodtatok, kiterjesztém az én kezemet, és senki eszébe nem vette;
 25. És elhagytátok minden én tanácsomat, és az én feddésemmel nem gondoltatok:
 26. Én is a ti nyomorúságtokon nevetek, megcsúfollak, mikor eljő az, a mitől féltek.
 27. Mikor eljő, mint a vihar, az, a mitől féltek, és a ti nyomorúságtok, mint a forgószél elközelget: mikor eljő ti reátok a nyomorgatás és a szorongatás.
 28. Akkor segítségül hívnak engem, de nem hallgatom meg: keresnek engem, de meg nem találnak.
 29. Azért hogy gyűlölték a bölcseséget, és az Úrnak félelmét nem választották.
 30. Nem engedtek az én tanácsomnak; megvetették minden én feddésemet.
 31. Esznek azért az ő útjoknak gyümölcséből, és az ő tanácsokból megelégednek.
 32. Mert az együgyűeknek pártossága megöli őket, és a balgatagoknak szerencséje elveszti őket.
 33. A ki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan, és csendes lesz a gonosznak félelmétől.